Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Apple: Lỗ hổng chip máy tính trong tất cả thiết bị Mac và iPhone

Apple: Lỗ hổng chip máy tính trong tất cả thiết bị Mac và iPhone

06/01/2018
Mức căn bản

Apple: Chip flaw in all Macs and iPhones

Apple has said that all iPhones, iPads and Mac computers are affected by two major flaws in computer chips.

It emerged this week that tech companies have been racing to fix the Meltdown and Spectre bugs, that could allow hackers to steal data.

Billions of PCs, smartphones and tablets around the world are affected - Apple has now confirmed its products are too.

The firm has released some patches to mitigate the Meltdown flaw.

It said there was no evidence that either vulnerability had been exploited yet, but advised downloading software only from trusted sources to avoid "malicious" apps.

Mac users have often believed that their devices and operating systems are less vulnerable to security issues than, for example Android phones or computers running Microsoft systems.

The Meltdown and Spectre flaws are found in many modern computer processing units - or microchips - made by Intel and ARM, and together the firms supply almost the entire global computer market.

"All Mac systems and iOS devices are affected, but there are no known exploits impacting customers at this time," Apple said in blog post on the issue.

"These issues apply to all modern processors and affect nearly all computing devices and operating systems."

Apple said it had already released "mitigations" against Meltdown in its latest iPhones and iPad operating system update - iOS 11.2 and the macOS 10.13.2 for its MacBooks and iMacs.

Meltdown does not affect the Apple Watch, it said.

Patches against Spectre, in the form of an update to web browser Safari, will be released "in the coming days".

Google and Microsoft have already issued statements telling users which products are affected by the bugs.

Google said its Android phones - which make up more than 80% of the global market - were protected if users had the latest security updates.

And Microsoft has already released fixes for many of its services.

Windows users should be aware that third-party anti-virus software may need to be updated before applying operating system patches.

Security researcher Kevin Beaumont is maintaining an online list of anti-virus products that have been updated.

Guidance from US cyber-security project CERT, which is funded by the federal government, originally advised computer users that in order to fully remove the vulnerability they would have to "replace" processor hardware.

It has now changed that advice to say users should "apply updates" to mitigate any attacks instead.

Source: www.bbc.com

 

Apple: Lỗ hổng chip máy tính trong tất cả thiết bị Mac và iPhone

Apple đã xác nhận rằng tất cả các máy iPhone, iPads và Mac đều bị ảnh hưởng bởi hai lỗ hổng lớn trong chip máy tính.

Các công ty công nghệ đã chạy đua để khắc phục lỗ hổng Meltdown và Spectre được phát hiện hồi đầu tuần này, có thể cho phép tin tặc ăn cắp dữ liệu,

Hàng tỷ máy tính, smartphone và máy tính bảng trên khắp thế giới bị ảnh hưởng - Apple đã xác nhận sản phẩm của mình cũng bị vậy.

Công ty đã phát hành một số bản vá lỗi để giảm thiểu phần nào hậu quả của lỗ hổng Meltdown.

Hãng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy cả hai lỗ hổng đã bị lợi dụng, nhưng khuyên người sử dụng chỉ tải phần mềm từ nguồn tin cậy và tránh các ứng dụng ''độc''.

Người sử dụng Mac thường tin rằng các thiết bị và hệ điều hành của họ có ít rủi ro bảo mật hơn, ví dụ như điện thoại Android hoặc máy tính chạy hệ điều hành Microsoft.

Các lỗi Meltdown và Spectre được tìm thấy trong nhiều thiết bị xử lý máy tính hiện đại - hoặc các vi mạch - do Intel và ARM sản xuất và hai hãng này cùng cung cấp cho hầu hết toàn bộ thị trường máy tính toàn cầu.

"Tất cả hệ thống máy Mac và các thiết bị iOS đều bị ảnh hưởng, nhưng không có vụ bị lợi dụng nào có ảnh hưởng đến khách hàng vào thời điểm này", Apple cho biết trong bài đăng trên blog về vấn đề này.

"Những vấn đề này áp dụng cho tất cả các bộ xử lý hiện đại và ảnh hưởng đến gần như tất cả các thiết bị máy tính và hệ điều hành."

Apple cho biết họ đã phát hành "các biện pháp giảm thiểu hậu quả" chống lại Meltdown trong bản cập nhật hệ điều hành iPhone và iPad mới nhất - iOS 11.2 và macOS 10.13.2 cho MacBooks và iMac.

Meltdown không ảnh hưởng tới Đồng hồ Apple, hãng cho biết

Các bản vá lỗi Spectre, dưới dạng cập nhật trình duyệt web Safari, sẽ được phát hành "trong những ngày sắp tới".

Google và Microsoft đã đưa ra các công bố cho người dùng biết sản phẩm nào bị ảnh hưởng bởi các lỗi này.

Google cho biết các điện thoại Android của họ - chiếm hơn 80% thị trường toàn cầu - đã được bảo vệ nếu người dùng có các bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Và Microsoft đã phát hành bản vá lỗi cho nhiều dịch vụ của mình.

Người dùng Windows nên biết rằng phần mềm chống vi-rút của bên thứ ba có thể cần phải được cập nhật trước khi áp dụng các bản vá lỗi hệ điều hành.

Nhà nghiên cứu bảo mật Kevin Beaumont đang duy trì danh sách trực tuyến các sản phẩm chống vi-rút đã được cập nhật.

Chỉ dẫn của dự án an ninh mạng CER của Mỹ, được tài trợ bởi chính phủ liên bang, ban đầu khuyến cáo người dùng máy tính rằng để loại bỏ hoàn toàn lỗ hổng này, họ sẽ phải "thay thế" bộ vi xử lý phần cứng.

Giờ đây CER đã thay đổi lời khuyên thành người dùng nên "sử dụng bản cập nhật" để giảm nguy cơ bị tấn công thay vào đó.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục