Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trường mẫu giáo yêu cầu phụ huynh mua sách cho trẻ em 3 tuổi

Trường mẫu giáo yêu cầu phụ huynh mua sách cho trẻ em 3 tuổi

04/11/2015
Mức trung cấp

Nursery asks parents to buy books for 3-year-olds

A nursery school in Hanoi has asked parents to buy 10 books for their 3-year-old children, though the children cannot read.

A parent complained that she could not understand why 3-year-old children were asked to buy books if they still could not read.

When reporters contacted Vu Thi Nhat, headmaster of the school, they heard very rude words.

“Will you write articles and post in newspapers about this? I will sue you. It is a request from the education sub-department. Did parents give you money and tell you to write articles?” Nhat said.

An analyst commented that the nursery school might want to try to produce child prodigies, and that was why it forced children at the age of three to read books.

In late September, Le Van Vuong, the headmaster of a secondary school in Van Ha Town of Thieu Hoa district in Thanh Hoa province surprised thousands of students when unexpectedly naming a name of a parent at the flag saluting ceremony.

The parent’s name was called at the ceremony just because she expressed her disagreement with the school’s decision on the school fees students had to pay.

Van Ha School informed parents at a parents’ meeting when the new academic year began that they had to pay for overhead projectors (VND3 million per class), class fund (VND60,000 per student) and for ‘education socialization’ (VND300,000 per 9th grader). 

The parent complained that the required amount of money was too high, and her opinion was written in the meeting’s minutes, while she was named at the flag saluting ceremony where hundreds of students attended.

The naming made her child – a student at the school – feel ashamed. Now everyone knows that the student’s parent was the only one who disagreed with the school’s decision.

Parents complain that they have been burdened with tuition and school fees which have been increasing steadily year after year.

Parents of 45 first graders in one class of the Vo Thi Sau Primary School were asked to pay VND150 million at the new academic year. The money has paid for a TV, worth VND11.8 million, a wardrobe to keep students’ pillows, bookshelves and some other items.

“Foreigners, if hearing this information, may think Vietnamese students are all from rich families. They don’t know that I can earn VND5 million only a month,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Trường mẫu giáo yêu cầu phụ huynh mua sách cho trẻ em 3 tuổi

Một trường mẫu giáo ở Hà Nội đã yêu cầu các bậc phụ huynh mua 10 cuốn sách cho con em 3 tuổi của họ, mặc dù các em không thể đọc được.

Một phụ huynh than phiền rằng cô không thể hiểu được lý do tại sao một đứa bé 3 tuổi đã được yêu cầu phải mua sách cho dù chúng vẫn chưa thể đọc.

Khi các phóng viên liên lạc với bà Vũ Thị Nhất, hiệu trưởng của trường, họ nghe những lời rất thô lỗ.

"Anh sẽ viết và đăng các bài báo về điều này? Tôi sẽ kiện anh. Đó là một yêu cầu của phòng giáo dục. Có phải các phụ huynh cho anh tiền và nói anh viết bài?" bà Nhất nói.

Một nhà phân tích nhận xét rằng các trường mẫu giáo có thể đang muốn cố gắng tạo ra thần đồng và đó là lý do tại sao họ buộc trẻ em lên 3 đọc sách.

Vào cuối tháng Chín, ông Lê Văn Vương, hiệu trưởng của một trường trung học ở thị xã Hà Vân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã rất ngạc nhiên vì hàng ngàn sinh viên khi bất ngờ gọi tên của một phụ huynh tại buổi lễ chào cờ.

Tên của phụ huynh được gọi tại buổi lễ chỉ vì cô bày tỏ sự bất đồng của mình với quyết định của nhà trường về học phí học sinh phải nộp.

Trường Vân Hà thông báo cho các phụ huynh tại một cuộc họp phụ huynh khi năm học mới bắt đầu rằng họ phải trả tiền cho các máy chiếu (3 triệu đồng cho mỗi lớp), quỹ lớp (60.000 đồng cho mỗi học sinh) và "xã hội hóa giáo dục" (300.000 đồng mỗi học sinh lớp 9).

Phụ huynh phàn nàn rằng số tiền cần đóng quá cao và ý kiến của cô được viết vào biên bản của cuộc họp, sau đó tên của cô đã được nêu vào buổi lễ chào cờ nơi hàng trăm học sinh tham dự.

Việc gọi tên làm con của cô - một học sinh tại trường - cảm thấy xấu hổ. Bây giờ mọi người đều biết rằng mẹ của học sinh này là người duy nhất không đồng ý với quyết định của trường.

Nhiều Phụ huynh phàn nàn rằng học phí là gánh nặng đối với họ và được tăng đều đặn qua các năm.

Phụ huynh của 45 học sinh lớp một trong một lớp học của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã được yêu cầu phải trả 150 triệu đồng vào năm học mới. Số tiền được dùng thanh toán cho một TV, trị giá 11.8 triệu, một tủ quần áo để giữ gối của học sinh, kệ sách và một số mặt hàng khác.

"Người nước ngoài, nếu nghe thông tin này, có thể nghĩ rằng học sinh Việt Nam đều đến từ những gia đình giàu có. Họ không biết rằng chúng tôi chỉ có thể kiếm được 5 triệu đồng một tháng" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục