Bài viết liên quan:

The ass and the lapdog

A Farmer one day came to the stable to see to his beasts of burden: among them was his favourite Ass, that was al-ways well fed and often carried his master.

With the Farmer came his Lapdog, Who danced about and licked his hand and frisked about as happy as could be.

The Farmer felt in his pocket, gave the Lapdog some dainty food, and sat down while he gave his orders to his servants.

The Lapdog jumped into his master's lap, and lay there blinking while the Farm-er stroked his ears. The Ass, seeing this, broke loose from his halter and commenced prancing about in imitation of the Lapdog.

The Farmer could not hold his sides with laugh-ter, so the Ass went up to him, and putting his feet upon the Farmer's shoulder attempted to climb into his lap.

The Farmer's servants rushed up with sticks and pitchforks and soon taught the Ass that: 

Clumsy jesting is no joke.

 

Source: Aesop Fables

 

 

Chú lừa và chú chó nhỏ

Một người nông dân hàng ngày đến để xem đàn gia súc thồ hàng của mình: trong đó có chú lừa ông yêu thích nhất, chú luôn được cho ăn uống đầy đủ và thường xuyên phục vụ chủ của mình.

Đi cùng người nông dân là chú chó nhỏ, chú nhảy cẫn lên, liếm tay và vẫy đuôi thể hiện sự vui mừng.

Người công dân lấy từ trong túi của mình một ít thức ăn ngon lành cho chú chó nhỏ, và ngồi xuống khi ông giao việc cho những người làm thuê của ông.

Chú chó nhỏ nhảy vào lòng ông chủ, và nằm im chớp mắt khi ông vuốt ve đôi tai của chú. Chú lừa nhìn thấy điều này, đã bứt lỏng sợi dây và bắt đầu chồm lên giống như chú chó nhỏ.

Người nông dân không nhịn được cười, vì vậy chú lừa tiến đến, và đặt chân lên vai của ông cố gắng leo vào lòng người chủ.

Những người làm thêu của trang trại đổ xô đến với gậy gộc và cây chĩa, và sớm dạy cho chú lừa rằng:

Sự pha trò ngốc nghếch vụng về này không đùa được đâu nhé

 

Dịch bởi: Lương Tiểu Hảo