Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Theo một nghiên cứu: Gần 5 tỷ người sẽ bị cận thị trước năm 2050

Theo một nghiên cứu: Gần 5 tỷ người sẽ bị cận thị trước năm 2050

10/04/2016
Mức căn bản

Study: Nearly 5 Billion People Will Be Nearsighted by 2050

Nearly half of the world’s projected population, or an estimated 5 billion people, will likely be short-sighted by 2050, a new study found.

A volunteer optometrist performs a free eye exam during the Remote Area Medical (RAM) free clinic at the O.co Coliseum in Oakland, Calif., on March 22, 2012. (Justin Sullivan/Getty Images)

The study, which was published in the medical journal Opthalmology, analyzed the existing research on nearsightedness since 1995. Based on existing trends, the authors estimate that the rate of myopia will rise from 23 percent today to 49 percent by 2050.

The projections, using data from the United Nations, were calculated by looking at the pace at which different countries were experiencing development and urbanization, which is accompanied by lifestyle changes resulting in people spending less time outdoors, a risk factor for nearsightedness.

It also looked at other environmental factors, such as the use of electronics, and high-pressure education systems such as those found in East Asian countries.

The level of high myopia in Asian countries is considerably higher.

“The level of high myopia in Asian countries is considerably higher,” the authors wrote. “In the study of college freshmen in Taiwan…high myopia increased from 26 percent of all myopia in 1988 to 40 percent of myopia in 2005.”

The number of people with severe nearsightedness, also known as “high myopia,” is expected to increase at an even faster pace, from 2.7 percent of of the world’s population to 9.8 percent in 2050.

Source: Jonathan Zhou, Epoch Times

 

 

Nghiên cứu: Gần 5 tỷ người sẽ bị cận thị trước năm 2050

Ước tính gần một nửa dân số trên thế giới, hay khoảng 5 tỷ người, có thể sẽ bị cận thị vào năm 2050, một nghiên cứu mới cho thấy.

Một chuyên viên đo mắt tình nguyện thực hiện một cuộc khám mắt miễn phí trong giờ khám miễn phí Remote Area Medical (RAM), tại Coliseum O.co, Oakland, Calif., vào ngày 22 tháng 3, 2012. (Justin Sullivan / Getty Images)

Cuộc nghiên cứu, được công bố trên tạp chí y học nhãn khoa, phân tích các nghiên cứu hiện có về cận thị từ năm 1995. Dựa trên xu hướng hiện tại, các tác giả ước tính rằng tỷ lệ cận thị sẽ tăng từ 23% hiện nay lên 49% vào năm 2050.

Những dự báo, sử dụng dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc, được tính toán bằng cách xem xét tốc độ mà tại đó các quốc gia khác nhau đã trải qua sự phát triển và đô thị hóa, kèm theo việc thay đổi lối sống dẫn đến việc người dân dành ít thời gian ở bên ngoài, một yếu tố nguy cơ gây cận thị.

Nghiên cứu cũng xét các yếu tố khác về môi trường, chẳng hạn như việc sử dụng các thiết bị điện tử, áp lực học tập thường thấy ở các nước Đông Á.

Mức độ cận thị nặng ở các nước châu Á cao hơn đáng kể

“Mức độ cận thị nặng ở các nước châu Á là cao hơn đáng kể”, các tác giả viết. “Trong nghiên cứu sinh viên năm nhất đại học ở Đài Loan … cận thị nặng tăng từ 26% trong tổng số lượng cận thị năm 1988 lên 40% tổng số cận thị vào năm 2005.”

Số người cận thị nghiêm trọng, còn được gọi là “cận thị nặng”, dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ còn nhanh hơn, từ 2,7 % dân số thế giới lên 9,8% trong năm 2050.

 

Dịch bởi: Long Võ

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục