Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam phân loại các trường đại học để nâng cao chất lượng

Việt Nam phân loại các trường đại học để nâng cao chất lượng

19/09/2015
Mức căn bản

Vietnam to classify universities to improve quality

Vietnamese universities will be classified into three groups based on the training they offer under a decree issued by the government, which will assess them on research, application and practice.

Universities with highest training quality to be classified for research duties.

Each group would be ranked into three levels depending on their training quality, the best ranked as Class 1, the worst Class 3 and the rest Class 2.

Rankings would be reviewed every two years. The regulation takes effect from October 25.

Le Huu Lap, former director of the Academy of Post and Telecommunications, told DTiNews universities needed to be classified to provide people with more information about the quality of their training.

“If criteria for classification fail to fully demonstrate training and research quality of a training institution and assessment lacks transparency, it would result in serious consequences,” Lap said.

He said several criteria overlapped and seem to focus on quantity of graduates rather than quality.

Lap said the government should invest more in infrastructure and human resources to raise the standard of universities..

Source: dtinews.vn

 

 

Việt Nam phân loại các trường đại học để nâng cao chất lượng

Các trường đại học của Việt Nam sẽ được phân loại thành ba nhóm dựa trên việc đào tạo họ cung cấp theo một nghị định ban hành bởi chính phủ, theo đó việc đánh giá sẽ dựa trên việc học tập, ứng dụng và thực hành.

Các trường Đại học có chất lượng đào tạo cao nhất được phân loại vào nhóm nhiệm vụ nghiên cứu

Mỗi nhóm sẽ được sắp xếp vào một trong ba cấp độ tùy thuộc vào chất lượng đào tạo của họ, chất lượng tốt nhất được xếp vào hạng 1, hạng 3 có mức độc tệ nhất và hạng 2 là phần còn lại.

Bảng xếp hạng sẽ được xem xét lại hai năm một lần. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10.

Ông Lê Hữu Lập, cựu Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông nói với DTiNews rằng các trường đại học cần được phân loại để cung cấp cho những người cần có thêm thông tin về chất lượng đào tạo của họ.

"Nếu các tiêu chí để phân loại không thể hiện đầy đủ chất lượng đào tạo và học tập của các cơ sở đào tạo và đánh giá thiếu minh bạch thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng" ông Lập nói.

Ông cho biết một số tiêu chí chồng chéo và có vẻ tập trung vào số lượng sinh viên tốt nghiệp hơn là chất lượng.

Ông Lập nói rằng chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để nâng cao các tiêu chuẩn của các trường đại học.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục