Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Chất lượng giáo dục mầm non bị nghi ngờ

Chất lượng giáo dục mầm non bị nghi ngờ

29/09/2016
Mức căn bản

Preschool quality in doubt

About 4.8 million children at preschools throughout the country face high risks – food contamination, accidents and child abuse.

A report of the Ministry of Education and Training (MOET) showed that 4.8 million children from three months to six years old go to preschools. 

Since state-owned preschools cannot satisfy the increasingly high demand, parents have to send their children to non-state schools though they feel insecure about the education quality.

An official of the Di An Town education sub-department in Binh Duong province said that there are 10 state-owned preschools and more than 100 private run schools and classes. The existing state-owned preschools can accommodate 25.5 percent of children, while 74.5 percent have to go to non-state ones.

Of 1,006 existing preschools in HCM City, there are only 431 state-owned ones. There are also 1,551 privately run classes, 121 of which have not been licensed.

A survey conducted by the Vietnam Education Science on preschool education establishments discovered a lot of latent risks: cleansing substances were put in the places within the reach of children, while wardrobes and furniture were located in unreasonable places which may cause incidents. 

Nguyen Thi My Trinh from the Vietnam Education Science Institute said when inspecting preschools, the preschools’ owners showed her the certificates on education management. However, when she gave questionnaire, some of them could not give answers because they were Illiterate. 

This means that the owners of the education establishments did not attend any training course, but they bought or borrowed the certificates.

“In such education establishments, there is a high possibility of children getting abused,” she commented.

Education experts also pointed out that the danger for children also comes from the teachers’ situation of physical and mental health.

Nguyen Thi Kim Anh, vice president of the HCM City Central Junior College cited a report by Nguyen Manh Ha from the Hanoi National University as saying that 90.3 percent of 333 surveyed teachers suffered from occupational stress.

Anh noted that preschool teachers face higher risk of catching stress than people in other careers.

Nguyen Tung Lam from the Hanoi Education Psychology Association noted that preschool teachers abuse children because they have to work under hard pressure.

The child abuse is seen mostly at privately run schools and household run classes, because the education establishments, trying to minimize the operation costs, employ untrained teachers and pay low wages to workers. Therefore, the teachers are discouraged in their works.

Deputy chair of Duong Noi Ward in Hanoi Nguyen Thi Thu noted that the current laws set too low requirements on preschool owners. One just needs to finish high school and 3-month vocational training certificate to set up a preschool.

Source: VIETNAMNET

 

 

Chất lượng giáo dục mầm non bị nghi ngờ

Khoảng 4.8 triệu trẻ em tại trường mầm non tư thục khắp đất nước đối mặt với những nguy cơ cao về thực phẩm bẩn, tai nạn và bạo hành trẻ em.

Một báo cáo của Bộ GD & ĐT chỉ ra rằng co 4.8 triệu trẻ em độ tuổi từ 3 đến 6 đi học trường mầm non.

Kể từ khi các trường mầm non công lập không thể đảm bảo nhu cầu gia tăng cao, các bậc phụ huynh phụ phải gửi em bé tới những trường tư thục mặc dù họ cảm thấy không an tâm về chất lượng giáo dục.

Một chính quyền địa phương của thị xã Dĩ An chi cục giáo dục tỉnh Bình Dương đã phát biểu: có 10 trường mầm non công lập và hơn 100 tư nhân hoạt động dưới hình thức trường học và các lớp học. Các trường mầm non công lập hiện có có thể đáp ứng với 25.5% số lượng trẻ em, trong khi đó 74.5% phải đến trường mầm non tư thục.

Tồn tại 1006 trường mầm non ở TP HCM, chỉ có 431 trường mầm non công lập. Có 1.551 trường tư nhân hoạt động dưới hình thức lớp học và 121 số đó không có giấy phép đăng ký.

Một sự nghiên cứu được tiến hành bởi viện Khoa học giáo dục Việt Nam về sự thành lập hệ thống giáo dục mẫu giáo đã phát hiện thấy nhiều vấn đề bất cập: Chất tẩy rửa được vẫn đặt tại nơi trong tầm với của trẻ, trong khi đó tủ và đồ dùng được đặt nơi vô lý có thể gây ra tai nạn cho các em.

Bà Nguyên Thị Mỹ Trinh đến từ viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã phát biểu khi thanh tra đến nhiều trường mẫu giáo, Hiệu trưởng ở những cơ sở này đã đưa cho cô ấy giấy chứng nhận quản lý giáo dục. Tuy nhiên, khi bà ấy đưa ra câu hỏi, nhiều người trong số họ không có câu trả lời bời vì họ thất học.

Điều này có nghĩa rằng thành lập trường giáo dục tư thục không tham dự bất kỳ khóa huấn luyện nào, nhưng họ đã mua hoặc mượn chứng chỉ.

Bà nói: "Trong trường hợp thành lập giáo dục như trên, có một khả năng cao trẻ em trở nên bị bạo hành"

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã chỉ ra rằng những mối nguy hiểm đến với  trẻ nhỏ cũng đến từ tình trạng sức khỏe và tinh thần của giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Trung tâm Central Junior College TP HCM đã trích dẫn một bài báo cáo Nguyễn Mạnh Hà đến từ trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội khi nói răng 90.3 % trong số 333 giáo viên được khảo sát chịu đựng áp lực nghề nghiệp.

Bà Anh đã lưu ý rằng giáo viên mầm non đối mặt với nguy cơ cao của vấn đề áp lực hơn là những người làm ngành khác.

Ông Nguyễn Tùng Lâm đến từ Hiệp hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã chú thích rằng giáo viên mầm non bạo hành trẻ em bởi vì họ phải làm việc với sức ép nặng nề.

Bạo hành trẻ em hầu như tại các trường tư nhân, và các lớp hộ gia đình, bởi vì thành lập giáo dục, đang cố gắng để giảm chi phí hoạt động, người lao động không được đào tạo và trả lương thấp. Vì vậy, giáo viên đã không được khích lệ để có động lực trong công việc.

Phó chủ tịch phường Dương Nội ở Hà nội Bà Nguyễn Thị Thu đã nói rằng luật hiện hành ban hành những yêu cầu quá thấp đối với các trường mầm non tư thục. Chi cần hoàn thành học xong trung học phổ thông và khóa huấn luyện chứng chỉ đào tạo nghề 3 tháng để thành lập mọt trường mầm non.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục