Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Vết bớt có liên quan đến cái chết ở kiếp trước?

Vết bớt có liên quan đến cái chết ở kiếp trước?

06/03/2015
Mức trung cấp

Are Birthmarks Connected to Violent Death in Past Life?

The universe is full of mysteries that challenge our current knowledge. In "Beyond Science" Epoch Times collects stories about these strange phenomena to stimulate the imagination and open up previously undreamed of possibilities. Are they true? You decide.

An old woman died in Thailand with the wish to reincarnate as a boy. Her daughter dipped a finger in white paste and marked the back of the woman's neck with the paste. 

Not long after the woman's death, the daughter gave birth to a son with a white mark on the back of his neck that mirrored the white paste left on the woman's neck. When the boy became old enough to talk, he would claim possession of things that belonged to his grandmother as though they'd always been his.

This is one of many cases recounted by Dr. Jim Tucker at the University of Virginia in which birthmarks seem to relate to past lives.

The late Dr. Ian Stevenson, whose work Tucker continues, investigated 210 cases of children with birthmarks or defects that related to memories they retained from past lives.

Stevenson obtained a post-mortem report in 49 cases. The wound and birthmark were within 10 square centimeters of each other on the body in 43 percent of these cases, and many were much closer to the same location.

In some cultures, people mark the deceased with soot or paste to recognize them when they are reborn.

Here are a few examples of birthmarks related to past life memories studied by Stevenson.

A boy born in India without fingers on his right hand remembered another life in which he was a boy who had his fingers amputated after sticking them in a fodder chopping machine.

A boy in Turkey with a malformed right ear remembered having been shot and killed at close range on that side of his head.

A boy named Maha Ram in India could remember being killed in a previous life with a shotgun fired at close range. He remembered enough details of his past life for Stevenson to find the autopsy report of the man supposedly reincarnated as Ram. The birthmarks on Ram's chest corresponded to the bullet wounds.

Some anecdotal accounts of birthmarks from past lives that have not been verified are shared on a past life discussion blog post.

Karen Kubicko posted photos of herself in high school with a birthmark on her neck and a photo of herself later in life without the birthmark. She said she remembered in 2011 that in a previous life she was a woman named Helen who was hit by a stray bullet in the neck and died in 1927.

The mark was where the bullet had hit in her vision.

After she remembered this, the mark gradually disappeared.

Another person on the blog said she had a birthmark on the back of her leg. She remembered a past life in which a snake bit her there. A few years later, she realized the mark had faded away. She said the area is not often exposed, so light exposure or other such external elements are not to blame.

 

Source: EpouchTimes

 

 

Có phải các vết bớt liên quan đến cái chết dữ dội trong kiếp trước?

Vũ trụ đầy những bí ẩn thử thách trí tuệ hiện tại của chúng ta. "Vượt Trên Khoa Học" của Đại Kỷ Nguyên tổng hợp các câu chuyện về những hiện tượng kỳ lạ này nhằm kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mà trước đây chúng ta không dám mơ đến. Những khả năng này có thật hay không? Bạn là người quyết định. 

Ở Thái Lan, một bà lão khi chết đi mong muốn đầu thai thành một cậu bé trai. Con gái bà chấm ngón tay vào một thứ bột màu trắng và làm dấu lên phía sau gáy của bà lão này bằng thứ bột trắng đó.

Không lâu sau cái chết của bà lão, người con gái sinh một bé trai có một vết màu trắng sau gáy giống hệt như thứ bột màu trắng trên gáy bà lão. Khi đứa bé trai biết nói, cậu bé thường nói rằng những món đồ của bà lão là của cậu bé cứ như những món đồ ấy trước giờ vẫn luôn là của cậu bé vậy.

Đây là một trong nhiều trường hợp mà tiến sĩ Jim Tucker thuộc đại học Virginia kể lại, một câu chuyện cho thấy các vết bớt có vẻ như liên quan đến những kiếp sống trước.

Cố tiến sĩ Ian Stevenson, người có công trình nghiên cứu được Tucker tiếp nối, đã điều tra 210 trường hợp trẻ em có vết bớt hay những khiếm khuyết liên quan đến những ký ức chúng còn nhớ từ kiếp trước.

Stevenson có một báo cáo thám nghiệm tử thi của 49 trường hợp. Vết thương và vết bớt nằm tương ứng nhau trong khoảng 10 centimet vuông trên cơ thể chiếm 43% những trường hợp này, và nhiều trường hợp vết thương và vết bớt gần như là ở cùng một vị trí.

Trong nhiều nền văn hóa, người ta làm dấu người chết bằng than hay bột để có thể nhận ra họ khi họ được tái sinh.

Sau đây là những ví dụ về những vết bớt có liên quan đến những ký ức từ kiếp trước do tiến sĩ Stevenson nghiên cứu.

Ở Ấn Độ, một cậu bé từ khi sinh ra đã không có ngón tay trên bàn tay phải nhớ lại trong một kiếp sống, các ngón tay của cậu bị cắt bỏ đi vì cậu đã đưa tay vào máy xắt thức ăn cho gia súc.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cậu bé có lỗ tai bên phải bị biến dạng nhớ rằng đã chết do bị bắn ở cự ly gần ngay ở vùng đó của đầu.

Ở Ấn Độ, một cậu bé tên Maha Ram nhớ lại kiếp trước đã bị giết chết vì bị bắn ở cự ly gần bằng một khẩu súng lục. Cậu bé nhớ đủ các chi tiết về kiếp trước giúp Stevenson có thể tìm thấy được báo cáo tử thi của một người phụ nữ được tin rằng là kiếp trước của Ram. Những vết bớt trên ngực của Ram tương đồng với những vết thương do bị bắn.

Nhiều hồ sơ cá nhân liên quan đến những vết bớt từ tiền kiếp mà chưa được xác minh đã được chia sẻ trên một trang blog bàn luận về tiền kiếp.

Karen Kubicko đã đăng những bức ảnh từ thời trung học với một vết bớt trên cổ và một bức ảnh khác chụp cô ấy thời gian sau đó nhưng không còn vết bớt ấy. Cô nói năm 2011 cô nhớ lại rằng trong một kiếp sống cô là một phụ nữ tên Helen bị trúng một viên đạn bay lạc vào cổ và chết năm 1927.

Vết bớt là chỗ cô bị trúng viên đạn theo ký ức của cô.

Sau khi cô nhớ lại điều này, vết bớt dần biến mất.

Một người khác đã viết trên trang blog của mình rằng cô có một vết bớt phía sau chân. Cô nhớ lại trong một kiếp sống, cô đã bị một con rắn cắn ở chỗ đó. Vài năm sau, cô nhận ra vết bớt đã phai mờ đi. Cô ấy nói khu vực vết bớt ấy thường được che lại, vì thế không phải là do bị phơi ra ánh sáng hay do những yếu tố bên ngoài tương tự khác.

 

Dịch bởi: MaiMai

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục