Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Cốc Cốc tránh đối đầu trực tiếp với Google

Cốc Cốc tránh đối đầu trực tiếp với Google

27/07/2016
Mức trung cấp

Coc Coc to avoid direct confrontation with Google

Coc Coc is well known in Vietnam as a browser on par with the world favorite Chrome. However, its founders initially planned to develop the company as a search engine.

Le Van Thanh, a co-founder of Coc Coc

Just two years after it made its debut, Coc Coc became the second most popular in Vietnam, defeating a series of the world’s well-known browsers such as Firefox, Internet Explorer and Safari.

Analysts believe that Coc Coc is a threat to Chrome’s No 1 spot in Vietnam. 

According to Le Van Thanh, co-founder of Coc Coc, the browser attracts 4.6 million users a day with 80,000 downloads.

In 2010, when three Vietnamese students returned to the home country after spending years of studying in Russia, Coc Coc was set up. They dreamed of developing a search engine with the support of Victor Lavrenko, a manager of Nigma.ru. At that time, the search engine market was beginning.

According to Thanh, Coc Coc then had three approaches. First, developing a search tool like math or physics, one for locations and one for a browser.

In early 2013, in Vietnam, Coc Coc was described as a new rising star with the searching technology.

However, at that time, many search engines like Timnhanh, xalo and hoatieu all took the knock. Other well known searching tools like Bing and Yahoo began to decline. Google remains the only giant.

Some years ago, the Vietnamese market witnessed Coc Coc growing rapidly. However, the major product of Coc Coc was not a search engine, but a browser developed on the basis of Chromium.

The aim of Coc Coc is to develop a Vietnamese browser for Vietnamese. Just two months after the launch, it was listed as one of the five most popular browsers in Vietnam.

Thanh said that developing a browser is a way the co-founders chose to develop a product they put their hearts in.

He admitted that at the early stage of development, the firm could not have perfect products at once.

“At that time, Google search engine was very good already which could satisfy most requirements. Therefore, we had to find another way. And luckily we found the right one,” Thanh said.

“Outstripping Google Chrome is not our goal,” he said. “What we want is to find out the users’ requirements and develop the features that satisfy requirements, rather than chase the opponent."

In early February 2015, Coc Coc received big investment capital of $14 million from German Hubert Burda Media.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cốc Cốc tránh đối đầu trực tiếp với Google

Cốc Cốc được biết đến ở Việt Nam cũng phổ biến như cách người dùng trên thế giới thích Chrome.Tuy nhiên, ban đầu những người thành lập đã lên kế hoạch phát triển nó như một công cụ tìm kiếm thay cho hình thức của một trình duyệt web như bây giờ.

Lê Văn Thanh, một nhà đồng sáng lập Cốc Cốc

Chỉ sau hai năm khi nó bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên,Cốc Cốc trở nên phổ biến thứ hai ở Việt Nam,đánh bại các trình duyệt khác trên thế giới như: Firefox, Internet Explorer và Safari

Các nhà phân tích tin rằng Cốc Cốc là mối đe dọa vị trí số một của Chrome ở Việt nam.

Theo ông Lê Văn Thành,nhà đồng sáng lập côc côc, trình duyệt thu hút 4.6 triệu người truy cập hằng ngày với 80.000 lượt downloads.

Năm 2010, khi ba du học sinh Việt Nam quay trở lại quê hương sau khi dành thời gian học tập tại Russia, Cốc Cốc đã được thành lập. Cũng thời gian này,thị trường tìm kiếm cũng bắt đầu.

Theo ông Thành, Cốc Cốc sau đó có ba phương pháp tiếp cận. Đầu tiên,phát triển công cụ tìm kiếm như toán và vật lý, nhân diện vị trí và trình duyệt.

Đầu năm 2013,ở Việt Nam, Cốc Cốc được mô tả như một ngôi sao đang lên với công cụ tìm kiếm.

Tuy nhiên,cùng thời gian này, một số công cụ tìm kiếm như  timnhanh, xalo và hoatieu ... tất cả đều bỏ ngõ.Theo một số nghiên cứu khác giống như Bing và Yahoo bắt đầu đi xuống. Google duy trì là một vị trí ổn định.

Cách đây một vài năm, thị trường Việt Nam đã chứng kiến Cốc Cốc phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, sản phẩm chính của Cốc Cốc không phải là bộ máy tìm kiếm, mà trình duyệt phát triển dựa trên Chromium.

Mục tiêu của Cốc Cốc là phát triển trình duyệt ở Việt Nam. Hai tháng sau khi phát động,nó được biết là một trong năm trình duyệt phổ biến nhất ở Việt Nam.

Thành nói rằng sự phát triển trình duyệt là cách để hội đồng sáng lập chọn ra để phát triển tiếp sản phẩm từ hạt nhân là trình duyệt web của riêng mình.

Anh ấy thừa nhận trình duyệt vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu của sự phát triển, công ty không thể tạo ra nhiều sản phẩm tốt cùng một lúc.

"Cùng thời gian,cổ máy tìm kiếm Google thì rất tốt và thỏa mãn nhiều yêu cầu. Do đó, chúng ta thì khó tìm ra cách hay hơn để thay thế vai trò của Google.Thật may mắn,chúng ta tìm ra hướng đi mới".

"Vượt xa Google Chrome không phải là mục tiêu của chúng tôi". "Điều chúng tôi muốn là tìm ra người sử dụng" những yêu cầu và phát triển của mặt hàng điều mà thỏa mãn các yêu cầu đó, chứ không phải vượt xa đối thủ."

Đầu tháng 2 năm 2015,Cốc Cốc đã nhận nguồn vốn đầu tư lớn 14 triệu Đôla từ German Hubert Burda Media.

 

Dịch bởi: lienanh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục