Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các doanh nghiệp cần lao động nhưng nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn thất nghiệp

Các doanh nghiệp cần lao động nhưng nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn thất nghiệp

01/08/2016
Mức trung cấp

Businesses need workers but many graduates remain jobless

The latest labor bulletin shows that about 200,000 university graduates remained jobless, while businesses complain they cannot find enough workers to prepare for economic recovery. 

Trinh Thu Hang, 30, from Ha Giang province, has been looking for a job for eight years. 

Six years ago, she finished the Hung Yen Finance & Business Administration Junior College. Believing that a junior college degree was not good enough, Hang decided to continue studying at university. She finished Business & Technology University two years ago. But she still cannot find a job.

Nguyen Van Truyen, 22, from Hanoi, a graduate from the Hanoi University of Law, has applied for the post of legal assistant at many businesses in the last several months, but  has received no reply from employers. 

“I wish I can find a job with the monthly income of VND5-6 million,” he said. However, he feels pessimistic about job opportunities. “Two-thirds of my friends in the same class finished school at ‘distinction’ level, but only a few have found jobs,” he said. 

Chu Trong Thu from the personnel division of Amaccao, who has 20 years of experience in the field, confirmed that many university graduates still cannot find jobs even though they were excellent students at schools.

“There are two important requirements set by employers: professional knowledge and soft skills. Meanwhile, most candidates don’t have both factors,” he said.

“They can only satisfy 70 percent of requirements in theoretical professional knowledge and 30 percent in practice,” he said. 

Nguyen Ngoc Trinh, director of the Thanh Nien Hanoi Job Service Center, believes that the problem lies in the curricula followed by universities and junior colleges. Students mostly receive theoretical knowledge, while they don’t have many practicing hours which can prepare them for future jobs.

Trinh agrees with Thu that weakness at soft skills and foreign language skills are the reasons that make it difficult for university graduates to find jobs.

At the Thanh Nien Hanoi Job Service Center, the workers with vocational training can more easily find jobs and jobs with higher pay than those with avbachelor’s degree.

Thu went on to say that businesses are always thirsty for workers because they cannot find candidates who can satisfy the requirements. Amaccao, for example, needs 80-100 new graduates every year, but it can only find half of this amount.

The company needs more workers this year to serve the production expansion plan. It plans to employ 400-500 workers for three of its factories in Ha Nam, Thai Nguyen and Hanoi.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các doanh nghiệp cần lao động nhưng nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn thất nghiệp

Bản tin lao động mới nhất cho thấy có khoảng 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp, trong khi các doanh nghiệp phàn nàn rằng họ không thể tìm thấy đủ lao động để chuẩn bị cho việc phục hồi kinh tế.

Chị Trịnh Thu Hằng 30 tuổi đến từ tỉnh Hà Giang đã tìm việc trong 8 năm.

Sáu năm trước cô tốt nghiệp trường Cao đẳng kinh tế và quản trị kinh doanh Hưng Yên. Tin rằng bằng cửa nhân cao đẳng là chưa đủ, Chị Hằng quyết định tiếp tục học lên đại học. Chị tốt nghiệp Đại học kinh tế và công nghệ 2 năm trước. Nhưng vẫn chưa thể tìm được việc làm.

Anh Nguyễn Văn Truyền 22 tuổi, đến từ Hà Nội, tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội, đã ứng tuyển cho vị trí trợ lý pháp lý tại nhiều doanh nghiệp trong vài tháng qua, nhưng đã không nhận được câu trả lời từ nhà tuyển dụng.

"Tôi ước mình có thể tìm thấy một công việc với thu nhập hàng tháng khoảng 5-6 triệu đồng" anh nói. Tuy nhiên, anh cảm thấy bi quan về cơ hội việc làm. "Hai phần ba số bạn bè của tôi trong cùng một lớp học tốt nghiệp với bằng loại giỏi, nhưng chỉ có một vài người đã tìm được việc làm" anh nói.

Ông Chu Trọng Thu thuộc bộ phận nhân sự của Amaccao, người có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã xác nhận rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn không thể tìm được việc làm mặc dù họ là những sinh viên xuất sắc tại các trường.

"Có hai yêu cầu quan trọng được thiết lập bởi người sử dụng lao: kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Trong khi đó, hầu hết các ứng cử viên không có cả hai yếu tố này"ông nói.

"Họ chỉ có thể đáp ứng được 70% các yêu cầu về chuyên môn lý thuyết và 30% trong thực tế" ông nói.

Nguyễn Ngọc Trịnh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Niên Hà Nội, tin rằng vấn đề nằm trong chương trình giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng. Học sinh chủ yếu nhận được kiến thức về lý thuyết, trong khi họ không có nhiều thời gian để thực hành nhằm có thể chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Ông Trịnh đồng ý với ông Thu rằng sự yếu kém trong kỹ năng mềm và kỹ năng ngoại ngữ là những lý do khiến cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học gặp khó khăn trong việc tìm việc làm.

Tại Trung Tâm dịch vụ việc làm Thanh Niên Hà Nội, người lao động được đào tạo nghề có thể dễ dàng tìm được việc làm và việc làm với mức lương cao hơn so với người có bằng cử nhân.

Ông Thu cho rằng các doanh nghiệp luôn khát người lao động vì họ không thể tìm thấy các ứng cử viên có thể đáp ứng được các yêu cầu. Amaccao là ví dụ, họ cần 80-100 sinh viên tốt nghiệp mới mỗi năm, nhưng chỉ có thể tìm thấy một nửa số lượng này.

Công ty cần thêm lao động trong năm nay để phục vụ cho kế hoạch mở rộng sản xuất. Họ có kế hoạch tuyển dụng khoảng 400-500 công nhân cho ba nhà máy tại Hà Nam, Thái Nguyên và Hà Nội.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục