Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề- Du lịch (Tourism)

Bài viết này được sử dụng như một phần trong các chủ đề tiếng Anh về Du lịch (Tourism), Các điểm đến du lịch (Tourist destination) trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Tourism

Tourism has changed a lot over the past few decades. It is actually quite a new thing. It probably didn't exist fifty years ago. The only people who travelled then were rich, and they were called travelers.

I guess tourism started in the late 60s and early 70s when airplane travel became cheap. The idea of foreign travel suddenly became very popular with millions.

Everyone wanted their two weeks of sun in the summer. Tourism today is a multi-billion-dollar industry. There is hardly a corner of the Earth untouched by tourism.

The number of tourists is also rocketing. Millions of people from Russia, India and China are now taking vacations. Tourism really is making the world a global village. I'm not sure if this is a good or a bad thing.

Source: Listenaminute.com

Du lịch

Du lịch đã thay đổi rất nhiều trong vài thập kỷ qua. Nó thực sự là một điều khá mới mẻ. Nó có thể không tồn tại năm mươi năm trước. Chỉ có những người đi du lịch sau đó trở nên giàu có, và họ được gọi là du khách.

Tôi đoán du lịch bắt đầu vào cuối những năm 60 và đầu những năm 70 khi máy bay du lịch đã trở nên rẻ hơn. Ý tưởng của du lịch nước ngoài đột nhiên trở nên rất phổ biến với hàng triệu người.

Mọi người đều muốn có hai tuần nghỉ tuyệt vời (the great time of two weeks) trong mùa hè. Du lịch hiện nay là một ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la. Hầu như không có một góc nào của trái đất là không bị ảnh hưởng bởi du lịch.

Số lượng khách du lịch cũng tăng vọt. Hàng triệu người từ Nga, Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay đang có các kỳ nghỉ. Du lịch thực sự đang làm cho thế giới như một ngôi làng toàn cầu. Tôi không chắc điều này là tốt hay điều xấu.

Dịch bởi: Bin Boss