Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thất thoát nước máy ở Thành phố Hồ Chí Minh lên đến 30%

Thất thoát nước máy ở Thành phố Hồ Chí Minh lên đến 30%

16/07/2015
Mức căn bản

Tap water loss reaches 30 percent in Ho Chi Minh City

The heavy loss of tap water which has taken place for decades in Ho Chi Minh City and other localities across Vietnam has emerged on the agenda of the meeting today of the city’s Party Committee.

The rate of loss reaches 30 percent on average, meaning every a million cubic meters of tap water produced, 300,000 cubic meters are lost due to leakage of water pipes, according to the city Party Secretary Le Thanh Hai.

This is an urgent issue that must be improved, he stressed.

The Saigon Water Corporation (SAWACO) had plans to pull down the rate of loss to 25 percent by 2025.

Hai also mentioned the quality of tap water in the city.

Our people are always warned to use cooking water for drinking while in other countries, tap water is always ready for drinking, Hai said.

At the meeting, authorities set a target to provide clean tap water to all city residents by the end of this year. To reach this target, water supply companies in Ho Chi Minh City must finish installing pipes and supplying water to 350,000 families this year.

Hai confirmed that this target must be completed this year.

“It is painful when local residents have no clean water to drink especially after 40 years of liberation,” he told the meeting.

In April, SAWACO, which is tasked with managing and supplying tap water in the city, proposed increasing the prices of tap water by 10.5 percent a year from now till 2019.

As proposed, the prices will top VND9,612 a cubic meter this year and VND14,357 a cubic meter in 2019, or an over 50 percent rise after five years. Now, US$1 equals VND21,555.

Source: Tuoitre News

 

 

Thất thoát nước máy ở Thành phố Hồ Chí Minh lên đến 30%

Sự thất thoát nước máy nghiêm trọng diễn ra trong nhiều thập niên tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên khắp Việt Nam đã xuất hiện trên chương trình nghị sự trong cuộc họp ngày hôm nay của Đảng ủy của thành phố.

Tỷ lệ thất thoát trung bình lên đến 30%, có nghĩa là với mỗi một triệu mét khối nước máy sẽ có 300.000 mét khối bị thất thoát do rò rỉ đường ống nước, theo ôngLê Thanh Hải Bí thư thành phố.

Đây là một vấn đề cấp bách cần phải được giải quyết, ông nhấn mạnh.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã có kế hoạch để giảm tỉ lệ tổn thất tới 25% vào năm 2025.

Ông Hải cũng đề cập đến chất lượng nước máy trong thành phố.

Người dân nước ta luôn luôn được cảnh báo không nên sử dụng nước máy để uống trong khi ở các nước khác, nước máy có thể được uống trực tiếp, ông Hải cho biết.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu cung cấp nước máy sạch cho tất cả cư dân thành phố vào cuối năm nay. Để đạt được mục tiêu này, công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành lắp đặt đường ống và cấp nước cho 350.000 hộ gia đình trong năm nay.

Ông Hải khẳng định rằng mục tiêu này phải được hoàn thành trong năm nay.

"Thật đáng buồn khi người dân địa phương không có nước sạch để uống đặc biệt là sau 40 năm giải phóng" ông nói tại cuộc họp.

Vào tháng Tư, công ty SAWACO, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và cung cấp nước máy trong thành phố, đã đề xuất tăng giá nước máy lên 10,5% một năm từ nay đến năm 2019.

Theo đề xuất thì giá cao nhất sẽ là 9,612 đồng một mét khối trong năm nay và 14,357 đồng một mét khối vào năm 2019, hoặc tăng hơn 50% sau năm năm. Hiện tại, 1 USD tương đương 21,555 đồng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục