Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chủ đề: Một thế giới hợp nhất

Bài học tiếng Anh được sử dụng như một phần trong hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

One World

The Apollo program was a series of space flights with the goal of landing a man on the moon. This was finally accomplished in 1969 during the Apollo 11 mission when Neil Armstrong stepped onto the moon’s surface. As he did so, he famously said, “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” While the Apollo 11 space mission is the most well known, it was the Apollo 17 mission that brought home the most reproduced photograph of all time.

The crew of the Apollo 17 took the first and only full photograph of the earth taken by a human. The photo, named the Blue Marble, shows our earth as a perfect blue circle surrounded by the blackness of space. Astronauts have described the experience of seeing the Earth from space as breathtaking and awesome. The Blue Marble photo gave regular people a taste of that. With one photograph, humanity could see itself with fresh eyes. The view of the earth from space was one of unity, free from national boundaries. Suddenly we could see ourselves as one people, with one home. Released during the environmental movements of the 70’s it also became a symbol of how fragile our home is and how much we need to protect it.

Just like the Blue Marble has become a symbol of unity, a newly created Earth flag shines a light on the interconnection of life on earth. Swedish designer Oskar Pernefeldt carefully thought about how to represent the web of life that is earth.

“Centered in the flag, seven rings form a flower – a symbol of the life on Earth. The rings are linked to each other, which represents how everything on our planet, directly or indirectly, is linked. The blue field represents water which is essential for life – also as the oceans cover most of our planet’s surface. The flower’s outer rings form a circle which could be seen as a symbol of planet Earth and the blue surface could represent the universe.”

The Apollo space missions left behind 6 American Flags standing on the moon. To this day, 5 of them remain standing, but you wouldn’t recognize them. The red white and blue stars and stripes have all completely faded away leaving behind blank white flags. As we start to turn our eyes towards Mars and beyond, maybe it’s time to start planting Planet Earth flags instead.

Source: Deep English

Một thế giới hợp nhất

Chương trình Apollo là một chuỗi các chuyến bay không gian với mục đích đáp xuống mặt trăng của một người đàn ông. Đó là thành tựu cuối cùng vào năm 1969 với sứ mệnh của Apollo 11 khi Neil Armstrong bước xuống mặt trăng. Như cách anh ấy đã làm, anh ta nói rằng. "Đây là một bước nhỏ cho con người, nhưng là một bước nhảy lớn cho nhân loại." Trong khi sứ mệnh không gian của Apollo 11 được biết đến nhiều nhất, nhưng mãi tới khi Apollo 17 mới mang về bức ảnh đẹp nhất trong mọi thời đại.

Phi hành đoàn của Apollo 17 chụp lại lần đầu tiên và đó là bức ảnh đầy đủ của trái đất được chụp bởi một con người. Bức ảnh có tên là Hòn bi xanh, chỉ ra trái đất của chúng ta như là hình cầu màu xanh hoàn hảo bao quảnh bởi bóng tối của không gian. Nhà du hành vũ trụ đã mô tả trải nghiệm của việc nhìn thấy Trái đất từ không gian thật tuyệt đẹp và tuyệt vời. Bức ảnh Hòn bi xanh đã mang tới cảm xúc cho nhiều người. Với một tấm ảnh, con người có thể nhìn thấy bản thân của quả địa cầu như một con mắt tươi tắn. Quang cảnh của trái đất từ không gian là một sự thống nhất, không có biên giới quốc gia. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn bản thân chúng ta như một người với một ngôi nhà. Bức ảnh được giới thiệu rộng khắp trong suốt phong trào bảo vệ môi trường vào những năm 70 và nó cũng trở thành biểu tượng của sự mỏng manh của ngôi nhà chúng ta và chúng ta cần bảo vệ nó.

Bức ảnh Hòn bi xanh không chỉ trở thành biểu tượng của sự hợp nhất, mà nó còn tạo ra một lá cờ mới tỏa sáng trong sự kết nối cuộc sống trên Trái đất, Swedish nhà thiết kế Oskar Pernefeldt  đã suy nghĩ cẩn thận về thiết kế ra diện mạo của trái đất.

Với bức ảnh đó, ở chính giữa của lá cờ, 7 cái chuông có hình một bông hoa- một biểu tượng của cuộc sống trên Trái Đất. Cái chuông kết nối với nhau, cái mà đại diện mọi thứ như thế nào trong trái đất của chúng ta một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Màu xanh đại diện cho nước - điều cần thiết cho cuộc sống- cũng như đại dương bao gồm tất cả bề mặt hành tinh của chúng ta. Cái chuông vòng ngoài cùng của bông hoa có một hình tròn, cái mà có thể nhìn như một biểu tượng của hành tinh Trái Đất và bề mặt xanh có thể đại diện cho vũ trụ.

Nhiệm vụ không gian của Apollo để lại phía sau 6 lá cờ của Mỹ trên mặt trăng. Hôm nay, 5 trong số chúng vẫn còn cắm ở đó, nhưng bạn đã không còn nhận ra chúng. Những ngôi sao mà trắng đỏ và xanh và màu sọc tất cả đều hoàn toàn mờ dần đi để lại lá cờ trắng trống phía sau. Như chúng ta đã bắt đầu và hướng đôi mắt tới sao Hỏa và xa hơn nữa, có lẽ đó là thời gian để bắt đầu cắm lá cờ Hành tinh Trái đất để thay thế.

 

Dịch bởi: Huyentrang