Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các công ty vận tải biển tiếp tục chịu thua lỗ

Các công ty vận tải biển tiếp tục chịu thua lỗ

15/12/2016
Mức căn bản

Maritime transport firms continue to take losses

The continued decrease in freight and transport demand has pushed shipping firms against the wall. Many of them have gone bankrupt, while others have had to sell ships to pay off debt.

In mid-2016, the Viet Hai Shipping and Real Properties Corporation (VSP) board of directors decided to stop operation because of huge losses. The company’s stockholder equity had become minus VND1.8 trillion by the end of 2013. 

After selling all of ships, it still had accounts payable of VND2.7 trillion and fell into insolvency.

Vietfrach, with 50 years of experience, also reported a loss of VND14.79 billion in 2015 for the second consecutive year. 

Nosco has reported a minus profit due to the demand decrease and freight plunge. The company had reported an accumulative loss of VND3.1 trillion by the end of the first quarter and accounts payable of VND5.3 trillion.

At a shipping firms conference held recently, Trinh Quoc Dat, chair of the Diem Dien Transport Association in Thai Binh province, said some vessels had to stay ashore for 25 days to wait for one shipment. 

Meanwhile, the freight rate is too low: VND70,000 per ton for shipping from HCMC to Hanoi.

According to Dat, the vessels in circulation are examined by state management agencies regularly, but goods for carrying are scarce. Vietnamese shipping firms cannot compete with international firms.

Financial costs are burdening shipping firms. In 2009-2010, when they borrowed money from banks to buy ships, the market interest rates were sky high at 20-22 percent. 

A firm reportedly borrowed VND15 billion to build a 3000 CV ship worth VND20 billion. It has paid VND16 billion in principal and interest so far, but still owes VND25 billion to banks.

A senior executive of Vinalines commented that the shipping market has never been so bad before. In general, a downturn only lasts six years before the prosperity comes back. However, there has been no sign of recovery, though the current downturn period began in 2008.

The senior executive said Vinalines has sold six vessels to stop losses. The vessels were all over 20 years old, and they could not be used effectively. Most of the vessels were inoperative, but the company still had to pay money for maintenance.  

At the conference, Deputy Minister of Transport Nguyen Van Cong said the freight rate decreased sharply partially because of the unhealthy competition among shipping firms.

As firms tried to force the shipping fees down to scramble for clients, this gave golden opportunities to foreign firms.

“If Vietnamese shipping firms continue lowering fees, they will all sink together,” Cong said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các công ty vận tải biển tiếp tục chịu thua lỗ

Sự suy giảm tiếp diễn trong nhu cầu vận tải hàng hóa hạng nặng và vận chuyển đã đẩy các công ty vận tải vào chân tường. Nhiều doanh nghiệp trong số đó đã bị phá sản, trong khi những doanh nghiệp khác đã phải bán tàu để trả nợ.

Vào giữa năm 2016, Hội đồng quản trị của Công ty vận tải biển và bất động sản Việt Hải đã quyết định ngừng hoạt động vì thua lỗ lớn. Vốn cổ đông của công ty đã bị âm 1,8 nghìn tỷ vào cuối năm 2013.

Sau khi bán tất cả các tàu hàng, công ty này chỉ có khả năng chi trả 2,7 nghìn tỷ đồng và rơi vào phá sản.

Vietfrach với 50 năm kinh nghiệm cũng đã báo cáo thua lỗ 14.79 tỷ đồng vào năm 2015 trong 2 năm liên tiếp.

Nosco đã báo cáo lợi nhuận âm do suy giảm nhu cầu và lượng thuê tàu thuyền. Công ty đã báo cáo một khoản thua lỗ 3.1 nghìn tỷ đồng vào cuối quý I và khoản tiền lãi suất phải trả là 5,3 nghìn tỷ đồng.

Tại một cuộc họp các hãng vận tải được tổ chức mới đây, ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Diêm Điền tỉnh Thái Bình cho biết một số tàu đã phải chờ 25 ngày để có một lô hàng để chở.

Trong khi đó, giá cước vận tải là quá thấp: 70.000 đồng mỗi tấn để vận chuyển từ TP.HCM đến Hà Nội.

Theo ông Đạt, các mạch trong lưu thông được kiểm tra thường xuyên bởi các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng hàng hoá vẫn rất khan hiếm. Nhiều công ty vận tải biển của Việt Nam không thể cạnh tranh với các công ty quốc tế.

Chi phí tài chính đang đè nặng lên các công ty vận tải. Trong năm 2009-2010, khi họ vay tiền từ ngân hàng để mua tàu, lãi suất thị trường đã ở mức trên trời là 20-22 phần trăm.

Một doanh nghiệp báo cáo là đã vay 15 tỷ đồng để đóng một tàu 3000 CV trị giá 20 tỷ đồng. Đơn vị này đã trả 16 tỷ đồng tiền vốn và lời cho đến nay, nhưng vẫn còn nợ các ngân hàng 25 tỷ đồng.

Một lãnh đạo cấp cao của Vinalines nhận xét rằng thị trường vận chuyển trước đây chưa bao giờ tồi tệ. Nhìn chung, sự suy thoái thường chỉ kéo dài sáu năm trước khi sự thịnh vượng trở lại. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, mặc dù thời kỳ suy thoái đã bắt đầu vào năm 2008.

Giám đốc điều hành cấp cao cho biết Vinalines đã bán sáu tàu để ngăn chặn thiệt hại. Các con tàu đều trên 20 tuổi và chúng không thể được sử dụng một cách hiệu quả. Hầu hết các tàu đã ngừng hoạt động, nhưng công ty vẫn phải trả tiền để bảo trì.

Tại hội nghị, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Công cho biết giá cước giảm mạnh một phần là do sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty vận chuyển.

Vì các công ty đã cố gắng giảm giá vận chuyển xuống để tranh giành khách hàng, điều này đã cho các công ty nước ngoài cơ hội vàng.

Ông Công nói rằng: "Nếu các công ty Việt Nam tiếp tục giảm giá cước, họ cũng sẽ cùng chìm theo."

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục