Khóa học Combo tiếng Anh giao tiếp và TOEIC 9 tháng tiết kiệm đến 3.000.000 đ trong tháng 3/2016. Đăng ký ngay hôm nay!

Danh mục

Học Writing theo bài viết mẫu

Đây là chuyên mục không chỉ đơn thuần giới thiệu các bài viết IELTS writing mẫu như các trang web khác. Bạn sẽ đọc, biết phân tích một bài viết và tiếp đến là tự thực hành để có thể viết tốt hơn bài viết mẫu.