Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường Đại học sẽ làm thế nào để rút ngắn thời gian đào tạo?

Các trường Đại học sẽ làm thế nào để rút ngắn thời gian đào tạo?

19/12/2016
Mức trung cấp

How will universities shorten their training time?

The proposed reduction in training time at universities cannot be easily applied at all schools and in all majors. Medical students, for example, may have to spend more time at school.

The rector of a Hanoi-based university said it was reasonable for economics and social sciences schools to cut the training time to allow students to get a job sooner and to save costs and society’s resources.

Many schools have applauded the Ministry of Education and Training (MOET) decision to cut the training time for university education from 4-6 years to 3-5 years. 

In fact, the credit-based study policy applied by the majority of schools in Vietnam also allows students to finish their study after 3 or 3.5 years instead of 4 years. Therefore, these schools won’t find it difficult to shorten training as requested by MOET.

Bui Duc Trieu, head of the training division of the Hanoi Economics University, confirmed that with 120-130 credits, about 10-15 percent of the school’s students can finish one semester earlier.

However, some education experts warned that not all schools would be able to cut the training time. While it is easy to do this with social sciences and economics training majors, it will be nearly impossible for specific majors, including health sciences.

“To shorten training time, schools will have to redesign the curricula and cut lessons of theoretical subjects. It will be impossible to shorten the training time while maintaining the current curricula,” an expert said.

Tran Khac Thac, vice rector of the Hanoi Water Resources University, said re-designing curricula doesn’t simply mean eliminating subjects. It is necessary to check and rearrange the lesson plans for every subject. It is also necessary to add practice hours to improve students’ skills which will be useful for their future jobs.

Tran Van Top, vice rector of the Hanoi University of Technology, said there are two curricula applied at the school for 4-year and 5-year training programs. The students finishing 4-year programs will get a bachelor’s degree, while those who finish 5-year program will become engineers.

Top said if the training time is shortened, students won’t be able to receive necessary knowledge.

Nguyen Huu Tu, vice rector of Hanoi Medical University, also said that shortening the training time would be fine for the majority of schools, but would place difficulties on some special majors.

He said all medical schools in Vietnam have a 6-year training program and no school has considered cutting the training time.

Source: Thanh Lịch (VIETNAMNET)

 

 

Các trường Đại học sẽ làm thế nào để rút ngắn thời gian đào tạo?

Việc giảm thời gian đào tạo tại các trường đại học đã được đề xuất có thể sẽ không dễ dàng áp dụng cho tất cả các trường học và cho tất cả các ngành học. Y khoa là một ví dụ, sinh viên có thể phải dành thêm nhiều thời gian ở trường.

Hiệu trưởng của một trường đại học tại Hà Nội cho biết giảm thời gian đào tạo sẽ là hợp lý cho các ngành kinh tế và khoa học xã hội, việc này cho phép sinh viên tìm được một công việc sớm hơn, tiết kiệm chi phí và nguồn lực của xã hội.

Nhiều trường đã vỗ tay tán thưởng quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) trong việc cắt giảm thời gian đào tạo đối với giáo dục đại học từ 4-6 năm xuống còn 3-5 năm.

Trong thực tế, chính sách học theo tín chỉ được áp dụng bởi phần lớn các trường ở Việt Nam cũng cho phép sinh viên hoàn thành việc học của họ sau 3 hoặc 3,5 năm thay vì 4 năm. Do đó, các trường này sẽ không gặp khó khăn trong việc rút ngắn thời gian đào tạo theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng đào tạo của trường Đại học Kinh tế Hà Nội, khẳng định rằng với 120-130 tín chỉ, thì có khoảng 10-15 phần trăm học sinh của trường có thể hoàn thành sớm hơn 1 học kỳ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng không phải tất cả các trường sẽ có thể cắt giảm thời gian đào tạo. Trong khi chính sách này rất dễ áp dụng cho các ngành khoa học xã hội và các chuyên ngành đào tạo kinh tế, thì nó sẽ gần như không thể được đối với ngành học chuyên sâu, bao gồm cả các ngành khoa học sức khỏe.

Một chuyên gia nói rằng "Để rút ngắn thời gian đào tạo, các trường sẽ phải thiết kế lại chương trình giảng dạy và cắt giảm những môn học lý thuyết. Việc rút ngắn thời gian đào tạo sẽ là không thể nếu tiếp tục duy trì các chương trình giảng dạy hiện nay".

Ông Trần Khắc Thạc, Phó Hiệu trưởng của trường Đại học Thủy lợi Hà Nội cho biết việc tái thiết kế chương trình giảng dạy không chỉ đơn giản có nghĩa là loại bỏ bớt các môn học. Việc kiểm tra và sắp xếp lại kế hoạch bài học cho mỗi môn học là rất cần thiết. Việc bổ sung thêm giờ thực hành để cải thiện kỹ năng cho sinh viên sẽ hữu ích cho công việc tương lai của họ.

Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Hà Nội cho biết có hai chương trình được áp dụng tại trường học cho các chương trình đào tạo 4 năm và 5 năm. Các sinh viên hoàn thành chương trình 4 năm sẽ nhận được bằng cử nhân, trong khi những người hoàn thành chương trình 5 năm sẽ trở thành kỹ sư.

Ông Tớp cho biết nếu thời gian đào tạo được rút ngắn, học sinh sẽ không thể nhận được đủ những kiến thức cần thiết.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cũng nói rằng việc rút ngắn thời gian đào tạo sẽ tốt cho phần lớn các trường, nhưng sẽ đặt ra những khó khăn cho một số ngành đặc biệt.

Ông cho biết tất cả các trường y ở Việt Nam đều có một chương trình đào tạo kéo dài 6 năm và không có trường nào xem xét việc cắt giảm thời gian đào tạo.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục