Bài viết liên quan:

The Rose And The Butterfly

A Butterfly once fell in love with a beautiful Rose. The Rose was not indifferent, for the Butterfly's wings were powdered in a charming pattern of gold and silver.

And so, when he fluttered near and told how he loved her, she blushed rosily and said yes. After much pretty love-making and many whispered vows of constancy, the Butterfly took a tender leave of his sweetheart.

But alas! It was a long time before he came back to her. "Is this your constancy?" she exclaimed tearfully. "It is ages since you went away, and all the time, you have been carrying on with all sorts of flowers. I saw you kiss Miss Geranium, and you fluttered around Miss Mignonette until Honey Bee chased you away. I wish he had stung you!"

"Constancy!" laughed the Butterfly. "I had no sooner left you than I saw Zephyr kissing you. You carried on scandalously with Mr. Bumble Bee and you made eyes at every single Bug you could see. You can't expect any constancy from me!"

Do not expect constancy in others if you have none yourself.

Aesop

Chuyện Của Chàng Bướm Và Nàng Hoa

Một Chàng Bướm đem lòng yêu một Nàng Hồng xinh đẹp. Nàng Hồng cũng chẳng lạnh lùng vì đôi cánh của Chàng Bướm đầy phấn lấp lánh sắc vàng ánh bạc rất quyến rũ.

Vì thế, khi Chàng lượn quanh tỏ tình, Nàng thẹn thùng mặt hoa ửng đỏ chấp nhận tình Bướm. Sau một thời gian Bướm đắm say Hoa với những lời thề hứa bên nàng suốt đời, Chàng Bướm nhẹ nhàng bỏ Nàng Hồng ra đi. Thời gian cứ trôi.

Nhưng than ôi! Ít lâu sau Chàng trở lại. " Tình chung thủy của Chàng là thế sao?", Nàng đau đớn thốt ra, " Đã lâu từ khi Chàng bỏ đi, và suốt thời gian ấy, Chàng cứ bám theo biết bao Nàng Hoa khác đủ loại. Em thấy Chàng hôn Cô Phong Lữ Thảo, và lượn lờ bên Hoa Mộc Tẻ cho đến khi Chú Ong Mật rượt đuổi Chàng mới chịu bay đi. Em ước chi Chàng đã bị Chú ấy châm vài nọc độc."

" Chung thủy ư!" Bướm cười phá lên. " Ta vừa mới rời đi đã thấy Gió Tây hôn Cô. Cô còn lả lơi với Thằng Ong Nghệ và khi thấy bất cứ gã Bọ nào qua cũng liếc mắt đưa tình. Cô đừng có mà mong tôi chung thủy với cô!"

Đừng mong chờ người chung thủy với mình nếu như mình không có sự thủy chung .

Dịch bởi: Huỳnh Huệ