Khóa học Combo tiếng Anh giao tiếp và TOEIC 9 tháng tiết kiệm đến 3.000.000 đ trong tháng 3/2016. Đăng ký ngay hôm nay!

Danh mục

Kỹ năng mềm trong giao tiếp tiếng Anh

Kỹ năng mềm trong giao tiếp tiếng Anh hay còn gọi là 'Chức năng của tiếng Anh' hay 'Chức năng của ngôn ngữ tiếng Anh' (Functions of English). Bao gồm nhiều bài viết về các tình huống sử dụng tiếng Anh một cách thực tế.