TWO GOATS

Once a goat was grazing on the grassy slope of a hill near a stream. It decided to taste the grass on the hills across. A narrow log served as a bridge across the stream. While crossing the bridge, it saw another goat coming from the other side. The bridge was so narrow that only one animal could cross the bridge at a time.

The first goat said to the other, "Let me pass first."

"You let me pass first", snapped the other goat.

They started threatening each other and finally got into a terrible fight, so savagely that they lost their balance and fell into the stream.

The other goats grazing on the hills saw this spectacle and learnt a lesson.

After few days, two other goats faced the same problem. They happened to be on the bridge at the same time facing each other and unable to move further.

One goat said to the other, "I'll sit down and you can step over my body."

"Thank you. Next time, I'll sit down and let you cross first."

Thus both of them were able to cross the bridge safely.

Source: Kids Front

 

 

Hai con dê

Ngày xưa có một con dê đang ăn cỏ trên đoạn dốc đầy cỏ của ngọn đồi gần một con suối. Nó quyết định thưởng thức mùi vị cỏ trên ngọn đồi bên kia. Một lối đi hẹp dài được làm như một chiếc cầu bắc ngang qua con suối. Trong khi đang vượt qua cái cầu, nó nhìn thấy một con dê khác đang đến từ đồi bên kia. Cái cầu quá nhỏ chỉ đủ cho một con đi qua mà thôi.

Con dê thứ nhất nói với con dê kia, "Để tôi qua cầu trước".

"Bạn để tôi qua trước", con dê khác trả nói.

Chúng đã bắt đầu dọa nhau và cuối cùng có một cuộc ẩu đả khủng khiếp, vì đối đầu mà chúng mất sự cân bằng và đã ngã xuống dòng suối.

Những con dê khác gặm cỏ trên ngọn đồi đã nhìn cảnh tượng đó và rút được một bài học.

Vài ngày sau, hai con dê khác cũng gặp chuyện như vậy. Chúng cũng gặp nhau trên chiếc cầu đó và không thể đi qua cầu được.

Một con dê nói với con dê khác:" Tôi sẽ ngồi xuống và bạn có thể bước qua người tôi."

"Cảm ơn bạn nha! Lần sau, mình sẽ ngồi xuống và để bạn bước qua trước."

Do đó, chúng đều vượt qua chiếc cầu an toàn.

 

Dịch bởi: GiangLe