Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm tới

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm tới

14/11/2015
Mức căn bản

Vietnam aims for 6.7 percent economic growth next year

It will be the country's highest economic growth since 2008, if achieved

Vietnam targets gross domestic product's growth rate at 6.7 percent in 2016. Photo: Ngoc Thang

Vietnamese lawmakers on Tuesday released a resolution setting economic targets next year, including an economic growth of 6.7 percent, slightly up from this year's estimate of 6.5 percent. 

If achieved, that will be Vietnam's highest growth since 2008, according to the National Assembly's resolution.

The legislature also targeted inflation below 5 percent next year, up from this year's 2 percent. 

It is a "reasonable" target, considering the World Bank's forecast that consumer princes will increase next year after sharp declines this year, according to the resolution. Prices of some public services are expected to be raised in Vietnam, it added. 

To achieve the targets, the National Assembly said, the government will have to handle its trade deficit which has reemerged this year after three years of surplus.

The government was also urged to continue to improve the local business environment to compete with other ASEAN countries, and speed up the restructure of the public sector and equitization of state-owned enterprises.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm tới

Đó sẽ là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất của nước ta từ năm 2008, nếu đạt được.

Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là 6,7% trong năm 2016. Ảnh: Ngọc Thắng

Các nhà lập pháp Việt Nam vào thứ ba ban hành một nghị quyết thiết lập các mục tiêu kinh tế trong năm tới, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,7%, tăng nhẹ so với ước tính của năm nay là 6,5%.

Nếu thành công, đó sẽ là tốc độ tăng trưởng cao nhất của Việt Nam kể từ năm 2008, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Cơ quan lập pháp cũng nhắm đến mục tiêu lạm phát dưới 5% trong năm tới, tăng từ 2% trong năm nay.

Đó là một mục tiêu "hợp lý", xem xét dự báo của Ngân hàng Thế giới tiêu dùng sẽ tăng vào năm tới sau khi sụt giảm mạnh trong năm nay, theo nghị quyết. Giá một số dịch vụ công được dự kiến sẽ được tăng lên ở Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu, Quốc hội cho biết, chính phủ sẽ phải xử lý thâm hụt thương mại đã xuất hiện trở lại trong năm nay sau ba năm thặng dư.

Chính phủ cũng đã được kêu gọi để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong nước để cạnh tranh với các nước ASEAN khác và tăng tốc độ chuyển dịch cơ cấu của khu vực công và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục