Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Vinamilk gợi ý cho những nhà đầu tư nước ngoài cơ hội sở hữu 100% cổ phần của công ty

Vinamilk gợi ý cho những nhà đầu tư nước ngoài cơ hội sở hữu 100% cổ phần của công ty

04/12/2015
Mức trung cấp

Vinamilk wants to offer foreign investors 100% ownership opportunity

The nation’s leading dairy producer Vinamilk has urged state management agencies to produce a roadmap for the state’s divestment from state-owned companies.

Vinamilk's turnover and post-tax profit 

The dairy producer said it believes now is the right time for the State to begin withdrawing capital from Vinamilk: the macroeconomy has become better after a period of recession, while Vietnam has caught attention from international investors after the TPP (Trans Pacific Partnership Agreement) was signed by 12 member countries.

While investors are eager to know when the State will begin selling Vinamilk’s stake, the State Capital Investment Corporation (SCIC) has remained silent. Its representative only told the local press that SCIC is considering the time for capital withdrawal.

Vinamilk believes that the state, which holds 45 percent of Vinamilk stakes, should attract big investors by selling stakes in bulks. If so, the sale should be implemented in no more than three campaigns, in which at least 10 percent of the chartered capital is sold.

Vinamilk has also proposed to raise the foreign ownership ratio ceiling to 100 percent from 49 percent, saying that dairy production is not a business field the state needs to invest in.

Vinamilk affirmed that the existence of foreign investors in Vinamilk does not mean that the Vietnamese strong brand would be eliminated. 

Meanwhile, foreign investors would help popularize Vinamilk products in the world market. A high foreign ownership ratio will allow Vinamilk to call for foreign capital more easily when necessary.

This is the first time the proposal was made to state management agencies, after Vinamilk’s managers revealed information to Bloomberg some days ago.

The Vinamilk brand has been assessed by Brand Finance at $1.14 billion.

Regarding the share sale mode, Vinamilk believes that it would be better to sell stakes through auctions to be sure that the sale is carried out in a transparent way and that the sale will not have a big affect on the market.

SCIC now holds VND60 trillion worth of stake in Vinamilk, while only VND42 billion worth of Vinamilk shares are traded daily on the bourse.

A local newspaper two days ago quoted its sources as saying that Fraser & Neave Limited, a beverage group from Singapore, wanted to buy Vinamilk stakes from the State at $4 billion. 

F&N Dairy Investment, a subsidiary of the group, is a shareholder of Vinamilk, holding 11 percent of Vinamilk stakes.

However, F&N has denied this, saying that it has not made any official proposal on the purchase of Vinamilk and SCIC.

Source: VIETNAMNET

 

 

Vinamilk gợi ý cho những nhà đầu tư nước ngoài cơ hội sở hữu 100% cổ phần của công ty

Nhà sản xuất sữa hàng đầu ở Việt Nam là Vinamilk đã kêu gọi các cơ quan quản lý nhà nước nên vạch ra một lộ trình thoái vốn cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Vinamilk

Các nhà sản xuất ngành sữa cho biết đây là thời điểm thích hợp để Nhà nước bắt đầu thoái vốn từ Vinamilk: Nền kinh tế vĩ mô đã trở nên tốt hơn sau thời kỳ khủng hoảng. Trong khi Việt Nam đang gây sự chú ý từ những nhà đầu tư nước ngoài sau khi TPP (Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương) được ký kết bởi 12 thành viên quốc gia

Trong khi các nhà đầu tư háo hứng muốn biết được khi mà Nhà nước bắt đầu bán cổ phần của Vinamilk thì Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) đã giữ im lặng. Đại diện của SCIC chỉ nói với báo chí địa phương rằng SCIC đang xem xét thời gian rút vốn.

Vinamilk tin rằng số cổ phần Nhà nước nắm giữ 45%, nên thu hút những nhà đầu tư lớn bằng cách bán cổ phần đó trong những hàng hóa. Nếu vậy, việc bán phải được thực hiện không quá ba đợt, trong đó ít nhất 10% vốn điều lệ được bán

Vinamilk cũng đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức trần đến 100% từ 49%, nói rằng sản phẩm từ sữa là một lĩnh vực kinh doanh mà Nhà nước không cần đầu tư vào

Vinamilk cũng đã khả định rằng sự tồn tại của những nhà đầu tư nước ngoài không có nghĩa là thương hiệu Việt mạnh sẽ bị loại bỏ

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp quảng cáo sản phẩm Vinamilk trên hị trường thế giới. Một tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài cao sẽ cho phép Vinamilk kêu gọi vốn nước ngoài dễ dàng hơn khi cần thiết

Đây là lần đầu tiên đề xuất này được thực hiện bởi cơ quan quản lý Nhà nước, sau khi các nhà quản lý Vinamilk đã tiết lộ thông tin trên trang Bloomberg các đây vài ngày

Thương hiệu Vinamilk được Brand Finence đánh giá 1,14 tỷ đô

Về cơ chế bán cổ phần, Vinamilk tin rằng việc bán cổ phần thông qua bán đấu giá sẽ tốt hơn để đảm bảo rằng việc bán được thực hiện một cách minh bạch và việc bán này không ảnh hưởng lớn trên thị trường

Hiện nay SCIC nắm giữ 60 triệu VND ỷ giá cổ phần Vianmilk, trong đó chỉ có 42 triệu VND giá trị cổ phiếu Vinamilk được giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán.

Trích dẫn nguồn tin từ một tờ báo địa phương cách đây vài ngày đã nói rằng Công ty TNHH Fraser & Neave, một nhóm nước giải khát từ Sigapore muốn mua cổ phần của Vinamilk là 4 tỷ USD

Nhà đầu tư F&N dairy, một công ty con của nhóm, là một cổ đông của Vinamilk, năm giữ 11% cổ phần cảu Vinamilk

Tuy nhiên, F&N đã phủ nhận điều này và nói rằng không thực hiện bất kỳ đề nghị chính thức nào từ việc mua ban của VInamilk và SCIC

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục