Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Việt Nam nhìn thấy tương lai đầy hứa hẹn của 4G

Việt Nam nhìn thấy tương lai đầy hứa hẹn của 4G

08/04/2016
Mức trung cấp

Vietnam sees promising 4G future

Vietnam hopes to see 3G and 4G networks covering 95 per cent of residential homes by 2020, according to Deputy Minister of Information and Communications Phan Tam.

Speaking at the Vietnam–South Korea LTE Vision Workshop 2016 held in Hanoi yesterday, Tam said that under the national broadband plan, the most advanced broadband technology, such as long-term evolution (LTE), has received attention from both management agencies and telecom providers.

The ministry has allowed businesses to carry out pilot 4G LTE programs since 2010. Based upon market demands, together with technologies, equipment and other conditions, Vietnam has granted licenses for the pilot LTE and LTE-Adv networks for some telecom companies affiliated with Viettel and Vinaphone in various localities.

LTE is one of the latest mobile telecom technologies, called 4th Generation (4G), providing end-users with mobile data service that is 10 times faster than 3G’s maximum speed. This is equivalent to downloading a multimedia file, such as a 100 megabyte music video, to a user’s LTE smart-phone in three seconds in optimal conditions.

Telecom providers are expected to complete their investment and business plans for 4G networks this year. The ministry is also expected to complete management policies to ensure healthy competition and sustainable development in the broadband market.

“I believe that this year will be a good start for LTE, and the technology will be strongly developed by next year,” he said.

Doo Soo Park, global marketing and sales general director of Samsung Networks, said by the end of 2015 there were 480 LTE networks in 157 countries and territories with over one billion users.

In Asia, LTE has been one of the most popular technologies, with South Korea, China, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines and Thailand offering commercial LTE services.

Park said that Vietnam is been a potential target for LTE development, as telecom providers have considerable experience from operating pilot 4G LTE networks.

He noted that the most important factor was to build high speed LTE networks to catch up with the development of LTE-Advanced Pro, which provides continuous broadband, high quality calls and quick data transfers to end-users.

“We recommend the building of LTE overlays, which are separated from 2G and 3G networks, to help implementation move along more quickly and conveniently,” he said, adding that Samsung has striven to jointly participate in the pilot 4G LTE program in Vietnam.

“We want to become a long-term strategic partner when the 4G LTE network is introduced into Vietnam,” he noted.

Meanwhile, Choi Yang-hee, Minister of Science, ICT and Future Planning, said South Korean businesses are ready to share their experiences in 4G LTE development, as well as strengthen relationships between the two countries to support Vietnam in becoming a strong ICT country.

One of the key challenges put forward by the Korean delegation was managing the revolutionary growth of mobile data traffic. For example, about 75 per cent of total mobile network traffic was generated by voice in 2009, but just three years after the LTE launch, mobile data traffic has increased to take up to 99 per cent of total network traffic in 2014.

A key driver of this remarkable shift was ‘mobile video’ services. By the end of 2015, one LTE user on average consumed 4.3 Gigabytes (GB) per month, whereas a 3G customer used 0.7 Gigabytes, and 57 per cent of total data traffic was for downloading mobile videos.

To speed the commercial readiness of LTE and to accommodate the exponentially growing market demand, operators have built LTE networks that are separate from legacy networks, while the government has designed frequency assignment policies based upon future needs.

At this workshop, industry experts from the government, operators and solution providers discussed the vision for LTE, policies, deployment experiences, market needs and challenges, killer app trends and technology evolution, along with how to expedite LTE readiness throughout Vietnam.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam nhìn thấy tương lai đầy hứa hẹn của kết nối 4G

Việt Nam hy vọng mạng di động 3G và 4G sẽ chiếm 95% các hộ gia đình đến năm 2020, theo như Phó Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tam.

Phát biểu tại Hội nghị tầm nhìn Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội hôm qua, Ông Tâm nói rằng theo kế hoạch dải sóng rộng quốc gia, công nghệ dải sóng rộng tiên tiến nhất, việc mở rộng (LTE) đã nhận được sự quan tâm từ cả các công ty quản lý và các nhà cung cấp viễn thông.

Bộ đã cho phép kinh doanh thực hiện thí điểm chương trình LTE 4G từ 2010. Dựa trên các nhu cầu của thị trường, cùng với các công nghệ, thiết bị và các điều kiện khác, Việt Nam đã được cấp chứng nhận LTE thí điểm và mạng LTE-Adv cho các công ty truyền thông liên kết với mạng Viettel và Vinaphone ở nhiều địa phương khác khau.

LTE là một trong những công nghệ viễn thông di động tiên tiến nhất, được gọi là thế hệ thứ 4 (4G), cung cấp cho người sử dụng dịch vụ dữ liệu di động nhanh hơn 10 lần tốc độ tối đa của 3G. Nó tương đương với viecj lải 1 tệp video ca nhạc đa phương tiện 100MB, để người sử dụng điện thoại thông minh LTE lựa chọn các điều kiện trong 3 giây

Các nhà cung cấp viễn thông được kỳ vọng hoàn thành các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của họ cho mạng 4G trong năm nay. Bộ cũng được mong đợi hoàn thành các chính sách quản lý để đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững trong thị trường truyền thông.

"Tôi tin tưởng rằng năm nay sẽ là một bước khởi đầu thuận lợi cho LTE và công nghệ này sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm sau" ông phát biểu.

Doo Soo Park, Tổng Giám đốc bán hàng và tiếp thị toàn cầu của mạng lưới Samsung cho biết tính đến cuối năm 2015 đã có 480 hệ thống LTE trên 157 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 1 tỷ người sử dụng.

Ở Châu A, LTE đã trở thành một công nghệ phổ biến nhất tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipin và Thái Lan đã đưa ra các dịch vụ thương mại của LTE.

Ông Park cho biết Việt Nam là một thị trường tiềm năng để phát triển LTE, vì vậy các nhà cung cấp viễn thông phải xem xét kinh nghiệm của việc vận hành thử nghiệm mạng LLTE 4G .

Ông cũng cho biết, các khu vực quan trọng nhất là để xây dựng hệ thống LTE tốc độ cao để theo kịp sự phát triển của LTE -Advanced Pro, công nghệ cung cấp dải sóng rộng liên tục, cuộc gọi chất lượng cao và truyền dữ liệu nhanh đến người sử dụng.

" Chúng tôi khuyến nghị xây dựng các tấm che LTE được tách biệt với mạng 2G và 3G để giúp thực hiện chuyển động một cách nhanh hơn và thuận tiện hơn" Ông cho biết thêm Samsung đang cố gắng để liên kết tham gia vào chương trình LTE 4G tại Việt Nam.

" Chúng tôi muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài khi mạng LTE 4G được ra mắt thị trường Việt Nam" ông cho biết.

Tuy nhiên, Choi Yang-hee, Bộ trưởng Bộ Khoa học, ICT và kế hoạch tương lai nói rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc phát triển LTE 4G cũng như tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia để hỗ trợ Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về ICT.

Một thử thách quan trọng đặt ra đối với các ứng cử viên Hàn Quốc đang quản lý sự phát triển mang tính cách mạng của việc trao đổi dữ liệu di động. Ví dụ, khoảng 75% tổng số mạng lưới di động được thực hiện bằng giọng nói từ năm 2009, nhưng chỉ 3 năm sau khi bắt đầu LTE, việc trao đổi dữ liệu di động đã tăng lên đến 99% tổng trao đổi hệ thống vào năm 2014.

Một chương trình quan trong của sự thay đổi đáng ghi nhận này là các dịch vụ " video di động". Đến cuối năm 2015, trung bình một người sử dụng LTE sử dụng 4.3 GB một tháng, trái lại một người sử dụng mạng 3G chỉ sử dụng 0,7MB và 57% tổng số trao đổi dữ liệu là cho việ tải các video di động.

Để tăng tốc việc sẵn sàng thương mại của LTE và để tiếp nhận nhu cầu phát triển thi trường theo cấp số nhân, các nhà khai thác phải xây dựng được mạng lưới LTE tách biệt với các mạng trước đó, trong khi đó chính phủ đã dự thảo được các chính sách chuyển giao dựa theo yêu cầu trong tương lai.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong ngành của Chính phủ, các nhà khai thác và cung cấp giải pháp đã thảo luận về tầm nhìn LTC, chính sách, kinh nghiệm thực hiện, các thách thức và yêu cầu của thị trường, sự phát triển công nghệ và xu hướng ứng dụng phổ biến cùng với việc LTE sẵn sàng triển khai như thế nào trong phạm vi toàn Việt Nam.

 

Dịch bởi: duyennguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục