Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các chuỗi cửa hàng cà phê nước ngoài phải đối mặt với sự cạnh tranh từ cửa hàng địa phương

Các chuỗi cửa hàng cà phê nước ngoài phải đối mặt với sự cạnh tranh từ cửa hàng địa phương

29/05/2017
Mức căn bản

Foreign café chains facing competition from local outlets

While gaining success in other markets, many foreign coffee brands have had to leave the Vietnamese market.

Gloria Jean’s, a well known coffee brand in Australia, has closed its last café in Vietnam, located at Grand View in the Phu My Hung Urban Area, officially terminating the business in HCMC which lasted 10 years. 

Only six shops were opened within six years. Analysts began talking about the coffee chain’s unsatisfactory business performance when it had to shut down a café on Dong Khoi street because of the high rent. The number of Gloria Jean’s cafes was cut by half by 2015.

Prior to that, NYDC (New York Dessert Café), also said goodbye to Vietnamese customers on Facebook. 

Singaporean SUTL in 2000 brought NYDC to Vietnam with the plan to open 20 shops within five years. However, after seven years of struggling to survive, NYDC had to close its last shop in HCMC in mid-2016.

A branding expert commented that all foreign coffee brands have to face two major problems in Vietnam – high rent and the special taste of Vietnamese. 

Nguyen Phi Van, the first person who brought Gloria Jean’s to Vietnam, admitted that one won’t be able to succeed applying the world’s models to Vietnam.

Some observers noted that in other countries, some coffee brands target the masses, while in Vietnam, they aim for high income earners. 

Positioning themselves as high-end brands, the developers have to set up shops in central business districts, with high rents.

The other problem for foreign coffee chains in Vietnam is the ‘localization’ of products. Some drinks are made with foreign formulas, but with Vietnamese materials, so they don’t have the original flavor and cannot attract foreign customers. 

Meanwhile, Vietnamese don’t like the foreign flavor and they prefer drinks at 100 percent Vietnamese owned cafes.

The high drink prices are also why many Vietnamese customers turn their back to foreign brands. 

Vietnamese coffee chains such as Passio Coffee, The Coffee House, Phuc Long, Highlands Coffee, Urban Station and Trung Nguyen offer coffee at more competitive prices. 

Many Vietnamese went to NYDC and Gloria Jean’s Coffees because they wanted to try the taste of foreign coffee. But they did not return because the prices were two or three times higher than those offered by Vietnamese cafes. 

While many foreign brands left Vietnam, others have arrived. PJ’s Coffee, for example, opened in Vietnam several months ago. It now has two shops. 

Source: Vietnamnet

 

Các chuỗi cửa hàng cà phê nước ngoài phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các cửa hàng địa phương

Mặc dù đạt được nhiều thành công ở các thị trường khác nhưng nhiều thương hiệu cà phê nước ngoài đã phải rời khỏi thị trường Việt Nam.

Gloria Jean's, một thương hiệu cà phê có tiếng ở Úc, đã đóng cửa cửa hàng cà phê cuối cùng ở Việt Nam, nằm ở khu căn hộ Grand View trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chính thức chấm dứt hoạt động kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh kéo dài trong suốt 10 năm qua.

Trong vòng 6 năm, chỉ có sáu cửa hàng được mở. Các nhà phân tích đã bắt đầu đề cập đến tình trạng kinh doanh không tốt của chuỗi cửa hàng khi phải đóng cửa một quán cà phê trên đường Đồng Khởi vì giá thuê mặt bằng cao. Số cửa hàng cà phê Gloria Jean's cũng giảm một nửa vào năm 2015.

Trước đó, NYDC (cửa hàng cà phê tráng miệng New York) cũng nói lời tạm biệt với khách hàng Việt Nam trên Facebook.

Năm 2000, tập đoàn kinh tế SUTL của Singapore đã đưa NYDC về Việt Nam với kế hoạch mở 20 cửa hàng trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, sau bảy năm đấu tranh để tồn tại, NYDC đã phải đóng cửa cửa hàng cuối cùng ở thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2016.

Một chuyên gia về thương hiệu nhận xét rằng tất cả các thương hiệu cà phê nước ngoài phải đối mặt với hai vấn đề lớn - đó là chi phí thuê mặt bằng cao và hương vị đặc biệt của người Việt Nam.

Cô Nguyễn Phi Vân, người đầu tiên đem Gloria Jean's đến Việt Nam, thừa nhận rằng sẽ không thể thành công nếu áp dụng các khuôn mẫu trên thế giới vào Việt Nam.

Vài quan sát viên nhận thấy rằng ở các nước khác, một số thương hiệu cà phê nhắm vào mục tiêu số đông, trong khi ở Việt Nam, đối tượng họ nhắm tới là những người có thu nhập cao.

Định vị bản thân là một thương hiệu cao cấp, các nhà phát triển phải đặt cửa hàng ở những khu trung tâm thương mại, với chi phí thuê mặt bằng cao.

Một vấn đề khác mà những chuỗi cà phê nước ngoài phải đối mặt ở Việt Nam là "nội địa hóa" sản phẩm. Một số đồ uống pha bằng công thức nước ngoài nhưng với nguyên vật liệu Việt Nam, vì thế chúng mất đi hương vị ban đầu và không thể thu hút khách hàng nước ngoài.

Trong khi đó, người Việt Nam không thích hương vị nước ngoài, đồng thời yêu thích các đồ uống được làm từ 100% cà phê Việt Nam.

Giá thành đồ uống cao cũng là lý do vì sao nhiều khách hàng Việt Nam "ngó lơ" với các thương hiệu nước ngoài.

Những chuỗi cửa hàng cà phê Việt Nam như Passio Coffee, The Coffee House, Phúc Long, Highlands Coffee, Urban Station và Trung Nguyên cũng có giá cả cạnh tranh hơn.

Nhiều người Việt Nam đến NYDC và Gloria Jean's Coffee vì họ muốn thử hương vị cà phê nước ngoài. Nhưng họ không quay trở lại vì giá cao gấp hai, ba lần so với giá của những cửa hàng cà phê Việt Nam.

Trong khi nhiều thương hiệu cà phê rời khỏi Việt Nam, thì những thương hiệu khác lại xuất hiện. Điển hình như PJ's Coffee mở tại Việt Nam cách đây vài tháng. Hiện giờ đã có hai cửa hàng.

Dịch bởi: tranmai

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục