Khóa học Combo tiếng Anh giao tiếp và TOEIC 9 tháng tiết kiệm đến 3.000.000 đ trong tháng 3/2016. Đăng ký ngay hôm nay!

Danh mục

Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt

Chuyên mục bao gồm các truyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt và các câu chuyện song ngữ hay và ý nghĩa khác trong cuộc sống. Đọc truyện song ngữ là cách bạn vừa giải trí vừa học tiếng Anh.