Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Các nước giàu có đẩy mạnh 'năng lượng bẩn' ở châu Phi

Các nước giàu có đẩy mạnh 'năng lượng bẩn' ở châu Phi

28/07/2018
Mức trung cấp

Rich countries pushing 'dirty energy' in Africa, report claims

Study finds that while wealthy nations advocate renewables at home, 60% of aid to African energy projects went on fossil fuels.

A power station on the River Nile, Cairo. Finance to Africa’s energy sector was heavily weighted towards three countries – Egypt, Angola and South Africa. Photograph: Amr Dalsh/Reuters

Wealthy governments have been accused of promoting fossil fuel development in Africa at the expense of clean energy.

Analysis showed 60% of public aid for energy projects was spent on fossil fuels, compared with just 18% on renewables.

Oil Change International, a clean energy advocacy group that conducted the study, estimated aid to Africa’s energy sector was $59.5bn (£45.3bn) between 2014 and 2016.

It found governments that were moving away from fossil fuels at home continued to fund such projects in Africa, where communities are experiencing the worst impact from climate change.

Egypt, Angola and South Africa received nearly half of the aid for energy over this period.

Of the regional and multilateral development banks and 10 countries examined for the study, China gave the most to the energy sector, providing $5bn a year, 88% of which was spent on fossil fuels. It did not appear to finance any renewable projects on the continent. Nearly three-quarters of the money supported oil and gas extraction, and another 13% supported coal-fired power generation.

After China came the World Bank Group (WBG), Japan and Germany. The report estimated the Bank financed mostly fossil fuel infrastructure over this period, although such lending is expected to fall after a recent announcement that it would  for upstream oil and gas from 2019.

The WBG disputes the estimates.

Mohamed Adow, international climate change lead at Christian Aid, said: “These countries are using their aid budgets to promote development in Africa on one hand, while their climate change-causing subsidies cancel out these gains with the other. Rich countries must stop pushing their dirty energy on Africa and use their wealth to provide energy that is clean, green and will serve Africa and the world for years to come.”

He described the analysis of China’s aid spending on energy in Africa as “shocking”, given that it is heavily investing in renewables at home to stop pollution in its cities.

The report showed less than 2% of aid to Africa’s energy sector went to renewables or small-scale de-centralised energy schemes, which experts say are ideally suited to the continent’s scale, development status and sparse population density.

A recent report by the NGO Tearfund, which calls for more renewable energy, found that , mainly in sub-Saharan Africa, would still be without electricity in 2030.

“When deciding on energy projects in Africa, the most important question should be: is this project in the best long-term interests of the people?“ said Thuli Makama, senior advisor for Africa at Oil Change International.

“Governments should improve transparency around contracts, financing terms and energy planning, and engage in more meaningful dialogue with civil society to address this question.”

The analysis also showed much of the bilateral public finance for energy in Africa supported the commercial interests of donor countries.

Friends of the Earth US, which is calling for two-thirds of energy finance to go to distributed renewables, said: “Public finance continues to be skewed toward fossil fuels in Africa even though these are the communities who are experiencing the worst impacts from climate change. If countries want to help Africa improve access to electricity without suffering even greater impacts from climate change, they need to shift away from fossil fuels and provide millions more toward distributed renewables, especially in rural communities.”

A spokesman for the World Bank said that while it welcomed efforts to quantify public finance for energy in Africa, it disagreed with the methodology used in the report and the figures published for WBG.

He said: “The World Bank is committed to helping countries improve access to affordable, reliable and sustainable energy in Africa and in other regions.”

He added that WBG had financed 25% of all the solar mini-grid projects in developing countries, mainly in Africa and South Asia, and was “on track to provide 20% of the total projected investment needed in off-grid solar home systems for the developing world over the next four years”.

He said the World Bank Group had exceeded the climate finance target it set for 2020, including by directly supporting or integrating 18 gigawatts of additional renewable energy into electricity grids and mobilising more than $10bn in commercial finance for clean energy over the past two years.

The Guardian approached the China Development Bank for comment, but did not receive a response before publication.

Scientists showed in 2015 that to keep under the internationally agreed 2C global warming limit, then most existing fossil fuel reserves need to stay in the ground. Last year, the G20 nations were accused of hypocrisy for talking tough on global warming but providing four times more public finance for fossil fuels than for renewables.

Source: Theguardian

 

Các nước giàu có đẩy mạnh 'năng lượng bẩn' ở châu Phi

Nghiên cứu cho thấy rằng trong khi các quốc gia giàu đang sử dụng năng lượng tái tạo, thì có 60% viện trợ cho các dự án năng lượng được chi cho nhiên liệu hóa thạch ở châu Phi.

Một nhà máy điện trên sông Nile, Cairo. Khoản viện trợ cho lĩnh vực năng lượng của châu Phi đã bị ảnh hưởng nặng nề nhằm đến ba nước - Ai Cập, Angola và Nam Phi. Ảnh: Amr Dalsh / Reuters

Các quốc gia giàu có đã bị buộc tội vì thúc đẩy phát triển nhiên liệu hóa thạch ở châu Phi trả giá bằng năng lượng sạch.

Phân tích cho thấy 60% viện trợ công cho các dự án năng lượng đã được chi cho nhiên liệu hóa thạch, trong khi đó chỉ có 18% cho năng lượng tái tạo.

Oil Change International, một nhóm ủng hộ năng lượng sạch đã tiến hành nghiên cứu, ước tính viện trợ cho lĩnh vực năng lượng của châu Phi là 59,5 tỷ đô la (£45,3 tỷ) từ năm 2014 đến năm 2016.

Nghiên cứu đã cho thấy rằng các quốc gia đang dần từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch tại quốc gia để tiếp tục tài trợ cho các dự án như vậy ở châu Phi, nơi các cộng đồng đang chịu đựng tác động tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu.

Ai Cập, Angola và Nam Phi đã nhận được gần một nửa viện trợ cho năng lượng trong giai đoạn này.

Trong số các ngân hàng phát triển khu vực và đa phương cùng với 10 quốc gia được nghiên cứu, Trung Quốc đã đầu tư nhiều nhất cho lĩnh vực năng lượng, cung cấp 5 tỷ đô la một năm, 88% trong số đó được chi cho nhiên liệu hóa thạch. Nó dường như không tài trợ cho bất kỳ dự án tái tạo nào trên lục địa. Gần ba phần tư số tiền trên được hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt, và còn 13% hỗ trợ cho sản xuất điện chạy bằng than.

Sau Trung Quốc là đến Tập đoàn Ngân hàng Thế giới (WBG), Nhật Bản và Đức. Báo cáo ước tính Ngân hàng đã tài trợ phần lớn cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn này, mặc dù khoản vay như vậy dự kiến ​​sẽ giảm sau khi có một thông báo gần đây cho rằng sẽ hướng tới lĩnh vực khai thác dầu và khí đốt từ năm 2019.

WBG đang bàn cãi về các ước tính.

Mohamed Adow, chuyên gia về biến đổi khí hậu quốc tế tại Christian Aid, cho biết: “Một mặt những nước này đang sử dụng ngân sách viện trợ của họ để thúc đẩy phát triển ở châu Phi, mặt khác trong khi khoản trợ cấp của họ gây biến đổi khí hậu đang làm bác bỏ những lợi ích này. Các nước giàu có phải ngừng đẩy mạnh năng lượng bẩn vào châu Phi và sử dụng tài chính của họ để cung cấp năng lượng sạch, xanh và sẽ có lợi cho châu Phi và thế giới trong nhiều năm sắp tới ”.

Ông mô tả phân tích khoản chi viện trợ của Trung Quốc cho năng lượng ở châu Phi thực sự "gây sốc", vì nước này đang đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo để ngăn chặn ô nhiễm cho các thành phố trong nước.

Báo cáo cho thấy gần 2% viện trợ cho lĩnh vực năng lượng của châu Phi đã chuyển sang các dự án năng lượng tái tạo hoặc các dự án quy mô nhỏ tập trung, điều mà các chuyên gia nói là phù hợp lý tưởng với quy mô, tình trạng phát triển và mật độ dân số thưa của lục địa.

Một báo cáo gần đây của tổ chức phi chính phủ (NGO) Tearfund, là tổ chức kêu gọi có thêm năng lượng tái tạo, đã phát hiện ra rằng chủ yếu ở châu Phi khu vực Hạ Sahara vẫn sẽ không có điện vào năm 2030.

“Khi quyết định đầu tư vào dự án năng lượng ở châu Phi, câu hỏi quan trọng nhất là: dự án này có mang lại lợi ích lâu dài nhất cho người dân không?” theo Thuli Makama, cố vấn cấp cao của châu Phi tại Oil Change International cho biết.

"Các nước cần cải thiện tính minh bạch liên quan trong các hợp đồng, điều khoản tài chính và lập kế hoạch năng lượng, và tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa hơn với cộng đồng dân sự để giải quyết vấn đề này."

Phân tích cũng cho thấy phần lớn tài chính công song phương cho năng lượng ở châu Phi đã hỗ trợ lợi ích thương mại cho các nước tài trợ.

Tổ chức Friends of the Earth ở Mỹ đang kêu gọi hai phần ba tài trợ năng lượng cho các nguồn năng lượng tái tạo được phân phối, nói rằng: “Tài chính công tiếp tục bị lệch hướng về nhiên liệu hóa thạch ở châu Phi mặc dù đây là những cộng đồng đang chịu tác động xấu nhất do thay đổi khí hậu. Nếu các nước muốn giúp châu Phi cải thiện khả năng tiếp cận điện mà không phải chịu tác động do biến đổi khí hậu, họ cần phải dần chuyển bỏ nhiên liệu hóa thạch và cung cấp hàng triệu đô la cho năng lượng tái tạo phân tán, đặc biệt là ở các cộng đồng vùng nông thôn.

Một phát ngôn viên của Ngân hàng Thế giới cho biết, trong khi nó hoan nghênh những nỗ lực để định lượng tài chính công cho năng lượng ở châu Phi, nhưng nó không đồng ý với phương pháp được sử dụng trong báo cáo và các số liệu được công bố cho WBG.

Ông nói: “Ngân hàng Thế giới cam kết giúp các quốc gia cải thiện khả năng tiếp cận với năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và bền vững ở châu Phi và ở các khu vực khác”.

Ông nói thêm rằng WBG đã tài trợ 25% tất cả các dự án lưới điện mặt trời ở các nước đang phát triển, chủ yếu ở châu Phi và Nam Á, và đang "cung cấp 20% tổng mức đầu tư dự kiến ​​cần thiết cho các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới cho sự phát triển của thế giới trong bốn năm tới ”.

Ông cho biết Tập đoàn Ngân hàng Thế giới đã vượt mục tiêu tài chính khí hậu đặt ra cho năm 2020, bao gồm hỗ trợ trực tiếp hoặc tích hợp 18 gigawatt năng lượng tái tạo bổ sung vào lưới điện và huy động hơn 10 tỷ đô la tài chính thương mại cho năng lượng sạch trong hai năm qua.

Guardian đã tiếp cận Ngân hàng Phát triển Trung Quốc để nói về vấn đề này, nhưng không nhận được phản hồi trước khi công bố.

Các nhà khoa học cho thấy trong năm 2015 đã kiềm chế được giới hạn làm nóng lên toàn cầu 2C được tán thành trên trường quốc tế, thì hầu hết trữ lượng nhiên liệu hóa thạch hiện tại cần phải ở trong lòng đất. Năm ngoái, các quốc gia G20 đã bị buộc tội là đạo đức giả vì nói về sự khắc nghiệt của sự nóng lên toàn cầu, nhưng cung cấp tài chính công khai gấp bốn lần cho nhiên liệu hóa thạch thay vì cho năng lượng tái tạo.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục