Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Thực phẩm dễ bị nhiễm bẩn và 15 thực phẩm sạch

 

Topic: The dirty dozen and the clean 15

We all know that eating fruits and vegetables is good for our health. Indeed, they contain lots of vitamins and minerals, as well as fiber and water. Nowadays unfortunately, they also contain pesticides, that is, chemicals used to kill insects to prevent them from eating the fruit or vegetable before you do. And if we continue eating these pesticides on a daily basis, it can make us very sick, causing cancer and other diseases.

Now, some people think that washing their fruits and vegetables before eating can protect them from pesticides. This is only partially true, however, because some fruits and vegetables absorb pesticides in different ways. So even if you wash them, it doesn't remove the dangerous chemicals inside.

Another solution is to eat organic fruits and vegetables, all of which are grown without the use of chemical pesticides. The problem here, though, is cost. Organic food is expensive! Most people cannot afford to eat organic food on a daily basis. So if you're not rich, then how can you best protect yourself against pesticides?

The Dirty Dozen

Well, an organization made up of scientists and researchers, called the Environmental Working Group, has come up with a list of fruits and vegetables called The Dirty Dozen, which are ones that carry the most pesticides. Anytime you eat foods from this list, you need to make sure that they are organic, otherwise you will most certainly be eating pesticides.

   1. Apples
   2. Celery
   3. Sweet Bell Peppers
   4. Peaches
   5. Strawberries
   6. Nectarines
   7. Grapes
   8. Spinach
   9. Lettuce
   10. Cucumbers
   11. Blueberries
   12. Potatoes

The Clean 15

They've also come up with a list called The Clean 15, which are foods that do not absorb pesticides so easily. That is, you can eat them safely after a simple washing. It doesn't matter so much if they are not organic.

   1. Onions
   2. Sweet Corn
   3. Pineapples
   4. Avocado
   5. Cabbage
   6. Sweet Peas
   7. Asparagus
   8. Mangoes
   9. Eggplant
   10. Kiwi
   11. Cantaloupe
   12. Sweet Potatoes
   13. Grapefruit
   14. Watermelon
   15. Mushrooms

Why is this information good to know? Well, it means that if you cannot afford to eat organic fruits and vegetables every day, then you can focus on only buying organic with foods on The Dirty Dozen list, and not buying organic versions of the foods on the Clean 15 list. In this way, you can save money and dramatically reduce the amount of pesticides that you eat. Remember that the next time you visit the produce section of the grocery store.

Source: DeepEnglish

 

 

Chủ đề: Các loại rau quả dễ bị nhiễm độc và 15 loại rau quả sạch

Chúng ta đều biết rằng ăn rau và hoa quả tốt cho sức khỏe của mình. Thật vậy, bởi chúng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, cũng như chất sơ và nước. Nhưng thật không may ngày nay, rau quả còn bị nhiễm cả thuốc trừ sâu, đó là những loại chất hóa học được dùng để tiêu diệt các loại côn trùng nhằm ngăn không cho chúng ăn các loại rau quả trước khi bạn dùng. Và nếu chúng ta tiếp tục ăn những loại rau quả chứa thuốc trừ sâu hàng ngày thì điều này có thể khiến chúng ta bị mắc bệnh, và dẫn đến bệnh ung thư và những căn bệnh khác nữa.

Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng việc rửa rau quả trước khi ăn có thể bảo vệ họ với thuốc trừ sâu. Điều này chỉ đúng một phần thôi, tuy nhiên, vì lý do có một vài loại rau quả hấp thụ thuốc trừ sâu theo những cách khác nhau. Vì vậy cho dù bạn rửa chúng đi, nhưng điều này không có nghĩa là việc đó sẽ tránh khỏi sự nguy hiểm của chất hóa học thấm bên trong rau quả.

Một giải pháp khác nữa đó là ăn các loại rau quả hữu cơ, tất cả những loại rau quả này được trồng không sử dụng thuốc trừ sâu. Nhưng vấn đề ở đây là về giá cả. Thực phẩm hữu cơ rất mắc tiền! Phần lớn mọi người không có đủ khả năng để ăn những loại thực phẩm hữu cơ này hàng ngày. Vì vậy nếu bạn không giàu thì làm thế nào để bạn có thể bảo vệ chính mình khỏi những loại thuốc trừ sâu này bây giờ?

Các loại rau quả dễ bị nhiễm độc

Một tổ chức được hợp thành từ các nhà khoa học và nhà nghiên cứu, có tên là Environmental Working Group (nhóm công tác môi trường), nhóm này đưa ra một danh sách gồm những loại thực phẩm chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất. Bất kể lúc nào bạn ăn những loại rau quả trong nhóm danh sách này, bạn cần phải đảm bảo rằng chúng là những loại rau quả hữu cơ, còn không chắc chắn bạn sẽ ăn phải rau quả chứa thuốc trừ sâu.

   1. Các loại táo
   2. Cần tây
   3. Ớt chuông
   4. Quả đào
   5. Dâu tây
   6. Quả mơ
   7. Nho
   8. Rau chân vịt
   9. Xà lách
   10. Dưa leo
   11. Quả việt quất xanh
   12. Khoai tây

15 loại rau quả sạch

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra một danh sách có tên The Clean 15 (15 loại rau quả sạch), danh sách này gồm những loại thực phẩm không dễ dàng hấp thụ các loại thuốc trừ sâu. Chính vì vậy nên bạn có thể ăn các loại rau quả này một cách an toàn sau khi đã rửa sạch chúng. Không quan trọng nhiều nếu những loại rau quả này không phải hữu cơ.

   1. Hành tây
   2. Ngô ngọt
   3. Quả dứa
   4. Quả bơ
   5. Cải bắp
   6. Các loại họ đậu
   7. Măng tây
   8. Xoài
   9. Cà tím
   10. Kiwi
   11. Dưa vàng
   12. Khoai lang
   13. Bưởi
   14. Dưa hấu
   15. Các loại nấm

Tại sao thật tốt để biết những thông tin này? Bởi lẽ những điều này có nghĩa là nếu bạn không thể có đủ khả năng để ăn những loại rau quả hữu cơ, thì bạn cũng có thể chỉ cần mua những loại thực phẩm hữu cơ có tên trong danh sách The Dirty Dozen(những loại rau quả dễ bị nhiễm độc), và bạn không cần phải mua những loại thực phẩm hữu cơ có tên trong danh sách The Clean 15(15 loại rau quả sạch). Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm được tiền bạc và giảm việc bị ăn phải một lượng thuốc trừ sâu đáng kể. Hãy nhớ những loại rau quả này vào lần tới khi bạn đến cửa hàng thực phẩm nhé.

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG

Indeed (adv): thật vậy, quả thực

Pesticide (n): thuốc trừ sâu

Prevent s.b/s.th from doing s.th: ngăn chặn một điều gì đó

Daily basis: hàng ngày

Absorb (v): hấp thu

Organic fruits and vegetables: rau quả hữu cơ

Make up of: hợp thành, hình thành

Come up with: đưa ra, tìm ra

Otherwise (adv): nếu không thì…, mặt khác

Dramatically (adv): đáng kể