Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Bói toán quá khứ, hiện tại và tương lai theo cách của Nhật Bản

Bói toán quá khứ, hiện tại và tương lai theo cách của Nhật Bản

05/06/2020
Mức trung cấp

The past, present and future of fortunetelling in Japan

From the traditional “omikuji” — sacred lots — people draw at shrines and temples to learn their New Year’s fortunes, to the horoscopes displayed on commuter train video screens to distract strap-hangers, Japanese society is immersed in fortunetelling.

Famously accepting of different religions simultaneously — predominantly Shinto and Buddhism — Japanese in general easily fold divination into their worldview, as well.

Kazunori Kawai, publisher of Koiunreki, one of three magazines on the market dedicated to fortunetelling, or “uranai” in Japanese, said he believes such trends are rooted in people’s attitudes toward the concept of God.

“Most of us don’t believe in a single entity like Jesus Christ, but rather commit to a pantheistic view of God — that God is everywhere around us,” Kawai said, adding that such mentality promotes a fatalistic attitude, and thus a great interest in one’s destiny.

The rankings of luck in 2020 based on date of birth were conducted by the Japanese Association.

Below are some basic questions and answers regarding fortunetelling in Japan:

What methods are used in fortunetelling?

Masakatsu Hayashi, president of Starmark Co., which manages professional fortunetellers and produces fortunetelling programming for Web and mobile platforms, says there are three genres of fortunetelling that must be mastered before one can be considered a professional diviner.

The first, “meisen,” refers to methods of reading fortunes based on birthdays, including various versions of Eastern and Western astrology.

The second, “bokusen,” uses objects to offer divinations for those seeking advice on decision-making. I Ching, Tarot cards and crystal-gazing belong to this genre.

Finally, “sousen” involves divinations based on visual perception, including palmistry, physiognomy, “feng shui” and dream interpretation.

Hayashi, whose mother is a professional fortuneteller, said he felt the occupation often functioned as a casual substitute for psychiatric counselors.

“When someone’s depressed or is beset with troubling issues, in Japan many would rather visit a fortuneteller than a psychiatrist,” he said.

Who are some historically famous diviners?

The third-century Chinese text “Wei Zhi” includes a description of Japan’s shaman Queen Himiko, who was said to have ruled her people through sorcery.

En-no-Gyoja, a legendary mountain sage of the late seventh century and the putative father of Shugendo, an ancient Japanese religion that combines mountain worship with Buddhism, was said to have possessed magical powers.

Abe no Seimei, a Heian Period (794-1185) diviner who frequently pops up even today in works of fiction, was employed by emperors and the government to give advice on a broad range of issues.

How much do fortunetellers earn?

Misono, a diviner working at Tarim, a “fortuneteller’s mansion” on Takeshita Street in Harajuku, Shibuya Ward, Tokyo, said she charges ¥5,000 for a 30-minute session, and reads for eight customers a day on average in a three-day workweek.

A significant portion of her income, however, is handed over to her employer. And she stressed that although she makes enough, with her husband, to support their two children, the job lacks security, bonuses and health insurance.

Hiroshi Takeshita, who operates his own business in Yokohama, said he sees upward of 10 customers a day, charging ¥5,000 for a 45-minute session. Unlike Misono, however, Takeshita can claim a majority of the fees for himself. Business, he said, was brisk, with his schedule fully booked months in advance.

Besides one-on-one readings, some contribute articles on fortunetelling to magazines, or give telephone readings, which cost ¥5,000 to ¥8,000 for 20 minutes in the Tokyo area. Finally, others teach fortunetelling at various schools.

Overall, income varies widely according to the diviner’s skill and popularity, with top-range fortunetellers said to charge up to ¥30,000 for a single reading.

How many fortunetellers are there in Japan?

There are no reliable figures since in theory anybody can be a fortuneteller, and no license is required to go into business.

Masahiro Nakano of the Japan Astrology and New Age Science Association and Kenko Uehara of Toyo Unsei Gakkai (Oriental Fortune Society) — both large fortunetelling associations — stressed the impossibility of determining the number of fortunetellers in Japan, with so many operating on the street — referred to as “gaisen” — and so many amateur-turned-professional fortunetellers practicing individually.

Source: japantimes.co.jp

 

Trào lưu bói toán quá khứ, hiện tại và tương lai ở Nhật Bản

Từ 'omikuji' truyền thống - quẻ thiêng - mọi người rút ra tại các miếu và đền thờ để tìm hiểu vận may năm mới của họ, cho đến các lá số tử vi hiển thị trên màn hình video và các loại dây bùa, xã hội Nhật Bản đang đắm chìm trong tìm kiếm các vận may.

Được biết đến là nơi đồng thời chấp nhận các tôn giáo khác nhau - chủ yếu là Thần đạo và Phật giáo - nói chung, người Nhật cũng dễ dàng đưa bói toán vào thế giới quan của họ.

Kazunori Kawai, nhà xuất bản tạp chí Koiunreki, một trong ba tạp chí trên thị trường dành riêng cho bói toán, hay 'uraiai' trong tiếng Nhật, cho biết ông tin rằng những xu hướng như vậy bắt nguồn từ thái độ của mọi người đối với quan niệm về Đấng tạo hoá.

Hầu hết chúng ta không tin vào một thực thể duy nhất như Chúa Jesus, mà chỉ cam kết với một quan điểm phiếm thần về Thiên Chúa - rằng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, ông Kawai nói, thêm rằng tâm lý như vậy thúc đẩy một thái độ mệt mỏi, và do đó, một điều gây thu hút lớn đó là cho biết vận mệnh của một người.

Bảng xếp hạng vận may trong năm 2020 dựa trên ngày sinh được liệt kê bởi Hội Hội Bói Toán Nhật Bản

Bên dưới đây là những câu hỏi và trả lời căn bản liên quan tới bói toán ở Nhật Bản:

Bói toán dựa vào phương pháp nào?

Masakatsu Hayashi, chủ tịch của Starmark Co., người quản lý các thầy bói chuyên nghiệp và sản xuất chương trình bói toán cho các nền tảng Web và di động, cho biết có ba thể loại bói toán phải nắm rõ trước khi có thể được coi là một nhà bói toán chuyên nghiệp.

Đầu tiên, 'meisen', đề cập đến phương pháp đọc vận may dựa trên ngày sinh nhật, bao gồm các dạng thức khác nhau của chiêm tinh học phương Đông và phương Tây.

Thứ hai, 'bokusen', sử dụng các đối tượng để đưa ra lời bói toán cho những người tìm kiếm lời khuyên về việc ra quyết định. Sử dụng I Ching, các lá bài Tarot và cầu pha lê.

Cuối cùng, 'sousen', trực tiếp liên quan đến việc bói toán dựa trên nhận thức trực quan, bao gồm coi vói, tướng số, phong thuỷ và giải mã giấc mơ.

Hayashi, có mẹ là một thầy bói chuyên nghiệp, cho biết ông cảm thấy nghề nghiệp này thường hoạt động như một sự thay thế thông thường như các nhà cố vấn tâm thần.

Khi một người nào đó chán nản hoặc gặp nhiều vấn đề rắc rối, tại Nhật Bản, nhiều người thà đến thăm một thầy bói hơn là một bác sĩ tâm thần, ông nói.

Ai là những nhà tiên tri nổi tiếng trong quá khứ?

Văn bản tiếng Trung thế kỷ thứ ba có tên là Wei Zhi, bao gồm một mô tả về Nữ hoàng pháp sư Nhật Bản tên là Himiko, người được cho là đã cai trị người dân của mình thông qua phép thuật.

En-no-Gyoja, một nhà hiền triết sống trên núi huyền thoại vào cuối thế kỷ thứ bảy và là cha đẻ của trường phái Shugendo, một tôn giáo cổ xưa của Nhật Bản kết hợp thờ phượng những ngọn núi với Phật giáo, được cho là có sức mạnh ma thuật.

Abe no Seimei, một nhà tiên tri thời hoàng đế Heian (794-1185), người thường xuyên xuất hiện ngay cả trong các tác phẩm hư cấu đương đại, đã được các hoàng đế và chính phủ thuê để đưa ra lời khuyên về một loạt các vấn đề khác nhau.

Những nhà bói toán có thể kiếm bao nhiêu tiền?

Misono, một chiêm tinh gia làm việc tại Tarim, một “thầy bói gia đình” trên Takeshita Street ở Harajuku, Shibuya Ward, Tokyo, cho biết cô tính phí ¥5,000 cho một buổi xem bói 30 phút, và trung bình bà xem bói cho tám khách hàng một ngày và trong ba ngày làm việc/tuần.

Tuy nhiên, một phần đáng kể thu nhập của cô được chuyển giao cho chủ nhân của cô. Và cô nhấn mạnh rằng mặc dù cô kiếm đủ tiền, cùng với chồng, để hỗ trợ hai đứa con của họ, nhưng công việc không ổn định, không đảm bảo tiền thưởng và bảo hiểm y tế.

Hiroshi Takeshita, người điều hành công việc kinh doanh của riêng mình ở Yokohama, cho biết ông có tới 10 khách hàng mỗi ngày, tính phí ¥ 5.000 cho một phiên 45 phút. Tuy nhiên, không giống như Misono, Takeshita có thể giữ lại phần lớn thu nhập cho riêng mình. Về công việc, ông nói, đã đặt trước nhanh chóng, với lịch trình của mình kín lịch từ tháng trước.

Bên cạnh bói trực tiếp một-một, ông còn có một số bài viết đóng góp về bói toán cho các tạp chí, hoặc đọc các bài đọc qua điện thoại, có giá từ ¥5.000 đến, ¥8.000 trong 20 phút ở khu vực Tokyo. Cuối cùng, những thầy bói có thể dạy bói ở các trường khác nhau.

Nhìn chung, thu nhập rất khác nhau tùy theo kỹ năng và mức độ nổi tiếng của nhà coi vói, với các thầy bói hàng đầu được cho là tính phí lên tới 30.000 cho một lần xem.

Có bao nhiêu nhà bói toán ở nước Nhật?

Không có con số đáng tin cậy vì trên lý thuyết, bất kỳ ai cũng có thể là một thầy bói, và không cần giấy phép để đi có thể kinh doanh mảng này.

Masahiro Nakano thuộc Hiệp hội Chiêm tinh và Khoa học Thời đại mới Nhật Bản và Kenko Uehara của Toyo Unsei Gakkai (Hiệp hội Vận may Phương Đông) - cả hai hiệp hội bói toán lớn - nhấn mạnh việc không thể xác định số lượng thầy bói ở Nhật Bản, với rất nhiều hoạt động trên đường phố với tư cách là 'gaise', và rất nhiều thầy bói chuyên nghiệp đã hành nghề.

 

Dịch bởi: cephan

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục