Khóa học Combo tiếng Anh giao tiếp và TOEIC 9 tháng tiết kiệm đến 3.000.000 đ trong tháng 3/2016. Đăng ký ngay hôm nay!

Danh mục

Chuyên ngành Kỹ thuật

Học tiếng Anh qua các bản tin song ngữ Anh-Việt về các chuyên ngành kỹ thuật như: Cơ khí- Chế tạo, Kiến trúc- Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Nông lâm ngư nghiệp và Y tế- Sức khỏe.

Chưa có bài viết nào.