Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ Giáo dục tự tin về các biện pháp tuyển sinh mới

Bộ Giáo dục tự tin về các biện pháp tuyển sinh mới

03/05/2017
Mức căn bản

Education Ministry confident about new enrollment measures

While Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs Dao Ngoc Dung is concerned  about the surplus of bachelor’s degree graduates, Minister of Education and Training Phung Xuan Nha is confident about the ministry's efficiency of measures to streamline student enrollment.

Dung, answering inquiries from National Assembly’s Deputies on April 18, called on people to encourage their children to go to vocational schools. He emphasized that going to university is not the only way for someone to make his way in the world.

Dung launched the appeal because very few high school graduates want to attend vocational schools and believe university education has more job opportunities. 

Thach Phuoc Binh, a National Assembly’s Deputy from Tra Vinh provinces, raised the question about the enrollment of vocational schools, when universities open their doors more widely to students.

Dung admitted that many vocational schools cannot enroll enough students, which explains why Vietnam ‘has too many masters, but few laborers’. 

Under Instruction No 10 of the Communist Party Secretariat, Vietnam needs to have 30 percent of secondary school graduates and 60-70 percent of high school graduates going to vocational schools by 2020.

Dung cited a report as saying that about 60-70 percent of vocational schools can find 50-60 percent of the students they need. 

Meanwhile, it would be even more difficult to attract students to vocational schools in the time to come.

Asked about solutions to lure more students to vocational schools, Dung said his ministry, as the governing body of vocational schools, will improve the training quality and make information about quality and enrollment transparent.

The training quality improvement will help more vocational school graduates find good jobs after the graduation.

Nha from the Ministry of Education and Training (MOET), who also answered the inquiries on August 18, spoke about successful. solutions.  The number of students studying at continuing education centers, for example, has been increasing, while the increase was 40 percent in 2016.

The number of students who plan to go to vocational school, not to university, is also on the increase. In 2016, less than 50 percent of high school graduates continued higher education.

Giao Duc Viet Nam newspaper commented that while Dung is worried about students for vocational schools, Nha feels confident about the efficiency of MOET's measures.

In related news, MOET has asked universities to publicize surveys and reports on the employment of their graduates. The statistics must be published on the schools’ websites, beginning this year.

Source: Vietnamnet

 

Bộ giáo dục tự tin về các biện pháp tuyển sinh mới

Trong khi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dũng đang quan tâm đến số lượng sinh viên dư thừa sau khi tốt nghiệp cử nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tự tin về hiệu quả của các biện pháp do Bộ đưa ra nhằm đơn giản hóa việc tuyển sinh.

Vào ngày 18 tháng 4, ông Dũng trả lời các thắc mắc của đại biểu Quốc hội, kêu gọi mọi người khuyến khích con cái đến học tại các trường dạy nghề. Ông nhấn mạnh rằng trên thế giới, học đại học không phải là cách duy nhất để một người đi theo con đường của bản thân.

Ông Dũng đã đưa ra lời kêu gọi vì có rất ít sinh viên tốt nghiệp trung học muốn theo học tại các trường dạy nghề và tin tưởng rằng học đại học sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Thạch Phước Bình, Phó đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh nêu ra nghi vấn về việc đăng ký học nghề, trong khi các trường đại học vẫn đang ngày càng mở rộng cửa cho sinh viên.

Ông Dũng thừa nhận rằng nhiều trường dạy nghề không đủ học viên đến ghi danh, điều này lý giải tại sao Việt Nam 'thừa thầy, thiếu thợ'.

Theo chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Đảng Cộng sản, đến năm 2020, Việt Nam cần có 30% học sinh tốt nghiệp THCS và 60-70% học sinh tốt nghiệp THPT đến học tại trường dạy nghề.

Ông Dũng trích dẫn một báo cáo nói rằng khoảng 60-70% các trường dạy nghề có thể tìm thấy 50-60% số sinh viên họ cần.

Trong khi đó, sẽ càng thêm khó khăn để thu hút học sinh vào các trường dạy nghề trong thời gian tới.

Khi được hỏi về các giải pháp thu hút thêm học sinh vào các trường dạy nghề, ông Dũng cho biết Bộ của ông, cơ quan quản lý các trường dạy nghề sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp thông tin về chất lượng và minh bạch trong tuyển sinh.

Việc nâng cao chất lượng đào tạo sẽ giúp nhiều học sinh tốt nghiệp trường nghề tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.

Ông Nhạ, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), người cũng đã trả lời các câu hỏi vào ngày 18 tháng 8, nói về thành công. các giải pháp. Ví dụ số lượng sinh viên học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên đang tăng lên, trong khi mức tăng là 40% vào năm 2016.

Số sinh viên dự định đi học tại trường dạy nghề, không đến đại học, cũng đang tăng lên. Năm 2016, dưới 50% các học sinh tốt nghiệp trung học tiếp tục học đại học.

Tờ báo Giáo Dục Việt Nam nhận xét rằng trong khi ông Dũng đang lo lắng về sinh viên cho các trường dạy nghề, ông Nhạ cảm thấy tự tin về hiệu quả của các biện pháp do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra.

Trong các thông tin liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học công bố các khảo sát và báo cáo về việc tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp. Số liệu thống kê phải được công bố trên các trang web của trường, bắt đầu từ năm nay.

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục