Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bạn có ngại học một ngôn ngữ khi đã lớn tuổi?

Bạn có ngại học một ngôn ngữ khi đã lớn tuổi?

26/03/2015
Mức trung cấp

Learning a language in later life: are you ever too old?

Ronald Williams, 85, started learning Welsh, his native language, at the age of 70. He grew up in south Wales, where he was raised and educated in English, and since the age of 23 has lived and worked in Solihull, near Birmingham.

After retiring he decided that he wanted to reconnect with his roots: "I'm a Welshman and everybody should be able to speak their national language."

With more time on his hands, he started looking on the internet for ways to learn Welsh, but the exercises he found didn't help him with pronunciation.

Two years ago, he started learning with Say Something in Welsh, which offers a series of podcasts and runs twice-monthly classes with a teacher, where he meets and practises with other language learners.

Williams is one of a cohort of older adults learning languages in later life.

While the general consensus is that the younger learner has stronger powers of mimicry and retention, there is no evidence to suggest that adult learners are slower in terms of absorbing new information, according to Anil Biltoo, head of languages at SOAS, University of London.

Instead, he says the key element to being a successful language learner is motivation.

"I was excited at the prospect of learning a language," says Williams. "I regret not doing it in my younger days. When you're bringing up a family and working you're committed to those things. Learning a language and meeting people is exciting. It's nice to go out and I look forward to [it]."

Learning a language could potentially help to ease the growing concern around isolation and loneliness among older people in the UK: "It's so good to have an interest," says Williams. "Loneliness is a terrible thing. I would hate to have to sit in a chair and rely on somebody knocking on the door to open my mouth."

This is something that Yan Christensen can relate to. Christensen, a Danish 77-year-old retiree who has lived in the UK since she was 18, has been learning Russian for 10 years. She says she started because she "needed something to keep the grey cells going".

She is also interested in Russian literature and likes the sound of the language, and that it has a fairly complicated grammar. As a member of the University of the Third Age, which facilitates study groups for retired and semi-retired people, she runs two language groups.

"Going to a class is socialising ... if you get out and you're with other people that's a benefit for sure," she says. "Languages give you a little bit of a wider perspective on the world. Whether it was your interest to begin with or not, you do learn something of the culture of the country."

It was this wish to learn more about other cultures that motivated Barbara Glasson to learn Urdu at 57. It is the first language she has learnt since studying a smattering of French at school.

As a methodist minister leading an interfaith project in Bradford, where a large chunk of the population is of Pakistani heritage, she decided to learn Urdu two years ago to engage with her community and help her on visits to Pakistan. She takes group classes at Bradford College once a week.

"Language is always the link between human beings and so often our point of connection," she says. "It's easy for English people to be idle because everybody speaks English. I was determined to have a go at communicating differently."

"Just having the basics has been really helpful and the same applies in Pakistan. If I can just show willing, it shows that I'm not the white British person expecting everyone to be fluent in English," she adds.

That's not to say learning a language later in life is without its challenges. Having already learnt English and German, Christen said she finds learning a language harder now because it takes more repetition before the words stick. Williams also says he finds it more difficult remembering new Welsh vocabulary than he would have 10 or 15 years ago.

Although learning a new language may not always be easy for older adults, research suggests it can help slow down age-related cognitive decline.

One study, which examined the medical records of 648 Alzheimer's patients in the Indian city of Hyderabad found that bilinguals developed dementia four to five years later than monolinguals. This point has not escaped Williams, who believes if you don't use it you lose it.

Biltoo says those coming to a language later in life have had exposure to foreign languages from travel to other countries. "What you also find is that they devote more time to their studies and they don't have the pressures the undergraduate faces in terms of time management," he adds.

"It's worth having a go. That's what it's taught me," says Glasson. "I'll never be proficient or fluent or able to have a philosophical conversation in Urdu with anybody, but I can make a human link and that's worth it just because it's a step towards people."

Source: The Guardian

 

 

Học một ngôn ngữ khi đã lớn tuổi: Có bao giờ bạn thấy mình quá già không?

Ronald Williams, 85 tuổi, đã bắt đầu học tiếng Xen-tơ (ở xứ Wales), tiếng mẹ đẻ của mình ở tuổi 70. Ông đã lớn lên ở miền nam xứ Wales, nơi ông được nuôi dưỡng và học với chương trình giáo dục bằng tiếng Anh, kể từ 23 tuổi, ông đã sống và làm việc tại Solihull, gần Birmingham .

Sau khi nghỉ hưu, ông muốn quay lại với nguồn gốc của mình: "Tôi là một  người dân xứ Wales và tất cả mọi người đều phải nói được ngôn ngữ quốc gia nơi mình sinh ra"

Có quỹ thời gian dành cho việc này, ông đã bắt đầu tìm kiếm trên mạng (internet) cách học tiếng Xen-tơ, nhưng các bài tập mà ông tìm thấy không giúp ông phát âm được.

Hai năm trước đây, ông bắt đầu học với Say Something về tiếng Xen-tơ, ở đây cung cấp một loạt các đọan ghi âm và video ghi sẵn với các buổi học hai lần hàng tháng với một giáo viên, nơi ông gặp và luyện tập với những người học ngôn ngữ khác.

Williams là một trong những người học một ngôn ngữ khi đã lớn tuổi.

Một điều hiển nhiên là người trẻ có khả năng bắt chước và ghi nhớ tốt hơn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy những người học trưởng thành chậm hơn trong việc tiếp thu thông tin mới, theo Anil Biltoo, người đứng đầu trung tâm ngôn ngữ SOAS, Đại học London.

Thay vào đó, ông nói rằng yếu tố quan trọng để trở thành một người học ngoại ngữ thành công là động lực học.

"Tôi đã rất hy vọng khi học ngôn ngữ đó", Williams nói. "Tôi rất hối tiếc khi đã không học lúc còn trẻ. Khi bạn đang nuôi một gia đình và làm việc tận tụy vì điều đó . Học một ngôn ngữ và gặp gỡ nhiều người rất thú vị. Thật là tốt khi đi ra ngoài và mong chờ điều đó. "

Học một ngôn ngữ có khả năng giảm bớt những lo lắng ngày càng tăng về sự cô lập và cô đơn giữa những người lớn tuổi ở Anh: "Thật là tốt khi có được sự quan tâm", Williams nói. "Cô đơn là một điều khủng khiếp. Tôi ghét phải ngồi trên ghế và đợi một ai đó đến gõ cửa để nói chuyện."

Đây là điều mà Yan Christensen kể lại. Christensen, một người về hưu 77 tuổi, người Đan Mạch, đã sống ở Anh từ năm 18 tuổi, đã được học tiếng Nga trong 10 năm. Bà đã bắt đầu học vì bà "cần một thứ gì đó để cho các chất xám tiếp tục hoạt động".

Bà cũng quan tâm đến văn học Nga, thích cách phát âm của ngôn ngữ này, và ngữ pháp của nó cũng khá phức tạp. Là một thành viên của trường Đại học Third Age, bà có điều kiện nghiên cứu cho những người về hưu và gần nghỉ hưu, bà quản lý hai nhóm ngôn ngữ.

"Tham gia một lớp là hòa nhập với mọi người ... nếu bạn bước ra ngoài và giao tiếp với người khác, đó chắc chắn là một lợi ích," bà nói. "Ngôn ngữ cung cấp cho ta một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới. Cho dù đó là sự quan tâm để bắt đầu hay không, thì bạn cũng đã học được điều gì đó về văn hóa của một nước."

 

Mong muốn tìm hiểu thêm các nền văn hóa khác đã khuyến khích Barbara Glasson học tiếng Urdu (Ngôn ngữ của Pakistan) lúc 57 tuổi. Đó là ngôn ngữ đầu tiên bà đã học kể từ  khi học một ít tiếng Pháp ở trường.

Là một thành viên lãnh đạo một dự án đa tín ngưỡng tại Bradford, nơi mà một phần lớn dân số là giáo hội người Pakistan, cách đây 2 năm, bà đã quyết định học tiếng Urdu để tham gia với cộng đồng và giúp bà ấy tham quan Pakistan. Bà có các lớp học nhóm 1 lần mỗi tuần tại trường cao đẳng Bradford.

"Ngôn ngữ luôn là mối liên hệ giữa con người với nhau và thường là điểm kết nối," bà ấy nói. "Thật dễ dàng cho người Anh khi không cần phải làm gì cả, vì tất cả mọi người đều nói tiếng Anh. Tôi đã kiên quyết là phải giao tiếp nhiều cách khác nhau."

"Có vừa đủ những kiến ​​thức cơ bản thì thực sự rất hữu ích và cứ áp dụng như thế ở Pakistan. Nếu chỉ có thể thể hiện sự sẵn sàng, thì tôi không phải là người Anh da trắng thông thạo tiếng Anh mà mọi người mong đợi," bà cho biết thêm.

Đó là chưa nói đến việc học một ngôn ngữ lúc lớn tuổi mà không có nhiều thách thức. Sau khi đã học được tiếng Anh và tiếng Đức, Christen cho biết, bây giờ học một ngôn ngữ khó khăn hơn vì cần lặp lại nhiều lần trước khi nhớ từ. Williams cũng nói rằng, ông thấy khó khăn hơn khi ghi nhớ từ mới so với 10 hay 15 năm trước đây.

Mặc dù việc học một ngôn ngữ mới có thể không dễ dàng cho những người lớn tuổi, nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp làm chậm lại sự suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Một cuộc nghiên cứu, xem xét các hồ sơ y tế của 648 bệnh nhân của Alzheimer ở ​​thành phố Hyderabad, Ấn Độ, phát hiện ra rằng, người nói hai thứ tiếng phát triển chứng mất trí 4 cho đến 5 năm sau hơn những người nói một thứ tiếng. Điểm này Williams cũng không tránh được, ông tin rằng không sử dụng ngôn ngữ, thì ta sẽ đánh mất nó.

Biltoo nói những người đến với một ngôn ngữ khi lớn tuổi đã có tiếp xúc với ngoại ngữ từ việc đi du lịch sang các nước khác. "Khám phá bất cứ thứ gì thì cũng phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và họ không có nhiều áp lực hay giới hạn về thời gian mà sinh viên phải đối mặt," ông cho biết thêm.

"Rất đáng để thử. Đó là những gì mà ngôn ngữ đã dạy tôi," Glasson nói. "Tôi sẽ không bao giờ có thể thành thạo hay thông thạo hoặc có thể có một cuộc trò chuyện triết học bằng tiếng Urdu với bất cứ ai, nhưng tôi có thể là một người kết nối và rất đáng để chúng ta cố gắng chỉ vì đó là một bước tiến của loài người."

Dịch bởi: Trang Phạm

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục