Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Xâm nhập mặn đe dọa nguồn cung cấp nước trong thành phố

Xâm nhập mặn đe dọa nguồn cung cấp nước trong thành phố

25/03/2016
Mức căn bản

Saltwater intrusion threatens water supply in city

A number of water plants in HCMC have been struggling to get crude water from the Saigon and Dong Nai rivers for processing due to rising saltwater intrusion in those rivers.

An employee is seen at the Kenh Dong water plant in HCMC’s Cu Chi District. A number of water plants in HCMC have been struggling to get crude water from the Saigon and Dong Nai rivers for processing due to rising saltwater intrusion - PHOTO: VAN NAM

Saigon Water Corporation (Sawaco) said the El Nino phenomenon has caused drought, water shortages and saltwater intrusion, seriously affecting water resources in the Saigon and Dong Nai rivers.

The rivers are the two main sources of crude water for HCMC’s water plants, which have a combined processing capacity of three million cubic meters a day.

Sawaco predicted that the volume of water in upstream reservoirs of the rivers will slump in the coming time when this year’s dry season comes.

Currently, the volume of water in Dau Tieng reservoir in the upstream of the Saigon River is only 928 million cubic meters, 76% of the average in previous years, while the figure is 80% at Tri An reservoir in the upstream of the Dong Nai River.

The fall in water levels at the reservoirs and high tides have allowed seawater to make its way to the Saigon River, impacting Hoa Phu water pumping station in Cu Chi District and Tan Hiep water plant. Tan Hiep has a daily capacity of 300,000 cubic meters.

Salinity in the Saigon River has passed the threshold of 150 mg per liter and reaches 200 mg per liter at some points of the day. During the recent Lunar New Year holiday (Tet), it was so high that Tan Hiep plant stopped pumping crude water for processing for hours.

To cope with the situation, the operator of Tan Hiep plant has asked Dau Tieng-Phuoc Hoa Irrigation Co to pump more water to dilute saltwater and at the same time requested Kenh Dong water plant in Cu Chi District to increase its output.

Saltwater intrusion has taken a toll on the fresh water pumping station of Binh An water plant in Bien Hoa City of Dong Nai Province. Salinity has risen to more than 250 mg per liter for days, forcing Binh An to temporarily stop its operation.

As impact of the El Nino phenomenon has intensified, the upstream reservoirs have ebbed. Sawaco forecast that water shortages for water plants and saltwater intrusion will last until the end of the dry season this year.

To deal with the situation in the long term, Sawaco has drawn up a plan to improve its crude water treatment, raise the backup capacity and output of water storage projects, and find new water resources.

Sawaco has an idea of building reservoirs as a backup source of crude water to help water plants deal with saltwater intrusion and water pollution.

Source: http://english.thesaigontimes.vn/

 

Xâm nhập mặn đe dọa nguồn cung cấp nước trong thành phố

Một số nhà máy nước tại TP Hồ Chí Minh đã phải vật lộn để lấy nước thô từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để xử lý do sự tăng xâm nhập mặn vào các con sông.

Một nhân viên được nhìn thấy tại nhà máy nước Kênh Đông tại huyện Củ Chi TP.HCM. Một số nhà máy nước tại TP Hồ Chí Minh đã phải vật lộn để lấy nước thô từ sông Sài Gòn và Đồng Nai để chế biến do tăng xâm nhập mặn - PHOTO: VAN NAM

Công ty Cổ phần nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết hiện tượng El Nino đã gây ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ở các sông Sài Gòn và Đồng Nai.

Những con sông này là hai nguồn nước thô chính cho các nhà máy nước của TP.HCM, có tổng công suất chế biến ba triệu mét khối nước mỗi ngày.

Sawaco dự đoán rằng lượng nước trong các hồ chứa ở thượng nguồn của các con sông sẽ sụt giảm trong thời gian tới khi mùa khô năm nay đến.

Hiện nay, lượng nước trong hồ Dầu Tiếng ở thượng nguồn của sông Sài Gòn chỉ khoảng 928 triệu mét khối, 76% mức bình quân trong những năm trước đó, trong khi con số này là 80% ở hồ Trị An nẳm ở thượng nguồn của Sông Đồng Nai.

Sự sụt giảm mực nước tại các hồ chứa và triều cường đã cho phép nước biển tràn vào sông Sài Gòn, tác động đến trạm bơm nước Hòa Phú, huyện Củ Chi và nhà máy nước Tân Hiệp. Nhà máy Tân Hiệp có công suất mỗi ngày là 300.000 mét khối.

Độ mặn trên sông Sài Gòn đã vượt qua ngưỡng 150 mg mỗi lít và đạt đến 200 mg mỗi lít tại một số thời điểm trong ngày. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, độ mặn quá cao đã khiến nhà máy Tân Hiệp phải ngừng bơm nước thô để chế biến trong nhiều giờ.

Để đối phó với tình trạng này, Ban điều hành của nhà máy Tân Hiệp đã đề nghị nhà máy thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa bơm thêm nước để pha loãng nước mặn và đồng thời yêu cầu nhà máy nước Kênh Đông tại huyện Củ Chi tăng sản lượng của nó.

Xâm nhập mặn đã gây thiệt hại cho các trạm bơm nước sạch của nhà máy nước Bình An tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Độ mặn đã lên đến hơn 250 mg mỗi lít một ngày, buộc nhà máy Bình An tạm thời phải ngừng hoạt động.

Vì tác động của hiện tượng El Nino đã tăng cường, các hồ chứa ở thượng nguồn đã giảm mực nước. Sawaco đã dự báo rằng tình trạng thiếu nước cho các nhà máy nước và tình trạng xâm nhập mặn sẽ kéo dài cho đến cuối mùa khô năm nay.

Để đối phó với tình hình như thế trong thời gian dài, Sawaco đã đưa ra một kế hoạch cải thiện việc xử lý nước thô, nâng cao khả năng sao lưu và đầu ra của dự án trữ nước đồng thời tìm kiếm các nguồn nước mới.

Sawaco có ý tưởng xây dựng các hồ chứa như là một bản sao lưu nguồn nước thô để giúp các nhà máy nước đối phó với tình trạng xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục