Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam bán 49% cổ phần trong công ty xây dựng Lilama

Việt Nam bán 49% cổ phần trong công ty xây dựng Lilama

18/02/2016
Mức trung cấp

Vietnam to sell 49 percent stake in construction firm Lilama

Its IPO is scheduled on November 26 and the company hopes to sell 35.5 millon shares

State-owned company Lilama Corporation will have an initial public offering later this month and then look for up to three strategic investors, aiming to raise around VND740 billion (US$32.6 million), local media reported. 

The IPO has been scheduled on November 26 at the Hanoi Stock Exchange, where the company will sell 35.5 million shares, equivalent to 23.7 percent of its charter capital. 

Lilama, now run by the Ministry of Construction, will then find a maximum of three strategic investors for another 23.7 percent stake. Another 1.6 percent be sold to the corporation's employees.

The government will continue to own a controlling stake of 51 percent in the company. Its charter capital is expected to double to VND1.5 trillion ($66.09 million). 

Lilama, which has invested in 22 companies, is the oldest and leading contractor in Vietnam, responsible for many large power plants. 

Its return on equity ratio fell to 4.74 percent last year from 10.2 percent in 2012, while its return on assets declined to 0.52 percent from 0.69 percent.

Post privatization

Lilama was ordered to limit its operation to its core sectors of construction and manufacturing engineering, after privatization, the Saigon Times reported.

Accordingly, it will have to divest from 13 subsidiaries, and reduce its stakes in another five companies to less than 50 percent.

Vietnamese government plans to further reduce its ownership in the corporation to 40 percent by the end of 2017, it said.

The Ministry of Construction has sent a letter to the government, saying that it would like to manage the company until 2020, instead of transferring it to sovereign fund State Capital Investment Corporation this or next year. 

A similar proposal was made for another five companies, including construction materials manufacturer and trader Viglacera Corporation and infrastructure developer Licogi.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam bán 49% cổ phần trong công ty xây dựng Lilama

IPO đã lên dự định vào ngày 26 -11 và công ty hi vọng sẽ bán 35.5 triệu cổ phần.

Tổng công ty Nhà nước Lilama sẽ có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO) vào tháng này và sau đó sẽ tìm kiếm 3 nhà đầu tư, nhằm mục tiêu gia tăng cổ phần lên 740 tỷ đồng, truyền thông trong nước đưa tin.

IPO đã được lên kế hoạch vào ngày 26 tháng 11 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, công ty sẽ bán 35.5 triệu cổ phần tương ứng với 23.7 % vốn điều lệ

Hiện tại, Lilama đang được điều hành bởi Bộ xây dựng, sau đó nó sẽ tìm ra tối đa 3 nhà đầu tư chiến lược cho 23.7 % cổ phần nói trên, 1.6 % khác sẽ được bán cho cán bộ công nhân viên

Chính phủ sẽ tiếp tục sở hữu 51% cổ phần trong công ty. Vốn điều lệ được mong đợi sẽ gấp đôi thành 1.5 nghìn tỷ đồng (66.09 triệu USD)

Lilama, sở hữu 22 công ty, là nhà thầu lâu nhất và quan trọng nhất ở Việt nam, chịu trách nhiệm cho nhiều nhà máy nhiệt điện

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm xuống 4.74 % vào năm ngoái từ 10.2% vào năm 2012, trong đó lợi nhuận tài sản giảm 0.52% đến 0.69 %

Tư nhân hóa

Lilama đã kiến nghị giới hạn hoạt động để đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi của xây dựng và kỹ thuật máy móc, sau khi tư nhân hóa, Thời Báo Sài Gòn đưa tin

Do đó, nó sẽ phải ngừng 13 chi nhánh và giảm cổ phẩn ở 5 công ty khác xuống ít hơn 50%

Chính phủ Việt nam dự kiến giảm hơn một nửa vốn chủ sở hữu trong tập đoàn xuống còn 40 % vào cuối năm 2017

Bô xây dựng đã đệ trình lên Chính phủ, nói rằng nó sẽ quản lý công ty cho đến 2020, thay vì chuyển đến quỹ Tổng công ty Đầu tư vốn Việt Nam vào năm nay hoặc năm tiếp theo

Một đề xuất tương tự đã đựa đưa ra với 5 công ty khác, bao gồm Công ty máy móc xây dựng nguyên vật liệu và thương mại Viglacera và Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Licogi

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục