Khóa học Combo tiếng Anh giao tiếp và TOEIC 9 tháng tiết kiệm đến 3.000.000 đ trong tháng 3/2016. Đăng ký ngay hôm nay!

Danh mục

Công nghệ thông tin

Tin tức công nghệ thông tin song ngữ Anh-Việt dành cho kỹ sư và sinh viên quan tâm tới các bài viết tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt và các từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin.