Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thị trường truyền hình trả tiền: cá lớn nuốt cá bé với việc bán phá giá dịch vụ

Thị trường truyền hình trả tiền: cá lớn nuốt cá bé với việc bán phá giá dịch vụ

03/07/2015
Mức trung cấp

Pay-TV market: big players kill smaller companies with dumping services

Local television stations have denounced big players for playing tricks to quell smaller companies.

Ha Van Dung, director of Nghe An Cable Television, said Viettel was competing with rivals with a special pricing policy. 

The ad leaflets delivered by Viettel in Vinh City of Nghe An province show Viettel’s 3-in-1 service package, which includes both internet and pay-TV service, while pay-TV service fee is not mentioned. In some areas, Viettel provides services free of charge.

“Viettel is competing with rivals with its internet platform, not pay-TV service,” Dung noted.

He said that Viettel which has great advantage in internet services, can earn revenue big enough to offset losses in pay-TV service. Therefore, it can follow a low-fee policy to compete with its rivals.

“I strongly recommend Vietnam Pay-TV Association (VNPayTV) to ask Viettel to stop competition like this, or local televisions like us will die in five years,” Dung said.

Agreeing with Dung, a representative from Thai Binh Cable TV said the “big fish is swallowing the small fish” in the cable TV market. 

“Televisions in different localities set different service fees with a big gap of up to 50 percent,” he said.

In Quang Ninh City, for example, subscribers have to pay VND66,000 in monthly subscription fees, while in Cam Pha City, where the competition is less stiff, the fee is VND88,000.

HCM City-SCTV, in northern markets, charges VND100,000 a month in large cities, but collects VND30,000 only in rural areas. This has forced local television stations to lower their service fee as well.

“The price competition has exhausted small television stations,” he said, adding that state management agencies need to intervene into the market to ensure healthy competition for all rivals.

According to Le Van Minh, director of Hai Duong Cable Company, SCTV, Viettel and FPT all have been conducting “obstructive competition behaviors” in the province.

Hai Duong Cable Company collects VND55,000 a month from subscribers, while SCTV charges VND33,000 a month only to attract customers. 

Meanwhile, Viettel only charges customers for internet services, while it gives digital and analog TV service for free.

Do An Thang from Hai Phong City Cable Television said the television has sent dispatches to the Ministry of Information and Communication (MIC) and the Ministry of Industry and Trade’s Competition Administration Department, criticising Viettel for carrying out unhealthy competition.

“Viettel now provides analog cable TV service, but it does not have the license to provide this kind of service,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thị trường truyền hình trả tiền: cá lớn nuốt cá bé với việc bán phá giá dịch vụ

Đài truyền hình địa phương đã lên án các doanh nghiệp lớn đã chơi thủ đoạn để dập tắt các công ty nhỏ hơn.

Ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Đài truyền hình cáp Nghệ An cho biết Viettel đã cạnh tranh với các đối thủ bằng một chính sách giá đặc biệt.

Các tờ rơi quảng cáo được phân phối bởi Viettel tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho thấy gói dịch vụ 3 trong 1 của Viettel, trong đó bao gồm cả dịch vụ internet và truyền hình trả tiền, trong khi phí dịch vụ truyền hình trả tiền không được đề cập. Ở một số vùng, Viettel cung cấp dịch vụ miễn phí.

"Viettel đang cạnh tranh với các đối thủ bằng nền tảng internet sẵn có, chứ không phải dịch vụ truyền hình trả tiền" ông Dũng lưu ý.

Ông cho rằng, Viettel có lợi thế lớn trong dịch vụ internet, có thể kiếm được thu nhập đủ lớn để bù đắp tổn thất về dịch vụ truyền hình trả tiền. Vì vậy, nó có thể thực hiện chính sách giá thấp để cạnh tranh với các đối thủ của mình.

"Tôi đề nghị Hiệp hội truyền hình trả tiền (VNPayTV) Việt Nam - yêu cầu Viettel để ngừng ngăn chặn đối thủ cạnh tranh như thế này, hoặc các đài truyền hình địa phương như chúng tôi sẽ chết trong vòng năm năm" ông Dũng nói.

Đồng tình với ông Dũng, một đại diện từ truyền hình cáp Thái Bình cho biết "cá lớn nuốt cá nhỏ" trong thị trường truyền hình cáp.

"Truyền hình ở các địa phương khác nhau thiết lập các khoản phí dịch vụ khác nhau với một khoảng cách lớn lên đến 50%" ông nói.

Truyền hình SCTV TP. HCM, tại thị trường phía Bắc, có phí là 100.000 đồng một tháng tại các thành phố lớn, nhưng chỉ có 30.000 đồng ở các khu vực nông thôn. Điều này đã buộc các đài truyền hình địa phương phải giảm phí dịch vụ của họ.

"Các mức giá cạnh tranh đã làm cạn kiệt các đài truyền hình nhỏ", ông nói thêm rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần phải can thiệp vào thị trường để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các đối thủ.

Theo ông Lê Văn Minh, Giám đốc Công ty truyền hình cáp Hải Dương, SCTV, Viettel và FPT đã tiến hành các "hành vi cạnh tranh gây cản trở" trong tỉnh.

Công ty Truyền hình cáp Hải Dương thu mức phí 55,000 một tháng từ thuê bao, trong khi SCTV thu mức phí 33,000 đồng một tháng chỉ để thu hút khách hàng.

Trong khi đó, Viettel chỉ thu phí các khách hàng cho dịch vụ internet, trong khi họ mang lại cả dịch vụ truyền hình kỹ thuật số và analog miễn phí.

Ông Đỗ An Thắng từ đài Truyền hình cáp Thành phố Hải Phòng nói rằng đài truyền hình đã gửi công văn đến Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC), Bộ Công nghiệp và Cục Quản lý Cạnh tranh Thương mại, chỉ trích Viettel vì thực hiện cạnh tranh không lành mạnh.

"Viettel hiện nay đang cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự, nhưng lại không có giấy phép cung cấp dịch vụ này" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục