Bài viết liên quan:

The four oxen and the lion 

A Lion used to prowl about a field in which Four Oxen used to dwell.

Many a time he tried to attack them; but whenever he came near they turned their tails to one another, so that whichever way he approached them he was met by the horns of one of them.

At last, however, they fell a-quarrelling among themselves, and each went off to pasture alone in a separate corner of the field.

Then the Lion attacked them one by one and soon made an end of all four.

United we stand, divided we fall

Source: Aesop Fables

 

 

Bốn con trâu và một con sư tử

Có một con sư tử thường hay rình nấp ở một cánh đồng nơi mà có bốn chú trâu thường ăn cỏ.

Nhiều lần con sư tử cố gắng tấn công chúng; nhưng mỗi khi con sư tử tới gần, thì chúng quay đuôi vào nhau để khi con sư tử tiến đến gần bất kì hướng nào, nó phải đối mặt với một trong những những cặp sừng của chúng.

Cuối cùng, vì không thoả mãn với nhau, chúng tự chia rẽ để hưởng một mình ở một góc riêng trên cánh đồng.

Sau đó, con sư tử tấn công từng con một và đã dẫn đến cái chết của cả bốn con trâu.

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

Dịch bởi: Phong Kev's