Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Các nhà khoa học cảnh báo về thói quen tái sử dụng chai nhựa của người Việt

Các nhà khoa học cảnh báo về thói quen tái sử dụng chai nhựa của người Việt

18/11/2016
Mức trung cấp

Scientists warn about Vietnamese habit of reusing plastic bottles

The reuse of plastic bottles in Vietnam may bring serious health consequences, according to scientists. 

US scientists, in a report released on October 18, affirmed that endocrine disrupting chemicals (EDC) can intervene in human hormone systems, affecting the body’s development and leading to vulnerability to diseases such as cancer, diabetes, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and autism. 

The chemicals can be found in thousands of products for daily use, from food-containing items made of metal and plastics to detergents, fire extinguishing agents, toys and cosmetics.

According to Nguyen Duy Thinh from the Biotechnology and Food Technology Institute, there are many different kinds of plastic bottles made of different compounds. There are about 25 types of plastics used to make packing and there are different types of bottles for different purposes, including fish sauce, drinks, milk and cosmetics.

Bottles are safe when containing certain substances, but they are toxic if containing other substances. The bottles themselves are not toxic, but the toxicity depends on the liquid the bottles contain.

There are also plastics bottles which are unsafe, but are safe if technological solutions are applied. The bottles for containing milk, for example, are made of PVC, but their inside part is covered with a PE layer.

Therefore, Thinh said it is necessary to clarify what kinds of plastic bottles will become toxic when containing different kinds of liquid.

Packaging for food is always a matter of concern. However, there is no laboratory in Vietnam which specializes in conducting research about packaging toxicity.

“I am really worried about this. However, Vietnam still doesn’t have research work on the matter," said Pham Gia Khai, Chair of the Cardiovascular Association.

“The number of cancer cases has been increasing rapidly. Cancer is caused mostly by unsafe food and the polluted environment,” he said.

“It is unsafe to use Chinese porcelain because there is much lead in the products. I know this, but I still cannot find any solution. Some scientists and I are continuing research on this,” he said.

The scientist went on to say that the liquid contained in plastic tubs, pots and bottles will become toxic overnight, and that nothing is better than clay or cast-iron pots.

“Plastic products should not be reused. They should be thrown away after the first use, because they will become unsafe later,” he said, adding that he has shifted to use glassware and pottery. 

People now tend to use traditional materials to avoid toxicity and fatal diseases.

However, the majority of Vietnamese have the habit of reusing plastic bottles to save money.

Source: Đất Việt

 

 

Các nhà khoa học cảnh báo về thói quen tái sử dụng chai nhựa của người Việt

Theo các nhà khoa học việc tái sử dụng chai nhựa tại Việt Nam có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Các nhà khoa học Mỹ, trong một báo cáo phát hành vào ngày 18 tháng 10, khẳng định rằng hóa chất gây ảnh hưởng nội tiết (EDC) có thể can thiệp vào hệ thống nội tiết tố con người, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể và dẫn đến tổn thương đến các bệnh như ung thư, tiểu đường, rối loạn quá trình tập trung và quá hiếu động (ADHD) và tự kỷ.

Các hóa chất này có thể được tìm thấy trong hàng ngàn sản phẩm để sử dụng hàng ngày, từ các mặt hàng đồ đựng thực phẩm làm bằng kim loại và nhựa tới các chất tẩy rửa, chất chữa cháy, đồ chơi và mỹ phẩm.

Theo ông Nguyễn Duy Thịnh từ viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm: có rất nhiều loại chai nhựa khác nhau làm bằng hợp chất khác nhau. Có khoảng 25 loại nhựa được dùng để làm bao bì và có nhiều loại chai khác nhau dùng cho các mục đích khác nhau, bao gồm chai đựng nước mắm, nước uống, sữa và mỹ phẩm.

Chai được xem là an toàn khi có chứa một số chất này, nhưng chúng lại là độc hại nếu có chứa các chất khác. Các chai tự bàn thân nó không phải là độc hại, nhưng độc tính phụ thuộc vào chất lỏng được chứa đựng trong chai.

Ngoài ra còn có những chai nhựa không an toàn, nhưng chúng sẽ an toàn nếu được áp dụng các giải pháp công nghệ .Các chai để đựng sữa, ví dụ chúng được làm bằng nhựa PVC, nhưng phần bên trong của chúng được bao phủ bằng một lớp PE.

Do đó, ông Thịnh cho rằng việc làm rõ các loại chai nhựa nào sẽ trở nên độc hại khi chứa các loại chất lỏng nào là điều cần thiết.

Bao bì cho thực phẩm luôn là một vấn đề được quan tâm. Tuy nhiên, không có phòng thí nghiệm nào tại Việt Nam chuyên nghiên cứu về thuộc tính của bao bì.

Ông Phạm Gia Khải, chủ tịch của Hiệp hội Tim mạch cho biết: "Tôi thực sự lo lắng về điều này. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có công trình nghiên cứu về vấn đề này"

Ông nói: "Số lượng các trường hợp ung thư đã tăng lên nhanh chóng. Ung thư chủ yếu là do thực phẩm không an toàn và môi trường ô nhiễm"

Ông nói tiếp: "Sử dụng đồ sứ Trung Quốc là điều không an toàn vì có nhiều chì trong các sản phẩm. Tôi biết điều này, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp nào. Một số nhà khoa học và tôi đang tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này"

Các nhà khoa học đã tiếp tục khẳng định rằng chất lỏng chứa trong chậu nhựa, lu và chai sẽ hoá thành chất độc hại nếu để qua đêm và rằng không có gì tốt hơn so với các chậu đất sét hoặc chậu gang

"Các sản phẩm nhựa không nên tái sử dụng. Chúng phải được vứt bỏ sau khi sử dụng lần đầu tiên, bởi vì chúng sẽ trở nên không an toàn sau đó," ông nói, và cho biết thêm rằng ông đã chuyển sang sử dụng thủy tinh và gốm.

Con người bây giờ có xu hướng sử dụng vật liệu truyền thống để tránh các bệnh nhiễm độc và hay tử vong.

Tuy nhiên, đa số người Việt Nam có thói quen sử dụng lại các chai nhựa để tiết kiệm tiền.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục