Bài viết liên quan:

The plane tree

Two Travellers, walking in the noonday sun, sought the shade of a widespreading tree to rest. As they lay looking up among the pleasant leaves, they saw that it was a Plane Tree.

"How useless is the Plane!" said one of them. "It bears no fruit whatever, and only serves to litter the ground with leaves."

"Ungrateful creatures!" said a voice from the Plane Tree.

"You lie here in my cooling shade, and yet you say I am useless! Thus ungratefully, O Jupiter, do men receive their blessings!"

Our best blessings are often the least appreciated.

 

Source: Aesop Fables

 

 

Cây tiêu huyền

Hai du khách, đang đi dưới ánh nắng của buổi trưa hè, tìm một tán cây rộng để nghỉ ngơi. Khi họ nằm và nhìn lên những chiếc lá, họ thấy rằng đó là một cây tiêu huyền.

"Sao lại là cây tiêu huyền vô ích này nhỉ!" một trong hai người nói. "Nó không ra quả hay bất cứ thứ gì khác, và chỉ làm mặt đất có rác khi rụng lá mà thôi."

"Đúng là những người vô ơn" một giọng nói vang ra từ cây tiêu huyền.

"Bạn nằm đây dưới tán cây râm mát của tôi, nhưng bạn lại nói tôi vô dụng ư! Với sự vô ơn như thế thì, ôi thần Jupiter, liệu rằng những người đàn ông này có nhận được phước lành của họ không!"

Làm ơn đôi lúc cũng không được đánh giá cao

Dịch bởi: cepnguyen