Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trẻ em Việt Nam có quá ít nơi để vui chơi trong kỳ nghỉ hè

Trẻ em Việt Nam có quá ít nơi để vui chơi trong kỳ nghỉ hè

02/07/2015
Mức trung cấp

Vietnamese children have few places to play during summer holiday

Vietnamese parents can take their children during the summer to modern and safe playing fields, which require expensive admission tickets, or to free playing fields, which are not safe enough.

Most of the students in Hanoi began their summer holiday on May 27. While the holiday is a golden time, it is a tough period for their parents. Many parents in cities plan to keep their children indoors all day and not let them go out for fear for insecurity. 

Meanwhile, in rural areas, children will have a ‘working holiday’ because summer is the time for them to help parents work in rice fields to get money for clothes and books for the next academic year. 

A primary school teacher in Hanoi said that when she asked her third graders at the academic year-end party what they plan to do in summer holiday, a schoolboy said he will have to stay in his house, with the door locked all day.

“I hate summer holiday because I have nowhere to go to spend time. I wish I could go to school to meet friends or go to the sea,” the boy said.

“My parents will not allow me to go out while they are away at the office, because they fear I may be kidnapped one day,” he explained.

“Few playgrounds for children is one of the most serious problems in large cities,” the teacher said.

“The lack of land for playgrounds means many will be playing on the streets, which puts them in danger,” she said, adding that this has been a longtime problem for cities in Vietnam.

“Many public playgrounds are unsafe for children. Meanwhile, amusement parks, cultural palaces, summer camps and swimming training classes are unaffordable for poor parents,” she noted.

Children in coastal provinces are not afraid of having to stay in house in summer. They know they will have to work hard to ease the workload on their parents.

A sociological survey found that children in coastal areas begin working as early as 6-7.

However, as a primary school teacher in Hanoi said, the biggest concern is from the children who do not work or stay in home. 

As some busy parents do not take care of their children, the kids may get involved in drug addiction or spend all their time playing online games.

“One of my students became addicted to games after a two-month summer holiday,” she said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Trẻ em Việt Nam có quá ít nơi để vui chơi trong kỳ nghỉ hè

Các bậc phụ huynh có thể đưa con em của mình đến các khu vui chơi hiện đại và an toàn, nhưng đòi hỏi vé vào cửa đắt tiền, hoặc đến các sân chơi miễn phí mà không đảm bảo an toàn.

Hầu hết các học sinh ở Hà Nội đã bắt đầu kỳ nghỉ hè vào ngày 27 tháng 5. Trong khi kỳ nghỉ là thời điểm vàng của học sinh thì đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với cha mẹ của chúng. Nhiều bậc phụ huynh ở các thành phố có kế hoạch để cho con cái của họ trong nhà cả ngày và không để cho chúng đi ra ngoài vì lo sợ cho sự an toàn.

Trong khi đó, ở các vùng nông thôn, trẻ em sẽ có một "kỳ nghỉ làm việc" vì mùa hè là thời gian để phụ giúp cha mẹ làm việc trong những cánh đồng để có được tiền cho quần áo và sách vở vào năm học tiếp theo.

Một giáo viên trường tiểu học ở Hà Nội cho biết, khi cô hỏi học sinh lớp ba của mình vào cuối năm học về những gì họ dự định sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè, một cậu học sinh cho biết em sẽ phải ở trong nhà của mình, với cánh cửa bị khóa cả ngày.

"Em ghét mùa hè bởi vì chẳng có nơi nào để đi hay chơi. em muốn tôi có thể đi đến trường để gặp gỡ bạn bè hoặc đi biển" cậu bé nói.

"Cha mẹ sẽ không cho phép em đi ra ngoài trong khi họ đang đi làm, vì họ sợ em có thể bị bắt cóc trong một ngày nào đó", cậu giải thích.

" Có rất ít sân chơi cho trẻ em là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở các thành phố lớn" các giáo viên nói.

"Thiếu đất để xây dựng sân chơi có nghĩa là nhiều trẻ em sẽ phải chơi trên các đường phố, nơi có thể khiến chúng rơi vào nguy hiểm, ", cô nói thêm rằng đây là một vấn đề lâu năm của các thành phố ở Việt Nam.

"Nhiều sân chơi công cộng không an toàn cho trẻ em. Trong khi đó, các khu vui chơi giải trí, cung văn hóa, trại hè và các lớp đào tạo bơi lội thì các bậc phụ huynh nghèo không thể chi trả" cô nhấn mạnh.

Trẻ em ở các tỉnh ven biển không sợ phải ở trong nhà vào mùa hè. Họ biết rằng họ sẽ phải làm việc chăm chỉ để giúp giảm bớt khối lượng công việc của cha mẹ.

Một cuộc khảo sát xã hội học cho thấy trẻ em ở các vùng ven biển bắt đầu làm việc sớm nhất là lúc 6-7 tuổi.

Tuy nhiên, một giáo viên của trường tiểu học ở Hà Nội cho biết, mối quan tâm lớn nhất là những đứa trẻ không làm việc hoặc ở nhà.

Một số phụ huynh bận rộn không thể trông nom con cái của họ, những đứa trẻ đó có thể vướng vào nghiện ma túy hoặc dành thời gian chơi trò chơi trực tuyến.

"Một trong những sinh viên của tôi đã nghiện game sau kỳ nghỉ hè hai tháng" cô nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục