Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Cách để bạn đi du lịch hoàn toàn miễn phí

How to travel the world for free

Do you like to travel in style or could you sleep in a cave? In the city of Petra, people have been living in caves for thousands of years.

One man, named Al-Bedoul, lives in the same cave that's been owned by his family for hundreds of years. Al-Bedoul welcomes travelers from around the world to stay in his cave for free.

He is one of a growing community of couch surfers around the world. Couch surfers stay for free at other couch surfers' homes when they travel.

Al-Bedoul is an unusual couch surfer. Most couch surfers live in normal traditional houses and apartments. It's called "couch surfing," because many of these people don't have a guest room to offer, but they do have a couch.

And that's fine for a lot of people. What about you? Could you sleep on a stranger's couch in another country?

Travel is one of the greatest things you can do for you own personal growth , but it can be expensive.

Couch surfing is completely free. There is no money changing hands, so it's becoming more and more popular, especially with young people in their 20s and 30s, who want to travel, but don't have much money.

And of course, travel can be great for improving your language skill. There are now over 4 million couch surfing hosts in 246 countries, and 70% of them speak English. What a great opportunity to not just be a tourist, but to make real friends with native English speakers.

Couchsurfing.com was started by a company in San Francisco. Their mission is to create a global community where people can make "meaningful connections with the people and places they encounter." What do you think? Would you try couch surfing on your next trip?

Source: Deep English

 

 

Cách để bạn đi du lịch hoàn toàn miễn phí

Bạn có muốn du lịch bụi hay bạn có thể ngủ trong một cái hang được không? Ở một thành phố của Petra, nhiều người đã và đang sống trong những cái hang động đã tồn tại hàng ngàn năm.

Một người đàn ông có tên là Al-Bedoul, sống trong một cái hang giống như của gia đình ông đã sở hữu hàng trăm năm về trước. Al-Bedoul chào đón khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến ở lại trong cái hang động của ông ấy hoàn toàn miễn phí.

Ông ấy là một trong những thành viên trong cộng đồng couch surfers (những người cho ở trọ miễn phí) trên khắp thế giới. Những couch surfer được ở lại miễn phí trong những ngôi nhà của những thành viên Couch surfer khác khi họ đến du lịch.

Al-Bedoul là một thành viên hiếm gặp của couch surfer. Phần lớn những thành viên couch surfer sống trong những ngôi nhà truyền thống và những căn hộ bình thường. Gọi là "couch surfing" bởi vì nhiều người trong số họ không có phòng cho khách nghĩ lại, nhưng họ chắc chắn là phải có một chiếc ghế dài(couch).

Và điều này khá ổn với nhiều người, còn bạn thì sao? Bạn có thể ngủ trên một chiếc ghế dài trong nhà một người lạ ở một đất nước khác được không?

Du lịch là một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể thực hiện giúp bạn phát triển bản thân mình, nhưng điều này có thể khá đắt đỏ.

Nhưng với couch surfing thì lại hoàn toàn miễn phí. Không có tiền trao tay nhau, vì vậy couch surfing ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt với những người trẻ trong độ tuổi 20 và 30-những người muốn đi du lịch, nhưng lại không có nhiều tiền.

Và dĩ nhiên là đi du lịch có thể là một cách tốt trong việc cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của bạn. Hiện tại đang có hơn 4 triệu couch surfing tiếp đón khách tại 246 nước, và 70% trong số họ nói tiếng Anh. Đó là một cơ hội tuyệt vời không chỉ là một du khách, mà nó còn giúp bạn tạo một tình bạn thật sự với những người nói Tiếng Anh bản ngữ.

Couchsurfing.com được thành lập bởi một công ty ở San Francisco. Sứ mệnh của họ là tạo nên một cộng đồng toàn cầu nơi mọi người có thể tạo nên "sự gắn kết đầy ý nghĩa với những con người và những nơi họ đến." Bạn nghĩ sao? Bạn sẽ thử couch surfing trong chuyến đi tới của bạn chứ?

Dịch bởi: Ân Huệ

 

TỪ VỰNG

Travel in style: du lịch bụi

Own personal growth: phát triển cá nhân

Money changing hands: tiền trao tay

Host (n): người tiếp đón khách, chủ nhà trọ

Misson (n): sứ mệnh

Encounter  s.b/s.th (v): gặp một ai đó, trải nghiệm một điều gì đó