Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Bạn sống ở đất nước lười biếng nhất thế giới?

Bạn sống ở đất nước lười biếng nhất thế giới?

13/07/2017
Mức căn bản

Do you live in the world's laziest country?

US scientists have amassed "planetary-scale" data from people's smartphones to see how active we really are.

The Stanford University analysis of 68 million days' worth of minute-by-minute data showed the average number of daily steps was 4,961.

Hong Kong was top averaging 6,880 a day, while Indonesia was bottom of the rankings with just 3,513.

But the findings also uncovered intriguing details that could help tackle obesity.

Most smartphones have a built-in accelerometer that can record steps and the researchers used anonymous data from more than 700,000 people who used the Argus activity monitoring app.

Scott Delp, a professor of bioengineering and one of the researchers, said: "The study is 1,000 times larger than any previous study on human movement.

"There have been wonderful health surveys done, but our new study provides data from more countries, many more subjects, and tracks people's activity on an ongoing basis.

"This opens the door to new ways of doing science at a much larger scale than we have been able to do before."

How did some other countries do?

What were the average daily steps, per user, in selected countries

Activity inequality

The findings have been published in the journal Nature and the study authors say the results give important insights for improving people's health.

The average number of steps in a country appears to be less important for obesity levels, for example.

The key ingredient was "activity inequality" - it's like wealth inequality, except instead of the difference between rich and poor, it's the difference between the fittest and laziest.

The bigger the activity inequality, the higher the rates of obesity.

Tim Althoff, one of the researchers, said: "For instance, Sweden had one of the smallest gaps between activity rich and activity poor... it also had one of the lowest rates of obesity."

The United States and Mexico both have similar average steps, but the US has higher activity inequality and obesity levels.

The researchers were surprised that activity inequality was largely driven by differences between men and women.

In countries like Japan - with low obesity and low inequality - men and women exercised to similar degrees.

But in countries with high inequality, like the US and Saudi Arabia, it was women spending less time being active.

Jure Leskovec, also part of the research team, said: "When activity inequality is greatest, women's activity is reduced much more dramatically than men's activity, and thus the negative connections to obesity can affect women more greatly."

The Stanford team say the findings help explain global patterns of obesity and give new ideas for tackling it.

For example, they rated 69 US cities for how easy they were to get about on foot.

The smartphone data showed that cities like New York and San Francisco were pedestrian friendly and had "high walkability".

Whereas you really need a car to get around "low walkability" cities including Houston and Memphis.

Unsurprisingly, people walked more in places where it was easier to walk.

The researchers say this could help design town and cities that promote greater physical activity.

Source: BBC

 

Bạn sống ở đất nước lười biếng nhất thế giới?

Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã thu thập dữ liệu "quy mô hành tinh" từ điện thoại thông minh của người dùng để xem họ thực sự năng động ra sao.

Phân tích của Đại học Stanford về dữ liệu từng phút một trong ngày của 68 triệu người cho thấy số bước họ đi trung bình mỗi ngày là 4.961 bước.

Hồng Kông đạt mức trung bình 6.880 bước một ngày, trong khi Indonesia đứng ở đáy trong bảng xếp hạng chỉ với 3.513 bước.

Nhưng những phát hiện này cũng khám phá những chi tiết hấp dẫn có thể giúp giải quyết tình trạng béo phì.

Hầu hết các điện thoại thông minh đều có một máy gia tốc kế có thể ghi lại số bước chân và các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu giấu tên từ hơn 700.000 người sử dụng ứng dụng giám sát hoạt động của Argus.

Scott Delp, giáo sư công nghệ sinh học và là một trong những nhà nghiên cứu dự án này cho biết: "Nghiên cứu này lớn gấp 1.000 lần so với bất kỳ nghiên cứu nào trước đây về chuyển động của con người.

"Đã có những cuộc nghiên cứu sức khỏe tuyệt vời nhưng nghiên cứu mới của chúng tôi được cung cấp dữ liệu từ nhiều quốc gia, thêm nhiều chủ thể và theo dõi hoạt động của con người trên cơ sở liên tục.

"Điều này mở ra cánh cửa cho những cách thức mới nhằm thực hiện khoa học ở quy mô lớn hơn những gì chúng ta có thể làm trước đây."

Một số quốc gia khác đã thực hiện như thế nào?

Số bước chân trung bình hàng ngày, của một người, ở các nước được chọn

Không cân bằng về hoạt động

Các phát hiện đã được công bố trên tạp chí Nature và các tác giả nghiên cứu cho biết những kết quả này cho thấy những hiểu biết quan trọng để cải thiện sức khỏe con người.

Số bước trung bình của một quốc gia có vẻ ít quan trọng đối với mức độ béo phì, ví dụ.

Điều quan trọng là "không cân bằng trong hoạt động" - giống như sự không cân bằng về tài sản, ngoại trừ sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, đó là sự khác biệt giữa người chăm nhất và người lười nhất.

Không cân bằng trong hoạt động càng lớn, tỷ lệ béo phì càng cao.

Tim Althoff, một trong các nhà nghiên cứu, nói: "Ví dụ, Thụy Điển có khoảng cách nhỏ nhất giữa hoạt động tích cực và lười hoạt động ... nước này cũng có tỷ lệ béo phì thấp nhất".

Hoa Kỳ và Mexico đều có số bước trung bình tương tự nhau, nhưng Mỹ có mức không cân bằng về hoạt động và mức độ béo phì đều cao hơn.

Các nhà nghiên cứu ngạc nhiên rằng sự không cân bằng về hoạt động phần lớn là do sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới.

Tại các nước như Nhật Bản - với mức độ béo phì thấp và mức không cân bằng thấp - nam giới và nữ giới cũng đến mức tương tự.

Nhưng ở những nước có mức không cân bằng cao như Mỹ và Ả-rập Xê-út, phụ nữ dành ít thời gian hơn để hoạt động.

Jure Leskovec, cũng là thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: "Khi mức không cân bằng trong hoạt động đạt lớn nhất, hoạt động của phụ nữ giảm đáng kể so với hoạt động của nam giới, và do đó các kết nối tiêu cực với bệnh béo phì có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến phụ nữ."

Nhóm nghiên cứu Stanford cho biết những phát hiện này giúp giải thích các mô hình béo phì toàn cầu và đưa ra những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ: họ xếp hạng 69 thành phố ở Mỹ về mức độ thuận tiện để đi bộ.

Dữ liệu điện thoại thông minh cho thấy rằng các thành phố như New York và San Francisco thân thiện với người đi bộ và có "khả năng đi bộ cao".

Trong khi bạn thực sự cần một chiếc ô tô để đi lại ở thành phố có " khả năng đi bộ thấp" bao gồm cả Houston và Memphis.

Không có gì ngạc nhiên khi người ta đi bộ nhiều hơn ở những nơi dễ đi bộ hơn.

Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này có thể giúp thiết kế thành phố và thị trấn thúc đẩy hoạt động thể chất nhiều hơn.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục