Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Theo nghiên cứu: Hơn 50% học sinh Việt Nam liên quan các trường hợp bạo lực học đường

Theo nghiên cứu: Hơn 50% học sinh Việt Nam liên quan các trường hợp bạo lực học đường

30/03/2015
Mức trung cấp

In Vietnam, over 50% of students involved in school violence: research

More than 50 percent of students in both cities and rural areas are involved in school violence, according to a study released this week.

The research was done by Dr. Pham Minh Muc, from a research center under the Vietnam Institute of Education Sciences, and reported at a conference on reasons and solutions for school violence held by the institute in Hanoi on Wednesday.

According to Dr. Muc's study, among 11 behaviors considered to be school violence, 38.49 percent of the students surveyed agreed that the most common is insulting.

Meanwhile, 38.49 percent thought school violence is a fight between two students and 35.32 percent chose scuffles between two groups of students.

Some others which are less common are mugging, hiring people to beat a schoolmate or assaulting teachers.

Meanwhile, the research showed that the most typical reaction of students under physical and mental school violence is keeping silent or asking for help from friends.

There has been a lack of counseling from schools, parents, and psychological experts.

Dr. Mac Van Trang, from the same institute, said the number of school violence cases is not as important as how serious they are.

"We only had fights between schoolboys before, now we have seen more and more brawls between schoolgirls," Dr. Trang said.

"Female students also hire people to beat their schoolmates, besides insulting, stripping off their clothes, and filming and then posting it on the Internet," he added. "In some cases, fights start not from conflicts but simply from a suggestion of class presidents."

Reasons and solutions

According to Dr. Muc's research, 60 percent of the causes of school violence often come from family and parent issues.

Dr. Trang also said cruel fights between students can be the result of adults' lifestyle, as well as violent games and movies.

Dr. Nguyen Thi Thanh Mai from the education sciences institute said school violence is an expression of the crisis of adolescence when young people are easily affected by their living environment, and do not receive enough sharing, counseling and educating from adults.

In addition, experts at the conference also mentioned the heavy school curriculum and the lack of healthy playgrounds and fondness from families as reasons for school violence.

In Dr. Muc's research, 80 percent of the people polled said it is an urgent need to have counseling rooms at schools for the problem.

Though the model of consulting rooms has been adopted during the last few years, it has been not very efficient and has not become a must-do at schools either.

At the conference, many experts concurred that there should be a legal framework for schools and educational management agencies to run psychological counseling courses in schools.

Source: Tuoi Tre News

 

 

Theo nghiên cứu: Hơn 50% học sinh Việt Nam liên quan các trường hợp bạo lực học đường

Hơn 50% học sinh ở cả thành phố và các vùng nông thôn đều có liên quan đến bạo lực học đường, theo một nghiên cứu được công bố trong tuần này.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Phạm Minh Mục, từ một trung tâm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, và được báo cáo tại hội nghị về lý do và các giải pháp chống bạo lực học đường, được tổ chức tại Hà Nội vào thứ Tư vừa rồi.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Mục, trong số 11 hành vi được coi là bạo lực học đường, thì có 38, 39% học sinh được khảo sát, đồng ý rằng việc xúc phạm là hành vi phổ biến nhất.

Trong khi đó, 38,49% số học sinh khác lại nghĩ rằng, bạo lực học đường là việc đánh nhau giữa hai học sinh và 35,32% thì chọn việc đánh nhau giữa hai nhóm học sinh.

 

Một số học sinh khác ít phổ biến hơn thì hay trấn lột, thuê người khác để đánh bạn cùng lớp hay hành hung các giáo viên.

Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy phản ứng điển hình nhất của những học sinh bị bạo lực học đường là giữ im lặng hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ.

Không có nhiều tư vấn từ trường học, phụ huynh và các chuyên gia tâm lý.

Tiến sĩ Mạc Văn Trang, cùng viện nghiên cứu, cho biết, số lượng các vụ bạo lực học đường không quan trọng bằng mức độ nghiêm trọng của nó.

"Trước đây chỉ có học sinh nam mới đánh nhau thôi, bây giờ chúng tôi đã thấy nhiều, và nhiều hơn việc cãi nhau giữa các học sinh nữ", Tiến sĩ Trang nói.

"Các học sinh nữ cũng thuê người để đánh các bạn cùng lớp, bên cạnh việc xúc phạm, cởi hết quần áo của những người bị đánh, các em còn quay phim và lan truyền trên in-tơ-net", ông nói thêm. "Trong một số trường hợp, đánh nhau bắt đầu không phải từ những xung đột mà đơn giản chỉ từ lời đề nghị của trưởng lớp."

Các lý do và giải pháp

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Mục, 60% nguyên nhân gây ra bạo lực học đường thường do vấn đề của cha mẹ và gia đình.

Tiến sĩ Trang cũng nói rằng, việc đánh nhau tàn bạo giữa các học sinh có thể là kết quả của lối sống người lớn, cũng như các trò chơi và phim ảnh bạo lực.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai từ Viện khoa học giáo dục cho biết, bạo lực học đường là một biểu hiện của sự khủng hoảng tuổi vị thành niên khi những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, và không nhận đủ sự chia sẻ, tư vấn và giáo dục từ người lớn.

Ngoài ra, các chuyên gia tại hội nghị cũng cho rằng các chương trình học quá nặng, thiếu nhiều sân chơi lành mạnh và thương yêu từ gia đình cũng là những lý do gây ra bạo lực học đường.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Mục, 80% người được hỏi đều cho rằng rất cấp thiết khi các trường học phải có phòng tư vấn giải quyết các vấn đề.

Mặc dù mô hình phòng tư vấn đã được áp dụng trong vài năm gần đây, nhưng cũng chưa có hiệu quả gì và cũng chưa phải là điều cần thiết cho những trường khác.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia đồng tình rằng cần có một tổ chức pháp lý cho các trường học và các cơ quan quản lý giáo dục để dạy các khóa học tư vấn tâm lý trong trường học.

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục