Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các bài luận tiếng Anh khiến cả người chấm điểm và sinh viên gặp khó khăn

Các bài luận tiếng Anh khiến cả người chấm điểm và sinh viên gặp khó khăn

06/09/2016
Mức trung cấp

Essays on English test trouble exam markers and students

Teachers have suggested removing the essays on English tests for the high-school final exam.

On July 19 evening, the HCM City Law University announced the exam results of students in Ben Tre province. However, on July 20, the school made public a new transcript with the scores on English tests of 1,500 students, as the scores announced the day before were wrong.

The problem was that the HCM City National University, which marked English exams for the HCM City Law University, made technical errors in marking.

The English test comprised two parts – multiple-choice questions and essay. The maximum scores for multiple questions was 80/100, or 8 on a 10 scale. Meanwhile, 2 scores are the maximum for the essay.

However, since the software applied by the marker did not apply the conversion formula, the maximum score for the multiple-choice questions was 100 by default instead of 80.

Right after discovering the problem, the HCM City National University, the marker, had to fix the problem and show the corrected results. 

Prior to that, the Hue City University of Education on July 16 said that 11,600 exams out of 16,000 which had been marked by that day received zero for the essay.

In the 2015 high-school finals, foreign language was the exam subject which had the worst result.

Of 552,000 students who attended the English test at the 2015 high-school finals, 49,715 exam works got 3 scores only, while 49,358 got 2.5 scores.

Tran Dinh Ly from the HCM City University of Agriculture and Forestry said that educators had their reasons when raising both multiple-choice questions and requeste on essay for English test. This assessed students’ capability in a more effective way.

However, he still thinks that it would be better to remove the request about essays.

“The teachers, who mark exam works, believe that essays can only bring 20 percent of total scores. It takes them too much labor to follow the marking procedure,” he said.

Nguyen Quoc Chinh from the HCM City National University, said though writing is an important skill in English, it would be better to remove the essay.

“There should not be a test to assess the students’ writing skill in a high-school final exam,” he commented.

Meanwhile, Thai Doan Thanh from the HCM City Food Industry University, thinks that multiple-choice questions would be enough for high school finals, but essays would still be useful to choose better students for universities.

Source: Tien Phong

 

 

Các bài luận tiếng Anh khiến cả người chấm điểm và sinh viên gặp khó khăn

Các giáo viên đã gợi ý hủy bỏ các bài viết luận trong bài kiểm tra tiếng Anh ở kì thi cuối cấp ba.

Vào tối ngày 19/7, đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả kì thi của các thí sinh ở tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, vào ngày 20/7, trường đã làm một bảng điểm mới trong kì thi tiếng Anh của 1500 thí sinh, như vậy điểm đã thông báo vào ngày trước là sai.

Vấn đề xẩy ra tại trường đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh khi trường làm biểu điểm cho đại học Luật, đã mắc lỗi chuyên môn trong việc đánh dấu.

Bài kiểm tra tiếng Anh gồm 2 phần- chọn đáp án và viết bài luận. Điểm tối đa cho phần trắc nghiệm là 80/100, tương đương 8 điểm trên thang điểm 10. Trong khi đó, điểm tối đa cho bài luận là 2 điểm.

Tuy nhiên, vì phần mềm áp dụng chấm điểm đã không tương thích với cách thức mới, nên điểm tối đa cho phần trắc nghiệm vẫn là 100 thay vì 80.

Ngay sau khi phát hiện ra vấn đề, đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên chấm điểm đã phải sửa và công bố kết quả đúng sau đó.

Trước đó, vào ngày 16/7 đại học Huế công bố rằng 11.600 bài kiểm tra trong số 16.000 bài đã được chấm điểm bị điểm 0 cho bài viết luận.

Vào kì thi cuối cấp năm 2015, ngoại ngữ là môn kiểm tra có kết quả thấp nhất.

Trong 552.000 thí sinh tham gia thi tiếng Anh vào năm 2015, có 49.715 bài chỉ đạt 3 điểm, trong khi đó có 49.358 đạt 2,5 điểm.

Trần Đinh Lý đến từ đại học Nông Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói rằng các nhà giáo dục có lí khi xây dựng bài thi với cả phần trắc nghiệm và viết luận trong vài kiểm tra Tiếng Anh. Nó đánh giá được năng lực học sinh một cách hiểu quả hơn.

Tuy nhiên, ông vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu bỏ yêu cầu về bài luận.

Ông nói: "Các giáo viên, người chấm điểm cho kì thi, tin rằng bài luận chỉ chiếm 20% tổng điểm. Họ cũng phải nỗ lực rất nhiều để theo thủ tục chấm điểm." 

Nguyễn Quốc Chính đến từ đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng mặc dù viết là một kĩ năng quan trọng trong tiếng Anh, nhưng sẽ tốt hơn nếu bỏ phần viết luận.

Ông cũng cho rằng: "Không nên có một bài kiểm tra để đánh giá kĩ năng viết trong kì thi cuối cấp ba."

Trong khi đó, Thái Đoan Thanh từ đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩ phần thi trắc nghiệm là đủ cho kì thi này, các bài luận sẽ hữu ích hơn để sàn lọc các học sinh giỏi hơn cho các trường đại học.

 

Dịch bởi: tuanh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục