Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

04/06/2016
Mức trung cấp

10 richest people on Vietnam Stock Exchange in 2015

Vietnam’s only one USD billionaire Pham Nhat Vuong, the boss of Vingroup, retains the top spot, while tycoon Doan Nguyen Duc of Hoang Anh Gia Lai Group slipped to the third position, giving the second spot to the boss of Hoa Phat Group, Mr. Tran Dinh Long. The rankings this year saw some changes.

Vietnam's stock market in 2015 witnessed several waves of ups and downs as oil prices plummeted, China devalued the yuan in August and foreign investors withdrew capital from emerging markets after the Fed raised interest rates for the US dollar for the first time in 10 years.

By December 22, although the VN-Index increased by 4% compared with the beginning of the year, most of the shares of the top 10 richest people in the market tended to decrease.

The list of the 10 richest people in 2015, based on the reports sent by businesses to the Vietnam Stock Exchange, also has significant changes in comparison with 2014.

1. Pham Nhat Vuong

Vuong still takes the lead and leaves others in the list by a far distance. The assets of the Chairman of Vingroup (VIC) rose sharply from VND20,188 billion at the end of 2014 to VND22,149 billion at present.

The VIC shares held by Vuong fell 13% in 2015 but his total assets strongly increased in the year because Vingroup paid dividend in shares; thus the number of shares owned by Vuong rose by 423.3 million shares to 532.4 million shares.

2015 marked the fifth year in a row Vuong was the richest person on the stock market of Vietnam. In addition, he also had two consecutive years (2013 and 2014) named on the list of the world's billionaires by Forbes Magazine.

2. Tran Dinh Long

2015 marked the rise of the "king of steel" Tran Dinh Long, Chairman of Hoa Phat Group (HPG), from the 3rd place in 2014 to the second place in 2015.

Although the stock price plummeted 40%, thanks to the receipt of dividends in shares, bonus shares and the purchase of additional 10 million shares of HPG, the total assets of Long slightly reduced and currently stopped at VND5,474 billion compared to 6,159 billion at the end of 2014.

3. Doan Nguyen Duc

2015 seemed not to be a good year for Mr. Doan Nguyen Duc when the HAG share of Hoang Anh Gia Lai Group fell by 48%.

Because of this, Duc lost second place on the list of the richest people on the stock market of Vietnam to the hands of Tran Dinh Long.

Duc now owns 347.7 million HAG shares, equivalent to VND3,964 billion in value, down by up to VND3,611 billion compared with VND7,575 billion in 2014.

4. Pham Thu Huong

The fourth place has no change when Ms. Pham Thu Huong, Vice President of Vingroup, continued to be strong with assets of up to VND3,819 billion, an increase of VND338 billion compared with the end of 2014, as Huong’s VIC shares increased from 72.9 million to 91.8 million shares.

Huong is also known as the wife of Pham Nhat Vuong. In addition, Huong is the richest woman on the stock market of Vietnam this year.

5. Pham Thuy Hang

Another Vice President of Vingroup, who is also sister of Ms. Pham Thu Huong, holds the 5th place in the list of the richest people on the stock market of Vietnam. As of December 22, Hang held 61.3 million shares of VIC, with total assets of VND2,612 billion.

Similarly, as Vuong and her sister, in 2015 she received dividends in shares of Vingroup, so her number of shares increased from 48.7 million to 61.3 million shares, and her assets increased by VND226 billion.

6. Nguyen Hoang Yen

Nguyen Hoang Yen is a member of the Management Board of Masan Group (MSN) and the wife of Mr. Nguyen Dang Quang, the Board Chairman.

Yen is also a key leader in a variety subsidiaries of Masan Group as Vinacafe Bien Hoa, Vinh Hao Mineral Water, Masan Consumer ...

Yen holds 26.2 million shares of MSN, worth VND1,783 billion, down VND393 billion compared with 2014.

7. Nguyen Duc Tai

The President and CEO of The Gioi Di Dong (Mobile World) JSC now owns 3.38 million shares of MWG and controls through his own company 19.3 million shares of MWG.

Total assets of Nguyen Duc Tai on the stock market is VND1,778 billion.

8. Vu Thi Hien

Vu Thi Hien is the wife of Tran Dinh Long - Chairman of Hoa Phat Group (HPG).

Hien is considered the "richest and most mysterious" woman on the stock market of Vietnam because there is no information about her, except for her position as Long’s wife.

Currently, Hien owns 53.4 million shares of HPG, worth VND1,585 billion.

9. Truong Thi Le Khanh

Ms. Truong Thi Le Khanh, Chairman and CEO of Vinh Hoan JS Corporation (VHC), a company specializing in the export of catfish.

Khanh’s assets increased the most in 2015 with an increase of over VND860 billion.

Khanh is called "Queen of the fisheries sector" with 45.57 million shares of VHC, equivalent to VND1,572 billion and is the sole representative of the fisheries sector in the top 10 richest people in the stock exchange.

10. Nguyen Duy Hung

Mr. Nguyen Duy Hung is currently Chairman and CEO of the Saigon Securities Incorporation (SSI); Chairman of PAN JSC Group (PAN); Chairman of SSI Fund Management Ltd. (SSIAM); and Chairman of NDH Vietnam Company Limited.

He personally owns only 1.78 million shares of SSI, but his company NDH Vietnam Co. Ltd., holds 48.1 million shares of SSI worth VND1,084 billion. His 11 million shares of PAN are worth VND336 billion and his 1.74 million shares of ELC are worth VND45 billion.

Hung’s total assets by December 22 was VND1,505 billion.

Source: VIETNAMNET

 

 

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Chỉ một có tỷ phú Đô la Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Tập đoàn Vingroup, vẫn giữ vị trí đầu bảng, trong khi ông trùm Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai tụt xuống vị trí thứ ba, cho vị trí thứ hai với ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát Ông Trần Đình Long. Các bảng xếp hạng năm nay đã chứng kiến một số thay đổi.

Trong năm 2015 thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến nhiều đợt thăng trầm do giá dầu giảm mạnh, Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ trong tháng Tám và các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường mới nổi sau khi Fed nâng lãi suất đồng Đô la Mỹ lần đầu tiên sau10 năm.

Đến tháng 22, mặc dù VN-Index tăng 4% so với đầu năm, hầu hết các cổ phiếu của 10 người giàu nhất trên thị trường có xu hướng giảm.

Các danh sách 10 người giàu nhất năm 2015, dựa trên các báo cáo được gửi bởi các doanh nghiệp để giao dịch chứng khoán Việt Nam, cũng có những thay đổi đáng kể so với năm 2014.

1. Phạm Nhật Vượng

Vương vẫn dẫn đầu và rời khỏi những người khác trong danh sách bằng một khoảng cách xa. Tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) tăng mạnh từ VND20,188 tỷ USD vào cuối năm 2014 để VND22,149 tỷ hiện nay.

Các cổ phiếu VIC được tổ chức bởi Vương đã giảm 13% trong năm 2015 nhưng tổng tài sản của ông tăng mạnh trong năm bởi Vingroup trả cổ tức bằng cổ phiếu; do đó số lượng cổ phần thuộc sở hữu của Vương tăng 423.300.000 cổ phần cho 532.400.000 cổ phiếu.

2015 đánh dấu năm thứ năm liên tiếp Vượng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng đã có hai năm liên tiếp (2013 và 2014) có tên trong danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes.

2. Trần Đình Long

2015 đánh dấu sự trỗi dậy của "vua thép" Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG), từ vị trí thứ 3 vào năm 2014 với vị trí thứ hai trong năm 2015.

Mặc dù giá cổ phiếu giảm mạnh 40%, nhờ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và việc mua thêm 10 triệu cổ phiếu của HPG, tổng tài sản của Long giảm nhẹ và hiện đang dừng lại tại VND5,474 tỷ đồng so với 6.159 tỷ đồng vào cuối năm 2014.

3. Đoàn Nguyên Đức

2015 dường như không phải là năm tốt đối với Ông Đoàn Nguyên Đức khi cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lại giảm đến 48%.

Vì điều này, ông Đức bị mất vị trí thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào tay ông Trần Đình Long.

Hiện tại ông Đức có 347,7 triệu cổ phiếu HAG, tương đương với 3.964 tỷ VNĐ, giảm đến 3.611 tỷ so với 7.575 tỷ đồng năm 2014.

4. Phạm Thu Hương

Vị trí thứ 4 không thay đổi khi Bà Phạm Thu Hương, phó Chủ tịch của Vingroup, tiếp tục mạnh mẽ với khối tài sản lên đến 3.819 tỷ đồng, tăng 338 tỷ đồng so với cuối năm 2014, khi cổ phiếu VIC của bà Hương tăng từ 72,9 triệu lên 91,8 triệu.

Bà Hương cũng được biết đến như là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, Ngoài ra, bà Hương là người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay.

5. Phạm Thúy Hằng

Một Phó Chủ tịch khác của Tập đoàn Vingroup, người cũng là em gái của bà Phạm Thu Hương, giữ vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 22 tháng 12, bà Hằng nắm giữ 61,3 triệu cổ phiếu của VIC, với tổng tài sản 2.612 tỷ đồng.

Tương tự như ông Vượng và chị gái cô, năm 2015 cô nhận cổ tức bằng cổ phiếu của tập đoàn Vingroup, vì thế số lượng cổ phiếu của cô tăng từ 58,7 triệu lên 61,3 triệu, và tài sản của cô tăng lên 226 tỷ.

6. Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến là một thành viên của Hội đồng quản trị của tập đoàn Masan (MSN) và là vợ của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Yến cũng là một nhà lãnh đạo chủ chốt ở nhiều chi nhánh của Tập đoàn Masan như Vinacafe Biên Hòa, Nước khoáng Vĩnh Hảo, Masan consumer,...

Bà Yến nắm giữ 26,2 triệu cổ phiếu của MSN, tổng giá trị 1.783 tỷ đồng, giảm 393 tỷ đồng so với năm 2014.

7. Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch và CEO của Công ty cổ phần Thế Giới Di động có 3,38 triệu cổ phần của MWG và điều khiển thông qua công ty riêng của mình 19.3 triệu cổ phiếu MWG.

Tổng tài sản của Nguyễn Đức Tài trên thị trường chứng khoán là 1.778 tỷ.

8. Vũ Thị Hiền

Vũ Thị Hiền là vợ của ông Trần Đình Long - CHủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

Bà Hiền được coi là người phụ nữ " giàu nhất và bí ẩn nhất" trên thị trường chứng khoán Việt Nam vì không có thông tin gì về bà, ngoại trừ vai trò là vợ ông Long.

Hiện tại, bà Hiền có 53,4 triệu cổ phiếu của HPG, giá trị 1.585 tỷ.

9. Trương Thị Lệ Khanh

Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC), một công ty chuyên về xuất khẩu cá da trơn.

Tài sản của bà Khanh tăng nhiều nhất trong năm 2015 mới mức tăng trên 860 tỷ.

Bà Khanh được gọi là "Nữ hoàng của ngành thủy sản" với 45,57 triệu cổ phiếu VHC, tương đương 1.572 tỷ và là đại diện duy nhất của ngành thủy sản trong 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

10. Nguyễn Duy Hưng

Ông Nguyễn Duy Hưng hiện tại là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Chứng khoán sài gòn (SSI); Chủ tịch của Tập đoàn PAN JSC (PAN); Chủ tịch của Công ty quản lý quỹ SSI (SSIAM); và Chủ tịch của Công ty TNHH NDH Viet Nam.

Bản thân ông chỉ sở hữu 1,78 triệu cổ phiếu SSI, nhưng Công ty NDH Việt Nam của ông nắm giữ 48,1 triệu cổ phiếu SSI giá trị 1.084 tỷ đồng. 11 triệu cổ phiếu PAN của ông trị giá 336 tỷ đồng và 1,74 triệu cổ phiếu ELC giá trị 45 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ông Hưng tính đến 22 tháng 12 là 1.505 tỷ đồng.

 

Dịch bởi: helenpham

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục