Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Đại dương (Oceans)

Bài học là một phần trong chủ đề Every drop counts (Sự quý giá của nguồn nước) được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning.

Oceans

I really worry about our oceans. Not many people understand how important the oceans are.

Every day we hear stories about the rainforests and the ice caps, but we rarely hear about the oceans. They form most of the Earth's surface and most of the world's species live in them.

They are responsible for weather patterns and a lot of the world's foods. The problem is, they are becoming very polluted. Many fish species are in danger of dying. The coral reefs in our oceans are also in danger.

We really need to think more about our oceans. We have to protect the life in them, or we might die.

I love the ocean. I love the sound, the smell, the colour. I feel so happy and relaxed just looking at the ocean.

 

Source: Listen A Minute

 

 

Đại dương

Tôi thật sự lo lắng về đại dương của chúng ta. Không nhiều người hiểu được đại dương có tầm quan trọng như thế nào.

Mỗi ngày chúng ta nghe những câu chuyện về các khu rừng nhiệt đới và các tảng băng nhưng chúng ta ít khi nghe về các đại dương. Chúng là cấu tạo phần lớn bề mặt của Trái đất và hầu hết các loài sống ở dưới đó.

Các đại dương có trách nhiệm về các kiểu thời tiết và rất nhiều loài thực phẩm  trên thế giới. Vấn đề là đại dương đang trở nên rất ô nhiễm. Nhiều loài có nguy cơ chết. Các rạn san hô ở đại dương cũng đang gặp nguy hiểm.

Chúng ta thật sự cần phải suy nghĩ nhiều hơn về đại dương của chúng ta . Chúng ta phải bảo vệ đời sống của chúng ta hoặc chúng ta có có thể chết.

Tôi yêu đại dương. Tôi yêu những âm thanh, mùi vị, màu sắc. Chỉ ngắm nhìn đại dương là tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. 

 

Dịch bởi Hoài Thương