Bài viết liên quan:

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh phổ biến: Trái đất nóng dần lên (Global warming)

Bài viết này là một phần trong chủ đề The World in Your Hands (Thế giới trong tay bạn) được giới thiệu trong hệ thống bài học Timeline Learning.

Global warming

Global warming is the biggest problem in the world today. Everyone know about it but not everyone is trying to stop it.

Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis. Countries like China, India and Russia say they will not act unless America takes more action.

America says it will not act until other countries take more action. It seems a little childish that leaders are acting in this way. The future of our world is at risk and governments can only argue with each other.

Many presidents and prime ministers tell us that technology is the answer. They say future scientists will find solutions to save the planet. This is a big gamble. I hope they are right. I don't believe them, so I'll continue switching off lights and recycling.

Source: Listen A Minute

 

Trái đất nóng dần lên

Trái đất nóng lên đang là vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay. Mọi người đều biết về nó nhưng không ai cố gắng để dừng nó.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đang có "hứng thú" nhiều hơn trong việc đổ lỗi cho các nước khác về cuộc khủng hoảng này. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga nói rằng họ sẽ không hành động trừ khi Hoa Kỳ đưa ra nhiều hành động hơn.

Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ không hành động cho đến khi những quốc gia khác hành động nhiều hơn. Nó có vẻ như một trò đùa trẻ con khi mà các nhà lãnh đạo đang hành động theo cách này. Tương lai thế giới của chúng ta đang có nguy cơ và chính phủ chỉ thì đang tranh cãi với nhau.

Nhiều tổng thống và thủ tướng cho biết công nghệ chính là câu trả lời . Họ nói rằng các nhà khoa học tương lai sẽ tìm giải pháp để cứu hành tinh. Đây là một ván bài lớn. Tôi hy vọng họ là đúng. Tôi không tin họ, vì vậy tôi sẽ tiếp tục tắt đèn và sử dụng vật liệu tái chế.

 

Dịch bởi: tanishi2992