Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Việt Nam có lượng thư rác cao thứ hai trên toàn cầu

Việt Nam có lượng thư rác cao thứ hai trên toàn cầu

17/12/2015
Mức căn bản

Vietnam ranks second in global spam

  Kaspersky Lab's latest report on spam and phishing in the third quarter shows that the US, Viet Nam and China are the top three countries producing spam.

The US accounts for 15.3 per cent, followed by Viet Nam with 8.4 per cent and China with 7.2 per cent, the report revealed.

Spam is being used in an increasing variety of tactics to deceive recipients and bypass email filters, although the percentage of spam in email traffic has decreased since the second quarter, according to the report.

It points out that in the third quarter of this year, spam accounted for 54.2 per cent of email traffic, a 0.8 per cent drop from the previous quarter.

A new phishing email trick has also become popular in the third quarter. In order to bypass spam filters, the text of the email and fraudulent links are placed in an attached PDF document rather than in the message body.

Tatyana Shcherbakova, Antispam Analyst at Kaspersky Lab, said: "During the third quarter of 2015 we saw spammers exploit the summer holiday season. A variety of tactics were used, from sending fake notifications on behalf of hotels, to sending fraudulent links in PDF attachments, and requests for money to lonely ‘suitors'."

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam có lượng thư rác cao thứ hai trên toàn cầu

Báo cáo mới nhất của Kaspersky Lab về thư rác và thư lừa đảo trong quý ba cho thấy rằng Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Quốc là ba quốc gia hàng đầu sản xuất thư rác.

Mỹ chiếm 15,3%, tiếp theo là Việt Nam với 8,4% và Trung Quốc là 7,2%, báo cáo tiết lộ.

Thư rác đang được gia tăng sử dụng trong một loạt các chiến thuật để đánh lừa người nhận và các bộ lọc email, mặc dù tỷ lệ thư rác trong lưu lượng email đã giảm kể từ quý II, theo báo cáo.

Nó chỉ ra rằng trong quý III năm nay, thư rác chiếm 54,2% lưu lượng truy cập email, giảm 0,8% so với quý trước.

Một thủ thuật phishing (thủ thuật đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng) email mới cũng đã trở nên phổ biến trong quý ba. Để vượt qua các bộ lọc thư rác, các văn bản của email, các liên kết lừa đảo được đặt trong một tài liệu PDF đính kèm chứ không phải trong văn bản chính.

Tatyana Shcherbakova, chuyên viên phân tích Antispam của Kaspersky Lab cho biết: "Trong quý thứ ba năm 2015, chúng tôi đã tìm thấy những người gửi thư rác thường khai thác thông tin vào kì nghỉ hè. Một loạt các chiến thuật đã được sử dụng, như gửi thông báo giả của các khách sạn, nhằm gửi các liên kết gian lận trong file PDF đính kèm hoặc đề nghị xin tiền cho người neo đơn "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục