Khóa học Combo tiếng Anh giao tiếp và TOEIC 9 tháng tiết kiệm đến 3.000.000 đ trong tháng 3/2016. Đăng ký ngay hôm nay!

Danh mục

Cơ khí - Chế tạo

Trang tin song ngữ Anh-Việt dành cho các bạn sinh viên và người đi làm trong trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo. Nhiều bài viết chuyên ngành cơ khí- chế tạo và có thống kê những từ vựng hay dùng trong lĩnh vực này.