Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Cơ sở hạ tầng nghèo nàn gây cản trở cho sự phát triển của ngành cung ứng dịch vụ

Cơ sở hạ tầng nghèo nàn gây cản trở cho sự phát triển của ngành cung ứng dịch vụ

09/02/2017
Mức trung cấp

Poor infrastructure obstructs logistics development

Reports by Vietnamese and international institutions have all pointed out that Vietnam’s logistics industry is weak in competitiveness. 

Meanwhile, Vietnam hopes to rank in the top 4 in ASEAN and top 50 in the world in logistics by 2020.

A report of FTI Logistics Corporation showed Vietnamese logistics firms account for 80 percent of total firms in the field in Vietnam. However, they only provide simple services within the Vietnamese territory, while transnational services must be undertaken by international conglomerates.

According to the Vietnam Logistics Association (VLA), Vietnam’s logistics industry could take full advantage of FTAs and bustling import/export activities, but it has been growing by 20 percent only per annum, while a two-digit growth rate would be maintained in the next 5-10 years.

According to the World Bank, Vietnam’s logistics now ranks 64th out of 160 countries in the world. The fall in grade is attributed to low capacity, poor infrastructure and limitations in technology application.

A survey by the Institute for Economics & Development Research, an arm of the Hanoi Economics University, found 54.7 percent of logistics firms lack professional staff and the capability of managing works with IT apps.

Regarding transport infrastructure, experts emphasized the lack of connection between seaport and road systems, between railway and post-seaport supporting services, and the lack of logistics centers located in advantageous positions in key economic zones which can serve as points for goods transshipment and distribution.

Tran Bao Ngoc from the Ministry of Transport believes that one of the reasons behind the problem is inappropriate investment.

Experts believe that in Vietnam, where two key economic zones are located in the north and the south, railways should be developed as a major means of transport. 

However, the railway does not play an important role in the economy now as it undertakes only one percent of total goods transported and is not the means of transport favored by enterprises.

Vietnam’s railway system has a total length of 2,653 kilometers, while 6.67 percent can satisfy international standards. This explains why the majority of the goods on the North - South route are currently transported by truck.

Vietnam’s road transport network is described as having a fishbone shape which comprises a backbone route, a highway, while the branches are the inter-province and inter-district roads. 

Regarding maritime transport, Vietnam has many seaports, but the number of deep water seaports capable of receiving vessels with tonnage of over 30,000 DWT is modest, just 9.2 percent of total berths.

MOT plans to develop more deep water seaports to receive container ships with high tonnage. However, the projects have been going slowly because of many reasons.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cơ sở hạ tầng nghèo nàn gây cản trở cho sự phát triển của ngành cung ứng dịch vụ

Nhiều báo cáo của các tổ chức Việt Nam và quốc tế đều chỉ ra rằng ngành công nghiệp cung ứng hậu cần của Việt Nam yếu kém trong năng lực cạnh tranh.

Trong khi đó, Việt Nam hy vọng sẽ được xếp hạng trong top 4 ASEAN và top 50 trên thế giới trong lĩnh vực cung ứng hậu cần (Logistics) trước năm 2020.

Một báo cáo của Tổng công ty FTI Logistics cho thấy các công ty logistics Việt Nam chiếm khoảng 80 phần trăm tổng số doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Tuy nhiên, họ chỉ cung cấp những dịch vụ đơn giản trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, trong khi các dịch vụ xuyên quốc gia được thực hiện bởi các tập đoàn quốc tế.

Theo Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA), ngành công nghiệp hậu cần của Việt Nam có thể tận dụng các FTA và các hoạt động nhập khẩu/ xuất khẩu nhộn nhịp, nhưng ngành này chỉ phát triển khoảng 20 phần trăm mỗi năm, trong khi tốc độ tăng trưởng hai chữ số sẽ được duy trì trong 5-10 năm tới.

Theo Ngân hàng Thế giới, ngành hậu cần của Việt Nam hiện đứng thứ 64 trong số 160 quốc gia trên thế giới. Sự sụt giảm là do công suất thấp, cơ sở hạ tầng kém phát triển và hạn chế trong ứng dụng công nghệ.

Một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Kinh tế & Phát triển, một nhánh của Đại học Kinh tế Hà Nội đã phát hiện rằng 54,7 phần trăm các công ty cung ứng hậu cần thiếu nhân viên chuyên nghiệp và thiếu khả năng quản lý các công trình có ứng dụng CNTT.

Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, các chuyên gia nhấn mạnh sự thiếu kết nối giữa các hệ thống cảng biển và đường bộ, giữa đường sắt và dịch vụ hỗ trợ hậu cảng biển, cùng với đó là thiếu các trung tâm hậu cần nằm ở các vị trí thuận lợi trong vùng kinh tế trọng điểm có thể đóng vai trò như là điểm trung chuyển và phân phối hàng hóa.

Ông Trần Bảo Ngọc đến từ Bộ Giao thông vận tải cho rằng một trong những lý do của vấn đề là việc đầu tư không phù hợp.

Các chuyên gia tin rằng ở Việt Nam, nơi mà hai vùng kinh tế trọng điểm nằm ở phía bắc và phía nam thì đường sắt nên được phát triển như là một phương tiện giao thông vận tải chính.

Tuy nhiên, đường sắt không đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay vì nó chỉ chiếm một phần trăm trong tổng số hàng hóa vận chuyển và không phải là loại phương tiện giao thông được các doanh nghiệp ưa chuộng.

Hệ thống đường sắt của Việt Nam có tổng chiều dài là 2.653 km, trong khi chỉ 6,67 phần trăm tuyến đường có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giải thích tại sao phần lớn các hàng hóa Bắc - Nam hiện đang được vận chuyển bằng xe tải.

Mạng lưới giao thông đường bộ của Việt Nam được mô tả là có hình dạng xương cá, trong đó bao gồm một tuyến đường xương sống, đường quốc lộ, và các nhánh là nhiều tuyến đường liên tỉnh, liên huyện.

Về vận tải biển, Việt Nam có nhiều cảng biển, nhưng số lượng các cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải trên 30.000 DWT là rất khiêm tốn, chỉ 9,2 phần trăm trong tổng số cảng.

Bộ GTVT dự kiến sẽ phát triển nhiều cảng biển nước sâu hơn để có thể tiếp nhận các tàu container có trọng tải lớn. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm trễ vì nhiều lý do.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục