Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Thời tiết xấu làm giảm 20% sản lượng cà phê của Việt Nam

Thời tiết xấu làm giảm 20% sản lượng cà phê của Việt Nam

04/06/2015
Mức căn bản

Bad weather knocks Vietnam’s coffee output by 20%

Workers at a coffee processing line of Viet Nam-Dutch Coffee Ltd.Co in the Central Highlands province of Dak Lak. Bad weather led to a fall in coffee output in the 2014-15 crop.

The association said coffee output in the 2014-15 crop recorded a year-on-year reduction of 20 per cent, or 22.17 bags of coffee (1 bag = 60kg), due to poor irrigation and bad weather.

Bad weather conditions are expected to continue until the early 2015-16 coffee crop, which can affect coffee cultivation and reduce the output of the next crop, the association noted.

Increase in the volume of old coffee trees will also be a reason that will affect the output in the next crop, it said.

The decrease in coffee output in the 2014-15 crop has prompted farmers to stock their coffee and wait for an increase in price, reported the Nong nghiep Viet Nam newspaper.

Therefore, coffee exports saw a reduction in the first four months to 465,000 tonnes, earning $968 million.

Coffee exports had a year-on-year plunge of 41.8 per cent in volume and 39.4 per cent in volume, according to the General Department of Customs.

Meanwhile, the export price of coffee on the physical market is $150 per tonne higher than on the international trading floor, the association said, adding that the development will affect farmers’ decision whether to sell or not.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thời tiết xấu làm giảm sản 20% sản lượng cà phê

Công nhân làm việc tại một dây chuyển sản xuất của Công ty TNHH cà phê Việt Nam - Hà Lan ở tỉnh Đắc Lắc, Tây Nguyên. Thời tiết xấu làm giảm sản lượng cà phê vụ mùa 2014 - 15

Theo hiệp hội cho biết sản lượng cà phê mùa vụ 2014 - 15 đã giảm 20% so với cùng kỳ của vụ trước, hoặc 22.17 bao cà phê (1 bao = 60 kg), do tưới tiêu kém và thời tiết xấu.

Điều kiện thời tiết xấu dự kiến sẽ còn kéo dài đến đầu vụ cà phê năm 2015 - 16, điều này có thể ảnh hưởng đến sự trồng trọt và là giảm bớt sản lượng đầu ra vào mùa vụ tới, hiệp hội chú ý.

Sự gia tăng số lượng những cây cà phê già cỗi cũng là lý do ảnh hưởng đến sản lượng mùa vụ sắp tới

Việc sụt giảm sản lượng cà phê trong niên vụ 2014 - 15 đã khiến nông dân trữ cà phê để chờ đợi một sự gia tăng giá, báo cáo trên báo Nông nghiệp Việt Nam.

Vì vậy, xuất khẩu cà phê đã cho thấy sự sụt giảm trong 4 tháng đầu năm còn 465,000 tấn, thu về 968 triệu USD.

Xuất khẩu cà phê đã có sự giàm sút so với năm ngoài với 41,8% về khối lượng và 39,4% về khối lượng, theo Tổng cục Hải quan.

Trong khi đó, giá cà phê xuất khẩu trên thị trường thực phẩm là 150 USD/tấn cao hơn sàn giao dịch thương mại quốc tế, nói thêm rằng sự phát triển sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người nông dân có bán hay không

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục