Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Amazon, Alibaba đối mặt với sự cạnh tranh từ người bán hàng qua Facebook

Amazon, Alibaba đối mặt với sự cạnh tranh từ người bán hàng qua Facebook

08/11/2016
Mức trung cấp

Amazon, Alibaba face competition from Facebook goods sellers

Representatives of freight and forwarding firms attending a recent workshop held by Vecom all expressed concern about the invasion of foreign e-commerce giants such as Alibaba and Amazon. 

While e-commerce has had a two-digit growth rate in the last few years, the forwarding sector still cannot catch up with the pace. Consumer habits, transport problems and consumer confidence have caused difficulties for domestic firms.

According to Han Van Loi, director of BoxMe, Vietnam nearly ranks at the bottom in forwarding & delivery with the total revenue just equal to 1/10 of Indonesia’s and 1/12 of Malaysia’s.

Meanwhile, the service quality in Vietnam is still far below other regional countries. While 99 percent of orders in Thailand can be implemented successfully and most goods are delivered within a short time, it takes five to seven days on average and sometimes 10-15 days to have goods delivered in Vietnam. 

Therefore, if Alibaba and Amazon land in Vietnam, the domestic market could fall into their hands.

However, Tuan Ha, CEO of Vinalink, believes that Amazon would find it hard to penetrate Vietnam.

The giant will have to step over Facebook first.

Private international forwarding firms hold 60 percent of the market share. ASL and FedEx have licenses to operate in Vietnam. However, Vietnamese firms are still leading the market.

While foreign firms focus on providing services in large cities, domestic firms understand the rural market, from the transport conditions, geography, culture to consumers.

Besides, the technology applied by Vietnamese firms has been updated regularly.

Dat Pham, CEO of Miczone, said Alibaba tried to conquer the Vietnamese market through Lazada, a global player. While Lazada did not find it difficult to compete with tiki and sendo, it would have to contend wirh 1 million Vietnamese who sell goods on Facebook.

“Facebook has created a new generation of Vietnamese businesspeople who started with their own hands,” he commented.

“Vietnamese businesses can manage to win over big rivals in the market,” he said, adding that Domestic firms can improve their capability by selling goods through many different channels.

The Prime Minister in August approved a comprehensive plan for developing e-commerce in the 2016-2020 period.

Vietnam hopes 30 percent of the population would buy goods and services online, with average annual spending being $350 per person; revenue from online B2C would increase to $10 billion, accounting for 5 percent of total retail spending in the country; and online B2B would account for 30 percent of total export turnover in 2020.

Source: Mai Thanh (VIETNAMNET)

 

 

Amazon, Alibaba đối mặt với sự cạnh tranh từ người bán hàng qua Facebook.

Đại diện của các công ty hàng hóa và giao nhận tham dự một hội thảo gần đây được tổ chức bởi Vecom đều thể hiện mối quan tâm về sự lấn át của những trang web thương mại đện tử đồ sộ như Alibaba và Amazon.

Trong khi thương mại điện tử đã có mức tăng trưởng hai con số trong vài năm qua, ngành giao nhận vẫn không thể bắt kịp với tốc độ đó. Thói quen của người tiêu dùng, vấn đề vận chuyện hàng hóa và niềm tin tiêu dùng đã gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước.

Ông Hán Văn Lợi, Giám đốc BoxMe cho biết Việt Nam gần như đứng cuối cùng trong gửi và giao hàng với tổng doanh thu chỉ bằng 1/10 của Indonesia và 1/12 của Malaysia.

Trong khi đó, chất lượng dịch vụ tại Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác trong khu vực. Trong lúc 99 phần trăm đơn đặt hàng ở Thái Lan có thể được thực hiện thành công và hầu hết các hàng hóa được giao trong vòng một thời gian ngắn, còn ở việt Nam phải mất 5-7 ngày trung bình và đôi khi 10-15 ngày để có hàng giao.

Do đó, nếu Alibaba và Amazon có mặt tại tại Việt Nam, thị trường trong nước có thể rơi vào tay họ.

Tuy nhiên, Tuấn Hà (tổng giám đốc của Vinalink) tin rằng Amazon sẽ thấy khó để thâm nhập vào Việt Nam.

Trang web nổi tiếng này sẽ phải vượt qua Facebook đầu tiên.

Công ty giao nhận quốc tế tư nhân giữ 60% thị phần. ASL và FedEx có giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn dẫn đầu thị trường.

Nếu như các công ty nước ngoài tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tại các thành phố lớn, các doanh nghiệp trong nước lại hiểu thị trường nông thôn, các điều kiện vận chuyển, địa lý, văn hóa của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, công nghệ áp dụng bởi các doanh nghiệp Việt Nam được cập nhật thường xuyên.

Đạt Phạm, Giám đốc điều hành của Miczone, cho biết Alibaba đã cố gắng để chinh phục thị trường Việt Nam thông qua Lazada, một đối thủ toàn cầu. Trong khi Lazada không thấy khó khăn khi cạnh tranh với tiki và sendo, nó sẽ phải đối đầu với tương đương 1 triệu người Việt bán hàng trên Facebook.

Ông nhận xét: "Facebook đã tạo ra một thế hệ doanh nhân Việt Nam mới, họ đã bắt đầu với hai bàn tay trắng của mình,"

Ông nói thêm: "Doanh nghiệp Việt Nam có thể tính toán để giành chiến thắng trước đối thủ lớn trên thị trường và các công ty trong nước có thể cải thiện khả năng của họ bằng cách bán hàng thông qua nhiều kênh khác nhau".

Trong tháng tám, thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt một kế hoạch toàn diện cho phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn 2016-2020.

Việt Nam hy vọng 30 phần trăm dân số sẽ mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến, với chi tiêu trung bình hàng năm là 350 đôla cho mỗi người; doanh thu từ B2C trực tuyến sẽ tăng lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 5 phần trăm của tổng chi tiêu bán lẻ trong nước; và B2B trực tuyến sẽ chiếm 30 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục