Bài viết liên quan:

The farmer and his sons

Once upon a time, there lived a rich old man. He  had made his fortunes by turning barren  lands into fertile farms and vineyards through toil and  labor.

As he lay on his death bed, he called his sons to his side. He knew that his sons were greedy and lazy; they would wait to waste the money he had worked so hard to earn.

He told them: "I'm going to be leaving you soon. But before I go, I'll have a secret to share with you." The boys, curious to know the secret, gathered around their father's bedside.

" I have stashed away a secret treasure. It's lying a foot under the  ground somewhere within our fields"

– "Don't worry, Father! We will find it " – said the boys.  

As soon as they had buried their father after his death, they started to dig the ground. They dug industriously all over the estate.

But to their utter dismay, they found nothing. " He had made  A  fool of us ", the foolish sons cried.

However, the soil which had been dug up and loosened turned out the harvest. The succeeding crops were unparalleled richness, which poured  the sons immense wealth.

The sons soon realized how clever their father had been. The secret of the hidden treasure was actually the route  for the  boys to   dig up the soil, which would help to produce the rich harvests.

They had learned their lesson in   A hard way and ensured that they would preserve the legacy their father had left them.

Source: Aesop Fables

 

 

Bác nông dân và những người con

Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão nhà giàu. Ông xây dựng cơ nghiệp của mình bằng cách biến một mảnh đất cằn cỗi trở thành một trang trại màu mỡ và một vườn nho bằng lao động chân tay.

Khi nằm trên giường chờ chết, ông gọi các con của mình đến bên cạnh giường. Ông biết rằng những đứa con của mình rất tham lam và lười biếng, chúng chỉ chờ để mà tiêu xài một cách hoang phí những đồng tiền mà ông phải vất vả kiếm được .

Ông nói với chúng :" Cha sắp phải rời bỏ các con. Nhưng trước khi đi, cha có một bí mật muốn nói cho các con biết". Các cậu con trai của ông rất tò mò muốn biết đó là cái gì, họ vây quanh giường của cha mình.

" Cha đã chôn một kho báu bí mật. Nó nằm ở sâu dưới đất khoảng một phút ở một chỗ nào đó trong cánh đồng của chúng ta"

" Đừng lo thưa cha! Chúng con sẽ tìm nó!" – Các cậu con trai nói.

Ngay khi chôn cất cho người cha xong, họ bắt đầu đào bới ruộng đất của mình lên.Họ chăm chỉ đào hết cả mảnh đất của mình.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, họ không tìm thấy được bất cứ thứ gì cả. " Cha đã đánh lừa tất cả chúng ta" – Một cậu con trai ngốc than khóc.

Tuy nhiên, khu đất mà họ đã cày xới cho tơi xốp trở thành một điều thuận lợi cho vụ mùa sau. Một mùa thu hoạch thành công làm cho họ trở nên giàu có không ai sánh kịp.

Các cậu con trai nhanh chóng nhận ra cha của họ đã sáng suốt đến nhường nào. Điều bí mật về một kho báu bị cất giấu thật ra chỉ là cách để các cậu con trai cày xới đất, thứ giúp tạo nên một vụ mùa tốt.

Họ học được một bài học là làm việc chăm chỉ chắc chắn là cách họ bảo vệ được tài sản của cha để lại

 

Dịch bởi: Nguyễn Nguyên My